hits

LO-sjefen tjener på å spre frykt

TROR NEPPE PÅ DET SELV: LO-leder Hans Christian Gabrielsen frykter at kutt i formueskatten går ut over sykelønnen. Det er totalt ubegrunnet. (Montasje: LO/Nettavisen).

 

Det er noe desperat over LO-leder Hans Christian Gabrielsens utspill, der han forsøker å spre en ubegrunnet frykt.

Den rødgrønne valgseieren kan glippe etter en ny katastrofemåling for Arbeiderpartiet.

Les saken: NRK: Katastrofemåling for Arbeiderpartiet

Dermed glipper kanskje også forslaget om mer skattelette til LO-medlemmer og andre fagforeningsmedlemmer - en ordning som allerede koster statskassen rundt to milliarder kroner i året, og som Arbeiderpartiet har lovet å øke hvis de vinner valget.

Dette er en viktig pengekilde for LO og LO-leder Hans Christian Gabrielsen:

  • LO-medlemmer får milliarder i skattelette fordi de betaler kontingent til LO.
  • Kontingenten er med på å finansiere LOs millionstøtte til Arbeiderpartiet.
  • Og så går Arbeiderpartiet til valg på å øke skatteletten til fagforeningsmedlemmer.

Brutalt sagt er LO-sjefens egen millionlønn avhengig av at medlemmene kan betale inn dyre kontingenter, og at staten tar regningen ved å gi dem skattefradrag for betalingen.  

Ap lover mer skattelette til sine sponsorer

Arbeiderpartiet vil skjerpe skattene, men ikke for sine egne støttespillere. De får skattelette. I sentralstyrets forslag til nytt partiprogram gjentar Arbeiderpartiet behovet for skatteskjerpelser, men de har ett unntak: Partiet vil øke fagforeningsfradraget. Les mer: Forslag til nytt partiprogram Arbeiderpartiet mener at økte skatter er nødvendig fordi det "er behov for en mer bærekraftig finanspolitikk og en skatte- og avgiftspolitikk som gir bedre fordeling og økt sysselsetting".


LO har en direkte politisk og økonomisk interesse av regjeringsskifte, og for å spre en myte om  «at den borgerlige regjeringens løfter om kutt i formueskatten kan ramme sykelønnen til folk flest», ifølge Dagens Næringsliv.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner avviser utspillet: - Det er åpenbart at dårlige valgkampmålinger har nådd Youngstorget. Det er bred enighet om dagens sykelønnsordning. Vi fikk den samme typen skremsler fra fagbevegelsen for fire år siden, og de er gjort til skamme, sier Sanner til Dagens Næringsliv.

 

 

Dessverre har Sanner rett. Regjeringen har ikke gjort noe som helst med sykelønnsordningen - og de kommer ikke til å gjøre noe med den de neste fire årene heller.

Det er synd, for sykefraværet bør ned. Og da må også sykelønnen gjøres mindre attraktiv.

Politikerne tør ikke røre ordningen, men de fleste andre ser sammenhengen med at Norge - tross en frisk befolkning - har verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. I noen tilfeller tjener man mer på å ligge hjemme enn å ha transportkostnader til å gå på jobb. Det er ekstremt.

Men det vil dessverre ikke skje noe med sykelønnsordningen med dagens regjering og deres støttespillere. Skal det skje noe, ville det krevd at Arbeiderpartiet bidro til å ordne opp. Og det vil heller ikke skje.

Og da er man tilbake til det generelle:

  • Hvorfor sette formueskatten opp mot akkurat dette formålet i statsbudsjettet?
  • Hvorfor er det for eksempel ikke skatteletten til LOs egne medlemmer som vil føre til kutt i sykelønnen?

Svaret er enkelt: I 2016 ble statens samlede inntekter beregnet til 1.242 milliarder kroner.

Av dette er formueskatten en dråpe i havet, eller rundt 1/100 av de totale inntektene. Og det meste av pengene kommer fra eldre mennesker med noen millioner i formue etter et langt yrkesliv.

Se selv hos Statistisk sentralbyrå: Nær hver tredje over 65 år betaler formueskatt

Statens inntekter øker fra år til år, og formueskatten er uansett en dråpe i havet. Den lysegrønne linjen viser også at det er de eldre som betaler mest formueskatt. I 2015 var formueskatten på totalt 12,6 milliarder kroner. Altså rundt en prosent av statens totale inntekter.

Til sammenligning var statens totale kostnader omtrent like høy, og der utgjør sykelønnen noen få prosent.

Med andre ord er det nok å ta av, dersom man skulle spart inn 12,6 milliarder.

Men det trenger man ikke fordi statens inntekter øker jevnt og trutt.

MYE Å KUTTE I: Dersom staten skal kutte i sine kostnader, finnes det mye å ta av.

Når LO-sjefen setter formueskatten opp mot sykelønnen, så er det i strid med både den politiske og økonomiske virkeligheten.

Det er like fjernt som å si at skatteletten til LO-medlemmer går ut over kreftsyke barn på Rikshospitalet.

Og det vet LO-sjefen. Derfor er det noe desperat over utspillet.

Hva mener du? Tror du at kutt i formueskatten vil gå direkte ut over sykelønnen, eller overdriver LO-sjefen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar