hits

Ingen er tjent med stort boligprisfall

Strengere krav til boliglån har ført til markant boligprisnedgang i Oslo. Finansminister Siv Jensen kan konstatere at pilene nå peker nedover.

 

Boligprisene i Oslo har falt 7,1 prosent på tre måneder. Det er ingen krise, men skaper unødvendig uro i boligmarkedet.

Etter voldsom oppgang, har boligprisene i Oslo falt tre måneder på rad.

Årsaken er hovedsaklig de strenge reglene for boliglån som ble innført tidligere i år.

- Det er fortsatt slik at de nye boliglånsforskriftene har effekt særlig i Oslo-markedet. Det er særlig grensen på fem ganger inntekt som har effekt, sier John Sætre, som leder bankvirksomheten i Nordea Norge, til Dagens Næringsliv.

- Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreier i Eiendom Norge.

Les saken: Nedgang i boligprisene i juli

Mange førstegangskjøpere gleder seg trolig over prisfallet. I snitt har en leilighet på 4,0 millioner kroner falt med 280.000 kroner siden april.

- Vi forventer en fortsatt nedgang i hovedstaden de neste månedene, og den moderate prisutviklingen vil vedvare i store deler av landet, tror Vammervold Dreier.

At boligmarkedet i Oslo kjøles ned, er bra. I fjor steg prisene med over 20 prosent, og ingen er tjent med en spekulativ boble som til slutt sprekker.

Boligprisene har stort sett steget jevnt og trutt, med enkelte små korreksjoner. (Kilde: Eiendom Norge).

Men de færreste har interesse av at bråstoppen i prisene nå blir et kraftig prisfall. Det får konsekvenser for manges familieøkonomi, siden boligverdiene er formuen til de aller fleste vanlige folk i Norge. 

Foreløpig er boligmarkedet på ingen måte helsvart. I juli ble det solgt 3.888 boliger i Norge, noe som er 5,3 prosent flere enn samme måned i fjor.

Det er også helt vanlig at boligprisene faller i juli. Det gjør de stort sett hvert eneste år på grunn av fellesferien. Når man justerer for slike sesongvariasjoner, så falt boligprisene med marginale 0,2 prosent i juli for landet under ett.

Finansminister Siv Jensen innførte nye forskrifter for bankenes boliglån fra 1. januar 2017. 

I Oslo fikk bankene mindre rom til å bruke skjønn, og kravet til egenkapital ved å kjøpe såkalt sekundærbolig ble satt til 40 prosent (mot 15 prosent ellers i landet). Regjeringen innførte også en ny bestemmelse om at kundenes samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. 

 

 

Med så lav rente som vi har nå, vil mange klare å betjene et lån på over fem ganger brutto inntekt. 

Har du eksempelvis 500.000 kroner i inntekt, får du ikke låne mer enn 2,5 millioner kroner. 

Etter skatt koster et slikt makslån under 10.000 kroner i måneden, med de gunstigste rentene hos Finansportalen.no.

Det er håndterlig, men problemet oppstår hvis rentene stiger, og bankene er pålagt å vurdere om kundene tåler en renteøkning på fem prosentpoeng - altså skyhøyt over det markedet og Norges Bank holder som sannsynlig.

I sum har tiltakene ført til at prisene i Oslo faller mye sterkere enn i resten av landet, og det ser ut som om boligprisene rundt Oslo - og utenfor boliglånsforskriften - holder seg bedre.

Det beste er et boligmarked hvor prisene stiger sakte og forsiktig. Derfor må finansministeren følge nøye med, og gripe inn hvis man ser starten på et sterkt boligprisfall i Oslo.

Og så er det verdt å merke seg at de nye kravene på ingen måte er permanente. Tvert imot går de ut på dato om 11 måneder.

Fallende boligpriser er negativt også for boligmarkedet, fordi det gjør at boligbyggere kvier seg for å sette i gang nye prosjekter. Vi har allerede sett at enkelte boliginvestorer har trukket seg ut av markedet.

På lengre sikt betyr det færre nye boliger - og sterke muligheter for en ny kraftig prisoppgang.

Ingen er tjent med år med berg- og dalbane-priser i boligmarkedet. Derfor bør finansministeren følge nøye med på prisutviklingen, og fjerne foten fra bremsepedalen hvis det stopper fullstendig opp.

Hva mener du? Ønsker du fallende eller stigende boligpriser?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar