hits

Desperat rop om hjelp i åpent brev

15-åringen som nå er siktet etter knivdrapet på Sørlandssenteret, skrev et åpent brev om sine psykiske problemer for fem måneder siden. (Kilde: Psykmagasinet).


15-åringen som er drapssiktet i Kristiansand, har gått inn og ut av barnevern og psykiatrien i mange år.

Så sent som i februar skrev hun et åpent brev om det hun selv betegner som «et desperat rop om hjelp».

- Samfunnet har et ansvar, og samfunnet har sviktet når et barn dreper. Vi er nødt til å se på hva vi gjør, og om vi kunne ha gjort ting bedre, sier konstituert virksomhetsleder på barne og familiekontoret i Kristiansand, Petter Stranger.

Tilbake ligger den 17-årige Marie Skuland (bildet) knivdrept, mens en 23 år gammel kvinne ligger livstruende og kritisk skadet på Ullevål.

Det er en tragisk historie som rulles opp i kjølvannet av knivdrapet på Sørlandssenteret.

Den 15-årige jenta som nå er siktet, har bedt om hjelp i lang tid.

Så sent som i februar forsøkte hun flere ganger å ta sitt eget liv ved å kaste seg fra Varoddbrua i Kristiansand, og saken fikk stor oppmerksomhet.

Politiet la ut denne meldingen klokken 03.00 på natten, 2. februar i år. (Kilde: Twitter).

Noen uker senere skrev jenta et anonymt leserinnlegg på Psykmagasinet om sine følelser:- Jeg er den jenta som har skapt trafikkaos på Varoddbrua, heter innlegget, der hun åpent forteller at hun har vært utsatt for vold, er mobbet, er utagerende og har en unnvikende adferd.

- Jeg håper at dere ved å lese min side av saken også kan forstå at dette er handlinger som er utført i ren desperasjon, hvor mangelen på oppfølging i ettertid gjør at denne desperasjonen vokser seg større og større. Det har vært et desperat rop om hjelp. Om det å bli se og hørt, skriver hun.

Fem måneder senere rømmer hun fra en institusjon, drar til Coop Obs Sørlandssenteret, og knivdreper en 17-årig uskyldig sommervikar.

- Det man ikke har sett, er at hun kunne begå vold mot andre, sier sykehusdirektør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet Sykehus.

Sett i ettertid var det en feilvurdering som kostet menneskeliv.

 

 

Nå vil Helsedirektoratet og sykehuset granske hva som har skjedd i saken, og om man burde gjort noe annerledes. 

 

Helsetilsynet vurderer gransking etter knivstikkingen i Kristiansand

Statens helsetilsyn vurderer å granske hva som er gjort for den drapssiktede 15-åringen i Kristiansand mens hun var innunder helsevesenet.

 

Hva som kommer ut av denne konkrete saken, vil etterforskningen vise. Men 15-åringens historie er dessverre ikke unik. Hun forteller om en barndom med fysisk og psykisk vold, om å bli flyttet til forsterhjem, for så å bli kasteball mellom ulike hjelpetiltak.

- Jeg har vært en svingdørpasient i psykiatrien, og jeg har hatt mange akutte, korte innleggelser. Dette har vært på forskjellige psykiatriske avdelinger, skriver hun.

Når hendelsene skjer på kvelds- og nattetid, blir utfallet innleggelse i voksenpsykiatrien.

Den drapssiktede 15-åringen har vært pasient ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus i lang tid.

Inntil nylig har hun bodd i en privat barnevernsinstitusjon drevet av selskapet Næromsorg Sør AS.

Jenta bodde på en institusjon drevet av Næromsorg Sør AS. (Kilde: Nosweb).

Næromsorg Sør (NOS) driver barneverntjenester for kommuner på Sørlandet, og har hatt en enorm vekst de siste årene - fra 28,8 millioner kroner i omsetning i 2014, til 67,9 millioner kroner i 2016.

Selskapet eies av Lena Braathen, som startet virksomheten i 1999, og er svært lønnsomt.

De tre siste årene har selskapet hatt et samlet overskudd på totalt 21,8 millioner kroner, ifølge tall Proff.no har hentet fra Brønnsøysundsregistrene.


 

15-åringen bodde på en privat institusjon i Evje og Hornes, som såkalt enetiltak - det vil si at det ikke var flere ungdommer sammen med henne.

- Hun har bodd i omsorg i NOS. Utover det kan jeg ikke kommentere saken ettersom det er en pågående politietterforskning, sier eier og leder for Næromsorg Sør (NOS) til Fædrelandsvennen.

Oppholdet på hos Næromsorg Sør endte med at 15-åringen rømte.

Ifølge politiet ble hun først etterlyst en time etter knivstikkingene på Sørlandssenteret.

Næromsorg Sør vil ikke svare på om de først etterlyste henne etter å ha fått vite om voldshendelsen.

Ingen kan i dag si med sikkerhet at hjelpeapparatet har gjort noe klanderverdig, og om kritikken eventuelt skal rettes mot det private selskapet, Kristiansand kommune eller Sørlandet Sykehus.

Men historien gir et innblikk i hvordan barnevern og ungdomspsykiatri drives i Norge i dag, der unge og åpenbart syke personer blir kasteballer mellom ulike hjelpetiltak. 15-åringens historie er dessverre ikke unik, men dypt tragisk.

Som påtaleleder Cecilie Pedersen Hille ved Agder politidistrikt sier det: - Det er bare ofre i denne saken.

Hva mener du? Har samfunnet sviktet når en 15-årig psykiatrisk pasient begår knivdrap, og hva kan gjøres for å forhindre slike tragiske hendelser?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar