hits

Oslo nærmer seg verdens dyreste boligmarked

Det finnes byer som har verre boligpriser enn Oslo, målt mot innbyggernes inntekt. Som Hongkong (Foto: Studio Incendo/Flickr.com)

 

I snitt koster en bolig ti årslønner for en Oslo-familie. Det er ikke mange byer i verden som har det verre.

Nobelpris-vinner Robert J. Shiller har sett på boligpriser i 92 globale byer i ni land, og hans konklusjon er klar:

- I mange av verdens store byer er boliger uoverkommelige dyre for folk med moderat inntekt. Etter hvert som boligprisene stiger i byene, føler mange innbyggere at de må flytte ut, skriver han i en gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

Les saken her: Ulikhet og utbygging (betalingsmur)

Shiller er professor i økonomi ved Yale University, og han mener at forskjellen på gjennomsnittlig boligpris og gjennomsnittlig inntekt er et godt mål på hvor overkommelig det er å bo i en by.

Fasiten ligger i den årlige undersøkelsen Demographia International Housing Affordability Survey, som kartlegger boligmarkedet i 406 byer i ni land.

Les mer: Lenke til undersøkelsen

Ifølge undersøkelsen bruker både OECD og Det internasjonale pengefondet samme metode, og tommelfingerregelen er at folk som må betale mer enn fire ganger husholdningens årsinntekt er i et boligmarkedet som er tildels uoverkommelig.

Må man betale mer enn fem ganger, er det «svært uoverkommelig», ifølge undersøkelsen.

Oslo-prisene ligger på det dobbelte.

 

 

Dersom du er bekymret for Oslos boligpriser, bør du unngå disse «verstingene»:

  • I Hong Kong koster snittboligen 18,1 ganger husholdningenes inntekt.
  • Deretter følger Sydney (12,2) og Vancouver (11,8).
Grafikken viser at Hong Kong har verdens minst overkommelige boligmarked. En vanlig bolig koster 18,1 ganger vanlig inntekt..

Norge og Oslo er ikke med på den internasjonale undersøkelsen, men Statistisk sentralbyrå har tall på husholdningenes inntekter.

Kartet viser at fylkene med rød farge, har høyest inntekt i husholdningene. Helt på topp ligger Akershus, med 736.000 kroner i median inntekt, mens Finnmark ligger lavest med 592.000 kroner.

Det betyr at boligmarkedet er overkommelig mange steder.

I mange fylker ligger boligprisene i snitt på drøyt to millioner kroner - og klart innenfor det som i undersøkelsen regnes som overkommelig. 

Men heller ikke det norske boligmarkedet er overkommelig overalt, og det er byene som ødelegger. Spesielt Oslo, Bergen og Trondheim.

Totalt sett kostet gjennomsnittsboligen i Norge 3,4 millioner kroner i fjor - eller drøyt fem ganger middels husholdningsinntekt. 

Nordmenn bruker altså store deler av inntektene på å bo. 

På bygda og utenfor de store byene er stort sett norske boligpriser overkommelige, noe kartet også viser: Jo rødere farge, desto høyere boligpriser. 

Oslo er den røde prikken som «ødelegger» et Norgeskart hvor det stort sett er lave boligpriser. Er du villig til å kjøre en time ut av byen, finner du lett eneboliger til to millioner kroner.

  • Ifølge Statistisk sentralbyrå var medianinntekt i Oslo i fjor 575.000 kroner for alle husholdninger. 
  • Det er lavt når vi vet at snittprisen på Oslo-boliger i fjor lå på rundt 6,0 millioner kroner.
  • Dette plasser Oslo blant verdens minst overkommelige boligmarkeder.

Dersom de statistiske metodene er helt sammenlignbare, har Oslo en indeks på 10,4.

Bare Vancouver, Sydney og Hong Kong har «verre» boligmarkeder.

Spørsmålet er hva som vil skje, og hva vi kan gjøre med det?

Et nøkkelspørsmål er om dette vil presse lavinntektsgrupper ut av hovedstaden, og inn i nabokommuner med lavere boligpriser.

Det er ikke usannsynlig, for det er store forskjeller mellom ulike husholdningsgrupper i Oslo.

Aleneboende under 30 år har 214.000 kroner i snitt, mens par med voksne barn har 829.000 i medianinntekt.

Det gir helt ulik kjøpekraft.

Yale-økonomen mener at det er viktig at storbyene sørger for at det finnes boliger for folk med lav inntekt - ellers risikerer vi, ifølge ham, byområder med lite empati, humanitære impulser og ulike typer mennersker, noe han mener kan være farlig.

Men han er ikke kategorisk: - I noen tilfeller er kanskje en by på vei til å bli en «bra by», og markedskreftene bør få lov til å presse ut lavinntektsbeboere som ikke kan ta full del i den nye byens tilbud, skriver Robert J. Shiller.

Boligprisene i Oslo tyder på at den utviklingen for lengst har begynt.

Hva mener du? Er det naturlig at folk med dårlig råd presses ut av dyre boligmarkeder i de store byene, eller er det viktig at byene har mange forskjellige typer mennesker?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar