hits

Derfor ville Støre forby lakrispiper

Som helse- og sosialminister foreslo Jonas Gahr Støre et forbud mot lakrispiper og sjokoladesigaretter. Montasje: Arbeiderpartiet/Flickr/Wikipedia.

 

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke bruke sin dyrebare tid på å fjerne tullete forbud. Men da han var helseminister brukte han mye tid på å forby lakrispiper.

- Det er viktigere ting for en ny regjering enn vannscootere, reptiler, lakrispiper og Segway, sa Ap-lederen i et nylig intervju han nylig delte på sin egen Facebook-side.

Jonas Gahr Støre har selvsagt rett i at det finnes viktigere ting enn å fjerne forbudet mot lakrispiper.

Men Arbeiderpartiets statsministerkandidat må håpe på velgernes historieløshet når nettopp han tar opp akkurat denne saken.

Eller kanskje han har glemt hvem det var som i sin tid sørget for at forbudet ble innført?


Å latterliggjøre kampen mot tøvete forbud, er lettvint - spesielt hvis man glemmer hvordan de tøvete forbudene blir innført.

Det var nemlig Jonas Gahr Støre, som helseminister, som i sin tid brukte sin statsrådstid til å ville forby «sjokoladesigarer, lakrispiper, lekesigaretter mv.».

Kilde: Endringer i tobakkskadeloven, 2012/2013

Vi kan le av forbudet i dag, men forslaget gikk først en lang vei gjennom helsebyråkratiet, ble så sendt ut på offentlig høring, og endelig utformet som et lovforslag under daværende helseminister Jonas Gahr Støre.

Også før endringen var det forbud mot å selge tobakksurrogater eller tobakkimitasjoner til mindreårige, men da var loven slik at den kun forbød produkter som «kan oppfordre til bruk av slike varer, til personer under 18 år».

Det nye var at man ikke bare nøyde seg med nøyaktige tobakkimitasjoner, men strakk strikken langt inn i godterihyllen.

Begrunnelsen var angivelig at lakrispiper og sjokoladesigarer ville appellere til mindreårige, slik at de etterhvert ble røykere.

 

 

Noen dokumentasjon for teorien står ikke i dokumentene, men Helsedirektoratet støttet fullt ut et forslag om å forby lakrispiper og sjokoladesigarer.

Det er instruktivt å se hvor omfattende saksbehandling som må til for å innføre tullete forbud.

Høringsforslaget ble sendt ut til godt over 100 departementer, bedrifter og organisasjoner i januar 2012, og fikk i løpet av tre måneder svar fra 76 høringsinstanser - blant dem Nordreisa kommune, Norges Colonialgrossisters Forbund og Sameiet Tjuvholmen.

Jonas Gahr Støre overtok som helse- og omsorgsminister 21. september 2012, og fikk samtidig ansvaret for behandlingen av høringssvarene og lovforslaget.

Totalt brukte saken flere år gjennom byråkratiet og Stortinget, og flere hundre saksbehandlere må ha vært innom ulike deler av forslaget.

I rettferdighetens navn skal det nevnes at nesten ingen tok seg bryet med å ta opp i lakrispiper og sjokoladesigarer. 

Totalt brukte Helse- og omsorgsdepartementet åtte måneder på å behandle høringssvarene, før helseminister Jonas Gahr Støre fremmet lovforslaget 14.desember 2012, og fikk det godkjent i statsråd av Regjeringen Stoltenberg II samme dag.

Du kan lese lovforslaget her: Endringer i tobakkskadeloven

Fra helsebyråkratiet gikk saken videre til nasjonalforsamlingen, der det rødgrønne flertallet ikke hadde innvendinger.

På Stortinget var Senterpartiets Kjersti Toppe saksordfører, og i komiteen var det flertall for å slå ned på lakrispiper og sjokoladesigarer ( i tillegg til surrogater som tobakk- og nikitinfri snus etc) uten særlig diskusjon. 

Da saken kom opp i Stortinget i mars 2013, var det bare Fremskrittspartiet som stemte imot hele lovforslaget. Høyre hadde enkelte innvendinger, mens flertallet fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sørget for at lakrispiper og sjokoladesigarer ble forbudt.

Slik helseminister Jonas Gahr Støre hadde foreslått.

Hva mener du? Er du enig med Jonas Gahr Støre i at det finnes viktigere saker å ta fatt på enn lakrispiper, eller mener du at han først burde tatt selvkritikk for å ha innført forbudet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar