hits

Venstrevridde norske medier

Reuters Institutes hovedforfatter, Nic Newman, har forfattet rapporten som viser at de fleste mediene i Norge oppfattes å ligge til venstre for sentrum. (Montasje: Nettavisen).

 

Nettavisen er det eneste større medium til høyre for sentrum i norsk politikk.

Norske lesere har relativt stor tillit til mediene, sammenlignet med lesere i andre land.

Situasjonen er på ingen måte perfekt, men de norske mediene er på 9. plass av ialt 36 land, ifølge Digital News Report 2017 fra Reuters Institute.

De som har minst tillit til mediene er velgere på høyresiden og folk som er kritisk til innvandring.

Og det er kanskje ikke så rart. Folk flest oppfatter at de fleste mediene ligger klart til venstre for sentrum - og Nettavisen er altså det eneste større medium som ligger til høyre for sentrum, ifølge undersøkelsen.


 
Leserne oppfatter NRK til venstre for Dagbladet, og langt ute på venstresiden. Dagsavisen er i en klasse for seg. (Kilde: Digital News Report 2017, Reuters Institute).

Tre forskere fra Universitetet i Bergen har laget den norske delen, og funnene deres er ganske nyanserte:

- Nordmenn flest har høy tillit til nyheter generelt, og lav tillit henger sammen med det å aktivt unngå nyheter. Undersøkelsen viser også hvordan folk finner sterke sider ved ulike nyhetsmedier: Noen nyhetsmedier er nyttige når komplekse problemstillinger skal forstås, andre verdsettes for sterke meninger, mens andre igjen er viktigere for underholdning og hygge, konkluderer forskerne.

 

 

Du kan lese hele rapporten her: Nordmenn flest har høy tillit til nyheter

Ifølge undersøkelsen har nesten ingen papiraviser som sin viktigste nyhetskilde, og nordmenn er mye mer digitale i sin mediebruk enn folk i andre land.

Nyhetsprogrammer på TV og nettaviser er soleklart viktigste kilde for de fleste, mens også sosiale medier er i hyppig bruk.

Tilliten til tradisjonelle medier er vesentlig høyere enn troen på at man kan stole på det man leser på Facebook og andre sosiale medier.

Les Nett på sak: De borgerlige har bare styrket NRK

- Tiltroen til tradisjonelle medier er nesten dobbelt så høy som tiltroen til sosiale medier, sa professor Hallvard Moe, da han presenterte undersøkelsen hos Fritt ord mandag ettermiddag.

På høyresiden er det bare 41 prosent som mener man kan stole på de fleste nyheter mesteparten av tiden, mens 53 prosent på venstresiden stoler på mediene..

Undersøkelsen bekrefter inntrykket fra medieundersøkelsen som professor Frank Aarebrot lager hvert år for Nordiske mediedager

Der fremkommer det helt systematisk at journalistene er mer venstrevridde enn folk flest (mens redaktørene ikke er så forskjellige fra publikum).

  • Rundt 20,5 prosent av journalistene stemmer Rødt eller SV.
  • Bare 3,6 prosent av journalistene stemmer Fremskrittspartiet, og Høyre ligger på 13,5 prosent blant journalistene.

Tidligere har det vært en debatt hvor enkelte hevder at et flertall rødgrønne journalister ikke betyr at mediene totalt sett er rødgrønne. Argumentasjonen har vært at journalistene er profesjonelle og klarer å styre unna å la sine egne oppfatninger farge stoffet.

Den nye undersøkelsen fra Reuters Institute viser derimot klart at mediene totalt sett oppfattes å være venstrevridde.

Hva mener du? Er mediene venstrevridde, eller oppfatter du mediene som nokså nøytrale?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar