hits

Nå bør de fjerne parkeringen sin

Det rødgrønne byrådet har fått flertall for å gjøre Oslo sentrum bilfritt. Det bør også gjelde politikerne selv. (Foto: Monica Løvdahl, MDG Flickr).

 

Alle som jobber i sentrum, skal nektes å bruke bil, men ikke Stortinget og Oslo kommune.

Denne uken vedtok Oslo bystyre, mot Fremskrittspartiets stemmer, å gjøre sentrum bilfritt.

Vedtaket innebærer at all gateparkering skal bort, gjennomkjøring blir forbudt, og man vil også forby innkjøring til private parkeringsplasser. Tiltakene skal også ramme motorsyklister og elbilister.

Som det heter i underlaget skal en rekke grupper «hindres i å kjøre inenfor Ring 1 (..) og må finne alternative transportmetoder eller finne parkering utenfor sonen. Det fremgår klart at dette også gjelder folk som har eller leier privat parkeringsplass.

Forbudet mot å kjøre inn skal gjelde alle, uansett om de har privat parkeringsplass i kjelleren. (Kilde: Oslo kommune).

Les styringsdokumentet fra byråd Lan Marie Nguyen Berg: Styringsdokument for bilfritt byliv

I bystyredokumentene svarer hun at rundt 1.700 parkeringsplasser skal fjernes:

- Byrådet ønsker at Oslo skal bli en grønnere og mer levende by. En by hvor menneskene, ikke bilen, står i sentrum - hvor det er mer plass til barn som leker, grønne pustehull, utekonserter og skateramper.

Du kan lese svaret her.

Men foreløpig har Byrådet svart unnvikende på om de ønsker å stenge garasjene til Stortinget og Oslo rådhus.

 

 

Tvert imot så krevde det rødgrønne byrådet å kontrollere 16 av de 29 plassene i garasjeanlegget.

Det store spørsmålet er ikke bare om kommunens egne parkeringsplasser skal stenges, men også om politikere og byråkrater får unntak fra reglene som forbyr innkjøring til slike parkeringsplasser.

Markedsverdien av en parkeringsplass i Oslo kan være på mellom 700.000 kroner og en million. Det betyr at mange gårdeiere vil tape millionbeløp hvis parkeringsplassene blir verdiløse fremover.Spørsmålet er om Oslo kommune også vil stenge sin egen parkeringsplass under rådhuset. Foreløpig har de valgt at innkjøringen ikke skal stenges.(Foto: Jørgen Berge, Nettavisen).


Oslo Handelsstands Forening er ikke begeistret, og viser til at sentrum har rundt 1000 butikker, som omsetter for over 10 milliarder kroner. I tillegg kommer restauranter og ulike tjenestetilbyder som arbeider i sentrum.

Gårdeiere og Oslo Handelsstands Forening hevder at et bilfritt sentrum vil gi en dramatisk reduksjone i omsetningen for butikker i sentrum, mens kommunen mener at erfaringen fra andre byer i Europa er motsatt. Tiden vil vise hvem som har rett, men prosjektet skal følge omsetingstallene i butikkene.

Handelsstanden er opptatt at man samler inn data på omsetning, sysselsetting, skatt og eiendomsverdier for å sikre at man også er opptatt av den økonomiske utviklingen i sentrum.

Du kan lese alle inspillene her: Bilfritt byliv - bedre bymiljøe og økt byliv i Oslo sentrumDette kartet viser hva som blir bilfritt. Området er omlag en kilometer på tvers. (Kilde: Oslo kommune).

Det er ingen tvil om at Byrådet og flertallet i Bystyret mener alvor: «Når det verken er mulig å finne parkeringsplass eller kjøre gjennom området, vil det i praksis ikke være mange grunner for å kjøre til sentrum dersom du ikke skal direkte til et parkeringsanlegg».

Les mer: Sammendrag

Det skal skje gjennom flere faser:

  1. Fjerne all gateparkering
  2. Forby gjennomkjøring
  3. Utvide gågatenettet
  4. Forby kjøring til private parkeringsplasser
  5. Vurdere å nekte drosjer såkalt «letekjøring».

Prosjektet skal avsluttes til sommeren 2019 - i tide for å bli en del av valgkampen for neste kommunevalg.

- Prosjektet har en avgrenset tidshorisont. Ved oppstart av prosjektet er levetiden definert frem til neste kommunevalg, det vil si frem til høsten 2019, heter det. Oslo kommune har satt av 90 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet bilfritt sentrum frem til 2019.

Kommunens målinger tyder på at det er god plass i parkeringshusene til å erstatte gateparkeringen, så kjøring til/fra sentrum vil ikke bli vesentlig rammet.

Derimot har trolig handelsstanden rett i at salget vil bli rammet i butikker som selger varer som er tunge å bære, når det er forbudt å kjøre til butikken. En sannsynlig utvikling er at handelen vil flytte seg enda mer til kjøpesentre utenfor byen.

Testen på om tiltaket blir vellykket, er om de ledige arealene faktisk blir brukt til et levende byliv - eller om de blir tomme plasser uten folk.

Det er likevel interessant at dette tiltaket kommer samtidig som Stortinget ferdigstiller sitt prosjekt til 1,8 milliarder kroner, som blant annet inneholder en 260 meter lang biltunnel.

Det blir også interessant å se om Byrådet følger opp tiltaket også for kommunens egne ansatte - ved å forby både politikere og byråkrater å bruke Rådhusgarasjen og andre kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 1.

Foreløpig ser det ikke slik ut.

I et tidligere dokument om rådhusplassen heter det at «prosjektet har valgt å anbefale en løsning som ikke forutsetter at innkjøring til rådhusgarasjen stenges».

Det er jo litt pussig. For hvis politikerne skal fjerne all parkering i sentrum, så bør de gå foran med et godt eksempel.

Hva mener du om planen om et bilfritt sentrum? Og synes du at Stortingsgarasjen og Rådhusgarasjen bør stenges?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar