hits

Ønsker vi å skille jenter og gutter?

Det er 45 år siden to kvinner måtte løpe under falsk navn for å delta i Holmenkollstafetten. Nå kommer det nye krav om å dele jenter og gutter i gymnastikk og svømmeundervisning. (Faksimile: NRK).

Norge kan ikke innføre et kjønns-apartheid. Vi bør si nei til ønsker om å skille jenter og gutter i gym og svømmeundervisning.

Det er nesten ikke til å tro, men etter mange tiårs kamp for like rettigheter og lik behandling kommer det nå ønsker om å skille jenter og gutter i gymnastikken.

Noen ganger er begrunnelsen religiøs, men slett ikke alltid.

Andre argumenterer med kroppspress og skam forsvarer en slik deling også blant elever med norsk bakgrunn.

Mange skoler forteller at elevene ikke vil dusje sammen med medelever av samme kjønn, eller gå i badedrakt eller gymtøy sammen med elever av motsatt kjønn.

Les saken: Deler svømmeundervisningen: - Kroppspress er et reelt problem

Det er for lettvint å avfeie disse følelsene, men løsningen kan ikke være å skru klokken 50 år tilbake til en skole og gymnastikktimer som var inndelt etter elevenes kjønn.

 

 

På 50-tallet skrev Aftenposten om kvinnelige skiløpere at «av typer er det omtrent som mannfolk, ikke noe søtt eller kvinnelig yndighet».

Les saken: Ville ikke ha kvinner «med snørr og svette» og «klumsete uestetiske bevegelser» i konkurranser.

Kvinner var forbudt i Holmenkollstafetten til langt ut på 70-tallet og nektet i Birkebeinerrennet til 1976 

Da to kvinner løp Holmenkollstafetten under mannlig dekknavn, ble de fratatt stafettpinnen av politiet.

Siden har det gått 40 år, og verden har beveget seg videre - trodde vi.

Arbeiderpartiet har tatt et klart synspunkt mot kjønnsdelt svømmeundervisning i skolene - og skriver «at det ikke skal gjøres unntak fra felles svømmeundervisning».

Les Jan Bøhlers blogg: Ingen unntak fra felles svømmeundervisning

Bøhler har rett i at alle gutter og jenter skal ha med seg fra fellesskolen at de er likestilte.

Det er også viktig at dette faktisk er en nasjonal policy, og at det ikke er opp til hver kommune å innføre kjønnsdelt svømmeundervisning.

I samme retning går regjeringens forslag om å forby «plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter introduksjonsloven».

Poenget er at skolen ikke bare gir elevene fagopplæring, men også lærer dem å oppføre seg som folk.

Skolen er et av de viktigste redskapene samfunnet har for å overlevere norsk kultur til den nye generasjonen.

Derfor er det viktig at vi ikke aksepterer den form for diskriminering og seksualisering av små jenter som ligger i at de skal ha svømmeundervisning atskilt fra guttene.

På lik måte godtar vi heller ikke en diskriminerende tildekking med middelalderske plagg. Det handler ikke om individuell frihet til å kle seg i hva som helst, men også om medborgernes rettigheter til å leve i et liberalt opplyst samfunn.

Nå kommer de samme kravene fra kvinner som ikke vil trene med menn på helsestudioer (fordi de angivelig misliker å bli beglodd), eller ungdomsskoleelever som ikke vil ha gymnastikk med elever av motsatt kjønn på grunn av kroppspress.

Vi bør ikke gi etter for slike ønsker.

Sykelig kroppsfokus og skam over egen kropp bekjempes best ved at det blir normalt å se kropper i alle størrelser og fasonger - ikke ved å åpne for det motsatte.

Vi ønsker ikke et kjønnsdelt samfunn.

Hva mener du? Er det greit at jenter og gutter har delt svømmeundervisning, og forstår du kvinner som vil ha helsestudier bare for kvinner?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar