hits

Taper kampen mot bompenger

POLITIKERE PÅ BOMMEN: Arbeiderpartiets Raymond Johansen og Høyres Eirik Lae Solberg er enige om å lage tre bomringer i Oslo, slik at bilistene må passere seks bomstasjoner på vei gjennom byen. (Foto: /CF Wesenberg (kolonihaven), Høyre og Statens Vegvesen).

 

Nye bompengestasjoner dukker opp overalt i Norge. I Oslo-området skal bompengene skrues opp med 25 milliarder kroner i årene som kommer.

Fra mars 2019 blir det tre bomringer på vei inn til Oslo, og bilistene må betale både på vei inn og ut av ringene.

Dette går frem av en ny avtale om finansieringen av Oslopakke 3.

Det kommer bompenger på bygrensen til Akershus, samt der de nå står - og til alt overmål også på Ring 2.

Dette er en stilisert versjon, men poenget blir at du må gjennom tre bomringer på vei inn - og ut - av hovedstaden. (Illustrasjon: Google maps/Nettavisen).

I den lokalt reviderte avtalen er det totalt lagt til grunn å bruke 74 milliarder kroner i bompenger til tiltak i Oslopakke 3 i perioden 2017-2036, går det frem av av den ferske meldingen til Stortinget om Oslopakke 3.

Kort fortalt:

  • Dersom du kommer fra Moss og skal gjennom Oslo til Bærum, så må du forberede deg på å møte seks bomstasjoner.
  • Bilister som kommer fra vest eller sør, og må gjennom Oslo for å fly fra Gardermoen, vil også møte seks bomstasjoner.

Rundt 75 prosent av bilreisene vil passere en bomring.

Dette er bomtakstene som vil gjelde fra 1. mars 2019, ifølge avtalen mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Hva du konkret må betale fra 1. mars 2019 avhenger av biltype og reisen.

Kjører du fra Asker til Gardermoen, med dieselbil, blir regnestykket slik:

  • Du må betale 29 kroner ved bygrensen pluss 29 kroner i den eksisterende bomringen, men slipper å betale i den indre ringen - og ikke på vei ut hvis du kjører igjennom på under 60 minutter. I tillegg får du en rabatt på 20 prosent, slik at prisen blir 46,40 kroner.
  • Dersom du skal på jobb, og kjører inn i rushet, må du betale disse 46,40 kroner. På hjemveien slipper du billigere, slik at tur/retur totalt vil koste 69,80 kroner i bompenger hver dag.

I store trekk betaler staten mindre og mindre av nye veiprosjekter, mens bilistene betaler mer og mer.

Det spesielle med Oslopakke 3 er at bilistene også betaler for jernbaneutbygging og kollektivtransport. Hele prosjektet vil koste rundt 100 milliarder kroner.

Mijøpartiet De Grønnes samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg har ønsket vesentlig høyere bompengesatser.

Politisk har det vært en hestehandel om bompengesatsene.

Miljøpartiet De Grønne har ivret for høye bompengesatser på opptil 80 kroner, men det er nå justert nedover. 

I rushtiden vil det koste 26 kroner å passere bygrensen, 20 kroner å passere indre ring og 26 kroner å passere det som kalles Oslo bomring.

Hvor mye du totalt må betale for en gjennomkjøring, avhenger av hvor mange stopp du tar på veien.

Dersom du blir mer enn en time inne i byen, må du betale de samme satsene på vei ut igjen.

Rask gjennomkjøring slipper altså med halvparten.

 

 

Oslopakke 3 er et godt eksempel på at kampen mot bompenger er tapt.

Høyres Eirik Lae Solberg ser noen lyspunkter: - Jeg er glad for at Høyre har fått gjennomslag for flere rabattordninger. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil i Oslo når det er nødvendig for å få hverdagen til å gå opp,sier gruppeleder for Høyres bystyregruppe Eirik Lae Solberg.

- Når det først skal kreves inn mer bompenger er det viktig at det nye takstsystemet er mer fleksibelt og rettferdig enn dagens. For Høyre har det også vært viktig å sikre forutsigbarhet for de store samferdselsinvesteringene i Oslo framover, sier Solberg.

Tidligere har det vært et godt argument mot bompenger at de er dyre å drive inn, men der er det en kraftig bedring.

Fjellinjen har fått ned kostnadene kraftig på innkrevingen. Målet er at det ikke skal koste mer enn en krone per gjennomkjøring. (Kilde: Fjellinjen, årsrapport 2016).

Fjellinjen AS har kuttet kostnadene dramatisk, fra 2,82 kroner til 1,63 kroner per passering - og målet er å få innkrevingen ned til under en krone per passering.

Dersom bilistene skal betale, er automatiske bompenger den beste metoden. 

Hvordan mener du mer vei skal finansieres? Med økte offentlige inntekter (skatt eller avgifter), kutt i andre kostnader (hva da) eller er du for at bilistene bør betale med bompenger?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar