hits

Lær elevene å stå opp hver morgen

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen bør ta grep slik at den elevene ikke går ut av videregående skole med dårlige arbeidsvaner. (Arkivbilde fra Høyskolen i Oslo).

 

Den siste måneden av skoleåret smuldrer opp. Det gir avgangselevene helt feil inngang til yrkeslivet.

I dag har 40-50.000 elever i videregående skole muntlig eksamen, og dermed den siste ytelsen som kan bety noe på vitnemålet.

Men skoleåret er ikke over av den grunn - tvert imot er det en drøy uke igjen.

Sannheten er at avslutningen på 12. årig skolegang er rotete og kan gi elevene feil inntrykk av livet etterpå.

  • Fra begynnelsen av mai og frem til 17. mai gikk dagene (og nettene) til russefeiring.
  • Etter 17. mai har tiden gått med til forberedelse til eksamen, og lite undervisning.

Det logiske ville vært å fullføre undervisningen og eksamenene før man feirer - ikke motsatt.

Hør også podcasten «Stavrum og Høglund»: Elever må lære seg å stå opp om morgenen

At russefeiringen kan gå ut over eksamen, er en ting. 

Viktigere er holdningen elevene får av en ferier på de merkeligste tidspunkter, og uker som kastes bort på tullball.

I Oslo er høstferien alltid uke 40, uansett. (Kilde: Oslo kommune).

De ytre rammer slik:

  • Skoleåret er på 190 dager
  • Elevene har 175 dager til ferier
  • Helgefri utgjør rundt 100 dager

I Oslo er siste skoledag for videregående skole 21. juni, og første skoledag etter ferien er 21. august.

Allerede 11. september kommer første fridag - nemlig valgdagen.

Og så er det bare å holde ut noen uker, før det blir en ukes høstferie fra skolen er slutt 29. september til elevene må på skolen igjen mandag 9. oktober.

 

 

Poenget er at skoleåret åpenbart ikke er planlagt ut fra elevenes beste, eller for å gi dem en jevn arbeidsbelastning.

Eksamen i videregående skole er eksempelvis de siste ukene i november. Det er bra for lærerne, som kan rette prøvene i desember. Men mindre bra for elevene som lett risikerer at desember også blir en måned i oppløsning.

Norsk skole har en arbeidsform som passer for lærerne og lærerfamilier, men ikke for de andre elevene og deres foreldre.

Mange andre familier har sin fulle hyre med å tilby barna vettuge fritidsaktiviteter i to måneders sommerferie. 

De som har råd, velger kanskje populære løsninger som Oksnøen eller Tom Murstad Sjøleir - med priser på 7.450 kroner for ni dager (Oksnøen) eller 6.660 kroner for en uke (Tomm Murstad Sjøleir).

Mange familier har ikke råd, og de har kanskje bare to-tre ukers felles sommerferie for hele familien.

Og ikke før man er tilbake, venter høstferien.

Da er det heller ikke normalt ferie på vanlige arbeidsplasser.

Norsk skole trenger en reform av arbeidstiden og skoledagen for elevene.

Den bør ta høyde for at elever flest har hektiske hverdager med skole, lekser og fritidsaktiviteter - og for lange perioder uten noe tilbud.

Altså en skole til elevenes beste.

Hva mener du? Er det for mye eller for lite ferie i skolen, og er du tilhenger av flere skoledager totalt sett?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar