hits

Eldrebølge av innvandrere

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått nye tall på bordet, som viser at det kommer en eldrebølge blant innvandrerne de neste tiårene. (Kilde: Justisdepartementet/SSB).

 

Nå kommer innvandrernes eldrebølge: De neste 15 årene vil store innvandrergrupper bli trygdemottakere.

Arbeidsinnvandringen til Norge startet på 70-tallet.

En 25-årig pakistaner som kom hit for å jobbe i 1977, blir 65 år i år.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at store årskull av innvandrere vil bli pensjonister i løpet av de neste tiårene.

Allerede i dag er det over 36.000 innvandrere som er eldre enn 67 år.

Grafikken viser at rundt 25 prosent av innvandrerne blir pensjonister i løpet av de neste tiårene. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Flere studier har vist at mange arbeidsinnvandrere faller ut av yrkeslivet og blir uføre før de når pensjonsalder.

Den ferske offentlige utredningen om innvandring, integrasjon og tillit viser noe av det samme:

  • En del innvandrergrupper får mer av en rekke velferdsytelser enn folk flest.
  • Selv etter mange år i Norge ligger nivået på velferdsytelser over befolkningen ellers.

Dette står det i oppsummeringen i NOU 2017:2 Integrasjon og tillit - det såkalte Brochmann II-utvalget:I debatten etter Brochmann II-utvalget kom det frem at en ikke-vestlig innvandrerkvinne gjennom sin - og etterkommernes - levetid koster samfunnet netto 11,6 millioner kroner, og en ikke-vestlig innvandrermann koster 6,2 millioner. 

Det hører med at også nordmenn er «ulønnsomme». Forklaringen er blant annet at vi bruker Oljefondet til å betale for høyere velferd enn vi betaler for.

Og eldrebølgen blir stor også blant innbyggere med norsk bakgrunn.

 

 

Dette er relevant også for eldrebølgen som nå kommer blant innvandrerne. Den kommer uansett, men spørsmålet er om bølgen som nå kommer også vil bli uføre og gå ut av yrkeslivet før pensjonsalder. 

Den nye statistikken viser for øvrig at det nå bor innvandrere i alle kommuner i Norge, og at polakkene er den klart største gruppen. I nesten 300 norske kommuner er polakker den største innvandrergruppen.

Nytt er også at Oslo ikke lenger øker mest - tvert imot har andelen norske innvandrere som bor i Oslo sunket fra 1/3 til 1/4, ifølge SSB.

- Tilveksten utenfor Oslo har altså vært mye raskere enn tilveksten i Oslo i denne perioden, skriver SSB.


Selv om det er sterk vekst i innvandring over så godt som hele landet, er Oslo fortsatt i en særstilling. 

I Oslo bor det 219.000 med innvandrerbakgrunn - fire ganger flere enn de 48.000 som bor i Bergen.

Ingen andre kommuner har så mange med innvandrerbakgrunn - både i antall og i forhold til folkemengden.

Mange bydeler har nå flertall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.Poenget er at vi ofte har vært opptatt av antallet innvandrere, og ikke så mye sammensetningen.

Vi har en innvandrergruppe som etterhvert nærmer seg pensjonsalder, men innvandrerbarn sørger også for at vi har tilvekst blant de yngste. Hvis barna tar utdannelse og kommer inn i yrkeslivet, kan det bidra til økonomisk vekst fremover. Alt er altså ikke svart/hvitt.

Og så gjenstår det å se om utviklingen fremover blir et speilbilde av det som har skjedd - nemlig at andelen på trygd vil øke sterkt frem mot pensjonsalder.

Hva mener du? Er det bra eller mindre bra at innvandrerbefolkningen har en annen alderssammensetning enn befolkningen ellers?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar