hits

Politikerne tåler ikke å bli strøket

Arbeiderpartiet og Martin Kolberg ønsker ikke at velgerne skal få stryke lokalpolitikere de ikke ønsker inn i kommunestyret. (Foto: Arbeiderpartiet).

Lokale politikere tåler ikke å bli strøket av velgerne, mener nesten halvparten av Stortinget.

Norge har mange tusen lokalpolitikere, og vi har som regel tøffe valgkamper.

Likevel synker valgdeltakelsen jevnt og trutt, og ved siste valg var det bare drøyt 60 prosent av de stemmeberettigede som avla stemme.

Det er mange grunner til at valgdeltakelsen faller.


Kanskje faller den fordi velgere ikke oppfatter at de har en reell påvirkning, og når det gjelder personvalg er det langt på vei riktig.

Det er nemlig nominasjonsmøtene i partiene som setter opp listene, og velgernes eneste innvirkning på personvalget er å kunne sett en pluss ved kandidater de liker.

Et nytt forslag åpner for at velgerne også skal kunne stryke politikere de ikke ønsker, men der sier Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti nei:

- Gjeninnføring av strykning vil muligens gi velgerne større innflytelse på bekostning av partiene, men det vil samtidig kunne holde enkelte kandidater vekk fra å stille til valg, heter det i begrunnelsen fra de to partiene.

Arbeiderpartiet er representert med «tunge» folk som Martin Kolberg og Jette F. Christensen, mens Hans Fredrik Grøvan sitter i komitéen for KrF.

Begge partiene er bekymret for rekrutteringen til lokalpoltiikken:

- Mange lokalpartier sliter allerede i dag med å rekruttere folk til sine valglister ved lokalvalg. Utsikter til å bli strøket fra listene hvis de velger å stille opp, vil forsterke problemet med å finne tilstrekkelig mange som ønsker å arbeide politisk i lokalmiljøene, skriver de i komiteens merknader.

Les mer her: Lovforslag om å tillate stryking av listekandidater

 

 

Snakk om å sette saken på hodet!

Hensynet til politikerne veier altså tyngre enn hensynet til velgerne.

Ikke nok med at partiene allerede har bukten og begge endene, men selv en ørliten mulighet til å påvirke personvalget til kommunestyret blir altså feil.

Menneskelig kan man forstå at folk kvier seg til å stille til valg hvis de risikerer ikke å bli valgt.

Men viktigere er at det ikke er noen menneskerett å få tillit til å representere andre. Man skal gjøre seg fortjent til det. 

Og som flertallet sier: «Flertallet vil peke på at saklige tilbakemeldinger fra velgere til partienes kandidater, både positive og negative, er en nødvendig og legitim del av demokratiutøvelsen».

Da saken kom oppi Stortinget, var det 53 for og 48 imot å gi velgerne rett til å stryke. 

Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og tre av fire i Venstre stemte for - mens hele Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og SV var mot å la velgerne stryke politikere de ikke ønsker inn i kommunestyret.

Hensynet til politikerne er altså viktigere enn hensynet til velgerne.

Hva mener du? Bør det være mulig å både gi pluss og minus til politikere, eller bør det kun være mulig å gi pluss?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar