hits

Sykelønnen er til å bli syk av

AUF-leder Mani Husseini mener det er oppgulp når høyresidens ungdomsorganisasjoner vil gjøre noe med sykelønnen. I år vil den koste Folketrygden over 40 milliarder kroner. (Foto: AUF/Statsbudsjettet).


Norge taper 20 milliarder kroner i året på at det ikke koster arbeidstakerne fem øre å være hjemme med sykemelding. 

Norge ligger på topp i sykelønn, og det er ikke forbausende at vi også har verdens høyeste sykefravær.

Hadde vi vært like «friske» som svenskene, ville Norge spart rundt 20 milliarder kroner i året.

Folk flest ser sammenhengen, men Stortinget har ikke evnet å gjøre noe med det.

Derfor er det oppløftende at seks politiske ungdomsorganisasjoner tør å ta tyren ved hornene.

- Hundre prosents sykelønn har gitt oss dobbelt så høyt sykefravær som Sverige. Om vi hadde hatt sykefravær på svensk nivå ville vi hatt 20 milliarder mer til disposisjon i året, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise til Nettavisen.

Les saken: Unge Høyre: - Derfor må sykelønnen kuttes

AUF-leder Mani Hussaini slår tilbake: - Dette er gammelt oppgulp fra ungdomspartiene på høyresiden, og det er helt feil medisin for å sikre en sterk velferdsstat også i fremtiden, sier han til Nettavisen.

 

 

AUF-lederen er skuffende lite konstruktiv. I en velferdsstat med mange uløste oppgaver er det viktig å ha kontroll med kostnadene, og da er det verdt å vurdere et forslag om å kutte sykelønnen til eksempelvis 80 prosent av full lønn. Det ville spart staten for 7,2 milliarder kroner i året.Norge har et sykefravær på 6,4 prosent. Det betyr at folk i snitt er borte fra jobben hver 15. dag.

Det legemeldte sykefraværet er ganske flatt, mens det egenmeldte øker. Og kvinner har vedvarende høyere sykefravær enn menn - både egenmeldt og med legeattest.

NAVs statistikk gjelder bare legemeldt sykefravær. Det egenmeldte kommer i tillegg. (Kilde. NAV).

De fleste norske arbeidstakere får 100 % av lønnen når de er syke, mens andre ytelser (uføretrygd, ledighetstrygd) har lavere utbetaling.

Statistikken fra NAV viser at den norske staten betalte for 7,4 millioner sykefraværsdager i fjerde kvartal i 2016.

Kostnadene for bedriftene kommer i tillegg. De første 16 dagene betaler bedriftene, så overtar NAV. Men NAV betaler ikke mer enn tilsvarende en årslønn på 562.000 kroner (6G).

I svært mange bedrifter har de ansatte forhandlet seg frem til full lønn ved sykefravær, og da betaler bedriften resten.

Det siste er viktig fordi regningen for samfunnet er vesentlig høyere enn det NAV betaler, sier denne sykelønnskalkulatoren:

  • En ansatt med 600.000 i årslønn koster bedriften 4.542 kroner per fraværsdag den første perioden.
  • Når NAV overtar en del av regningen etter 16 dager, synker bedriftens kostnad til 1.514 kroner.
  • Med 800.000 i årslønn, er summene henholdsvis 6.056 kroner og 2.019 kroner.

Hver eneste dag er en av ti ansatte i kommunal sektor borte fra jobb, og fraværet har økt etter 15 års mislykket innsats for å få det ned.

Bare sykefraværet i kommunal sektor koster samfunnet 22 milliarder kroner i året.

Ifølge statsbudsjettet vil Folketrygden i år ha sykepengekostnader på 41,1 milliarder kroner, og da kommer altså bedriftene kostnader i tillegg. 

Dette er ekstremt høye tall.

Norge har åpenbart et fravær som ikke kun er medisinsk begrunnet, og det er nærliggende å tro at fraværet vil gå ned hvis det også koster arbeidstakerne noe å være borte fra jobb.

AUF-lederen mener at det er oppgulp å ta det opp.

Mulig det, men så er den vanvittige sykelønnen også til å bli syk av.

Hva mener du? Er det rimelig med full lønn ved sykdom, eller er det rettferdig med et kutt til eksempelvis 90 prosent når du er borte fra jobb?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar