hits

Skattelette til de lateste syklistene

Den manuelle sykkelen på bildet får full moms, mens Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talspersoner Une og Rasmus Hansson går til valg på momsfritak for elsykler (Foto: Guri Barka Martins).

Miljøpartiet De Grønne vil bruke 160 millioner kroner i året på skattelette for de som kjøper dyre elsykler.

For å ta rosen først: Vedtaket om momsfritak på elsykler er mye bedre enn partiets opplegg i Oslo, der kommunen betaler inntil 5.000 kroner til noen få utvalgte. Skattesatser bør være like for alle.

Så risen: Hvorfor vil Miljøpartiet De Grønne vil bruke 200 millioner kroner i året på å støtte de velstående og late, og indirekte straffe dem som kjøper vanlige sykler eller joggesko - og som tar det beste miljøvalget?

Les saken: MDG går for nasjonalt momsfritak for elsykler

Miljøpartiet De Grønne vil gi elsykkelen til høyre 5.000 kroner i avgiftslette, mens folk som kjøper tradisjonelle og miljøvennlige sykler ikke får fem øre. (Foto: XXL.no).

- Det blir jo å sette det veldig på spissen. De aller fleste i Norge har tilgang til en sykkel eller tilgang til sko. Det er ikke så mange som har fått øyene opp for hvor effektiv elsykkelen kan være som transportmiddel. Det er en mellomting mellom et motorisert kjøretøy og en sykkel, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Hun står bak ordningen i Oslo, der kommunen ga inntil 5.000 kroner i støtte til de første som søkte. En ordning som ga støtte til millionærer, redaktører og direktører - og ikke fem øre til dem som kom for sent.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg kom til fjorårets landsmøte på manuell sykkel. (Foto: Miljøpartiet De Grønne).

Jeg har tidligere vært kritisk til Oslo-prosjektet, fordi det er ren bingo hvem som får kommunal støtte og hvem som ikke får det.

Og for å imøtegå kritikken bestemte kommunen seg for å bruke 300.000 kroner på å la en elsykkel-entusiast evaluere ordningen.

Les bloggene:

Ute og el-sykler på Oslos regning

Kaster millioner etter elsyklister

Når forskning blir brukt politisk

Oslo kommunes mange uløste oppgaver har vært begrunnelsen for at det rødgrønne byrådet har innført eiendomsskatt, og da blir det blir feil å ta kommunale millioner fra formål der de trengs og bruke pengene på tilfeldig miljøsymbolikk. Oslo kommune har ikke økonomi til å støtte folk som har råd til å kjøpe elsykler til 20-30.000 kroner.

Nå foreslår Miljøpartiet De Grønne inn for en statlig ordning som gjelder alle. Det er mer rettferdig. Vedtaket på landsmøtet er i praksis en grønn skattelette for alle som kjøper elsykkel. 

 

 

(Som kuriosa kan det nevnes at landsmøtet også behandlet et forslag om å gi økt vrakpant til bileiere som forplikter seg til å kjøpe elsykkel.)

Elsykler er vel og bra. Helsemessig kan det godt være at syklene treffer en gruppe som ellers ikke trimmer.

Men helseeffekten kan ikke brukes som argument for elsykkel-støtte. For da bør også joggesko, vanlige sykler og medlemskap på helsesentre være momsfrie.

Setter vi helse til side, blir spørsmålet om det er riktig å bruke 160 millioner kroner i året på å støtte de anslagsvis 40.000 som kjøper elsykkel i år.

Hvis vi setter en snittpris på 20.000 kroner, innebærer det et årlig salg på 800 millioner kroner. Momsfritaket er en femtedel, altså 160 millioner kroner fra staten og rett i lomma på elsykkelbutikkene/elsykkelkjøperne.

I motsetning til elbiler er ikke dette en kompensasjon for å ta belastningen med en bil som er dyrere enn tilsvarende utslippsbiler. Elsyklistene har en åpenbar fordel av å kunne trå med motor, og er villig til å betale for den fordelen uten skattelette. Ifølge presseoppslag blir salget doblet fra år til år.

Problemet med å lage lave momssatser på ting politikerne liker, er at de gjør merverdiavgiften komplisert. Det vet alle som har kjøpt mat på en kafe og får spørsmålet om de skal spise maten inne eller ta den med.

Politikerne har begynt å gradere merverdiavgiften etter hva de liker og ikke liker. Sist fikk aviser nullmoms også elektronisk, og nå står altså elsykler for tur, hvis Miljøpartiet De Grønne får igjennom forslaget sitt.

Et bedre forslag er å gjøre det mer attraktivt å bruke miljøvennlig transport til og fra jobb.

  • I dag er skattereglene slik at bare folk som bor over 30 kilometer fra arbeidsplassen, får skattefradrag.
  • Mens de som bosetter seg nærmere - og mer miljøvennlig - ikke får fem øre i skattefradrag.

Dersom man fjerner bunnfradraget på 22.000 kroner og gir alle fradrag, vil det belønne folk som bosetter seg nær arbeidsplassen og går eller sykler til jobben - uansett om de  bruker føttene eller en elektrisk motor på sykkelen.

Det må være bedre enn en skattelette øremerket for de lateste syklistene.

 Hva mener du? Er du enig i at staten bør bruke 160 millioner kroner i året på å støtte elsyklister?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar