hits

Tjener grovt på boligbygging

Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på et boligprosjekt med enorm gevinst i det brennhete boligmarkedet i Oslo. (Foto: Arbeiderpartiet).


Ap-leder Jonas Gahr Støre er med på to boligprosjekter som gir en gevinst på rundt 280 millioner kroner..

Egentlig bør vi være glad for at Arbeiderpartiet ledes av en mann som investerer private penger i eiendom.

Det gir åpenbart innsikt å være med på et prosjekt som kan gi investorene 250-300 millioner kroner i gevinst på å bygge og selge boliger i Oslos brennhete boligmarked.

Men sånn ser ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes det. Rødt-lederen kritiserer prosjektet i Dagbladet, og mener det er et paradoks at «mange av Arbeiderpartiets velgere taper på at det ikke fins noen boligpolitikk i landet, mens partilederen tjener på det».

Les saken: Ap-Støre og Rimi-Hagen investerer i samme boligprosjekt

Grenselunden er utsolgt, og består av 149 leiligheter. (Foto: bo i byen/Grenselunden).

Rødt-lederen snur saken på hodet, og overser det åpenbare:

  • Høye boligpriser skyldes høyere etterspørsel enn nybygging.
  • Flere boliger er løsningen, ikke problemet. 

Følgelig er det bra at Jonas Gahr Støre investerer private penger i boligbygging, og det er heller ikke noe problem at Høyre-sympatisør og milliardær Stein Erik Hagen investerer i samme prosjekt.

Grenselunden består av tre blokker med totalt 149 nye leiligheter, og er utsolgt.

Fyrstikkalléen 17 består av 39 leiligheter, og er utsolgt. (Foto: Bo i byen - Fyrstikkalléen 17).

Naboprosjektet Fyrstikkalleen 17 på 39 leiligheter ble også utsolgt på noen få dager.

Leilighetene varierer fra ett til fem rom, men de fleste ser ut til å ligge på 60-70 kvadratmeter.

I Grenselunden varierer prisene fra 3,3 til 7,2 millioner kroner, eller rundt 80.000 kroner per kvadratmeter.

Hvor mye penger investorene tjener, gjenstår å se når prosjektet er ferdig bygget og overlevert om ett år.

Hvis vi anslår at snittleiligheten er på 65 kvadratmeter og koster 5,2 millioner kroner, så er det snakk om boligsalg for rundt 980 millioner kroner.

Innsidere i boligmarkedet anslår at byggeprisen er rundt 35.000 kroner per kvadratmeter. På toppen kommer byggherrekostnader (arkitekt, finansering, markedsføring, advokater) på rundt 7.000 kroner per kvadratmeter og tomtekostnad på rundt 15.000 per kvadratmeter.

Regnestykket er meget lønnsomt:

  • Salgspris på leilighetene: 980 mill. kroner
  • Byggepris på leilighetene: 700 mill. kroner
  • Gevinst på leilighetene: 280 millioner kroner

Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet.

 

 

Ap-lederens nærmeste familie tjener rundt en tredjedel gjennom familieselskapet Femstø AS.

I Fyrstikkalléen 17 Invest AS har Jonas Gahr Støres familie 9,9 prosent gjennom tre familieselskaper.

De andre store eierne er Rimi-Hagen, Håg-gründer Torgeir Mjør Grimsrud og boligentreprenør Erik Bøhler.

I Ensjøåsen Invest KS er de samme eierne inne, og der har Jonas Gahr Støres familie 8,9 prosent eierandel.

I Arbeiderpartiets nye partiprogram heter det at et sted å bo til overkommelig pris er avgjørende for å leve et selvstendig og godt liv.

Arbeiderpartiet ønsker å stimulere til bolligbygging som gir folk et egnet sted å bo for en overkommelig pris. (Kilde: Arbeiderpartiets partiprogram).

At Arbeiderpartiets leder invester millionbeløp i eiendom, er bra. Også på venstresiden er det nyttig at ledende politikere forstår at privat fortjeneste er nyttig for å stimulere til investeringer. 

For boligkjøperne er det kanskje ikke like gledelig å se at leiligheten de må betale 5,2 millioner kroner for, har en kostpris for utbyggerne på 3,7 millioner kroner. 

Men slik er kapitalismen og slik er kapitalister.

Hva mener du? Er du enig i at det er bra at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tjener grovt på boligbygging?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar