hits

Også syklister må vise hensyn

Denne syklisten lå midt på E 18 foran en buss, og irriterte mange av passasjerene ved å vise fingeren.

 

Syklister er utsatt i trafikken, og det hjelper ikke at noen opptrer svært provoserende.

Denne våren har det vært flere opphetede diskusjoner mellom syklister og andre trafikanter i norske medier.

Les Marius Steen: Oslo blir aldri en sykkelby i verdensklasse

Les Knut Olav Åmås: Tåpene i trafikken

Les også: Her ligger syklisten og sperrer bussen og nekter å slippe forbi

Åmås, som er direktør for Fritt Ord, tar bladet fra munnen, og tar et oppgjør med både bilbøller og sykkelsjåvinister - eller «de freidige, frekke, egoistiske, aggressive og dømmekraftsvake syklistene og bilistene...».

Det er sikkert flere som kjenner seg igjen, og som - hvis de skal være helt ærlige - tilhører begge gruppene fra tid til annen.

Den ene dagen sykler vi på rødt lyst og overser glatt trafikkreglene - den andre dagen sitter vi i kø, og irriterer oss over syklister som ikke kan holde seg på sykkelstien, men som insisterer på å sykle i trafikken.

Problemet er at begge deler er farlig - for syklisten.

 

 

En undersøke fra Trygg Trafikk i fjor tyder på at konfliktnivået på norske veier er farlig høyt

En undersøkelse for Nasjonalt Traumeregister viser at syklister er mye mer utsatt for skader enn andre i trafikken, og tall fra Helsedirektoratet viser at vei, fortau og gang- og sykkelveier er åsted for nesten hver femte personskade her i landet.

Syklister er svært overrepresentert i veitrafikkulykker. (Kilde: Helsedirektoratet).

I forhold til trafikkmengden er syklister utsatt for skader og dødsfall i trafikken.

Snitt de siste fem årene er 27 drepte fotgjengere og syklister i året, og 173 hardt skadde.

Litt under halvparten av dem er syklister, og de vanligste ulykkesårsakene er kryssende kjøreretning og møteulykker.

Ser vi på statistikken, er den mest åpenbare løsningen å skille syklister og bilister - og bygge sammenhengende sykkelveier med færrest mulig kryss og møtesituasjoner. Veimyndighetene har også et ansvar og kan bruke «Sykling forbudt»-skiltet der det finnes sykkelveier, og syklistene hindrer kollektivtransport og annen trafikk. 

Veitrafikkloven sier tydelig at alle skal opptre hensynsfullt og ikke hindre andre i trafikken. (Kilde: Lovdata.no).

Et absolutt skille mellom sykkel og bil er en langsiktig målsetning, og det er lenge til vi er der. I mellomtiden må syklister og bilister ta hensyn til hverandre, 

Statistikken viser at syklister er mer skadeutsatt, men også at de ofte har skylden for ulykkene selv.

Syklister har rett til å bruke veibanen, men det er både dumt og farlig å være unødvendig provoserende og egoistisk overfor andre trafikanter som også skal hjem eller på jobb.

Hva mener du? Opplever du at det er hissige konflikter mellom syklister og bilister i trafikken, eller er det overdrevet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar