hits

Komisk frykt for større regioner

Kommunalminister Jan Tore Sanner (Høyre) vil ha større regioner, mens Helga Pedersen (Ap) tviholder på Finnmark og fylkets 76.000 innbyggere.

 

Finnmark har åpenbart for få innbyggere til å være en region, men likevel kjempes det innbitt for å beholde minifylket.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet tror det er en god sak å sette kommune- og regionreformen i revers hvis de skulle vinne valget.

Det ferskest eksempelet er planen om å slå sammen Finnmark og Troms til en region som nærmer seg andre regioner i størrelse.

Planen er å skape effektive regioner som kan få større oppgaver, men lokalt er det stor frykt.

SVs Kiristi Bergstø «er redd storregionen Troms/Finnmark flytter demokrati og avgjørelser bort fra fol»k, ifølge iFinnmark.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen mener at «dette er sentralisering for sentraliseringens skyld», ifølge Nordlys.

Og Senterpartiets Sandra Borch har også gjort det til en kampsak å hindre sammenslåingen fordi lokaldemokratiet er imot.

De tre partiene vil altså beholde Finnmark som en egen region. I fullt alvor mener de altså at en «region» med 76.000 innbyggere skal gjøre samme oppgaver som normale regioner som er fire ganger så store.

Det som ofte glemmes i debatten er at det er staten som betaler regningen for ineffektive fylker og regioner.

I år overfører staten 161 milliarder kroner til fylker og kommuner, ifølge statsbudsjettet. I tillegg betaler staten 142 milliarder kroner til de regionale helseforetakene.

Over 300 milliarder kroner bevilges over statsbudsjettet til kommuner, fylker og regionale helseforetak. (Kilde: Statsbudsjettet 2017).


Lenge fikk små kommuner som nektet å slå seg sammen med andre ekstra penger fra staten, og Finnmark er det fylket i landet som år etter år får desidert mest overføringer per innbygger.

Hadde fylkene og kommunene levd på egne inntekter og skatter, kunne de med en viss rett insistert på å vite best selv. Men når alt hviler på statlige overføringer, blir det hult.

Allerede i 2002 slo Østlandsforskning fast at Finnmark fikk de høyeste overføringene per innbygger.

Nå øker fylket stadig sin gjeld, og ligger helt på topp i Norge målt i gjeld per innbygger.

Av 1,6 milliarder kroner i driftskostnader, stammer 1,2 milliarder kroner fra overføringer fra staten.

 

 

De borgerlige partiene på Stortinget er enige om at Finnmark og Troms bør slå seg sammen, og danne en region på rundt 240.000 innbyggere - altså omtrent på størrelse med Nordland, og litt mindre enn sammenslåtte Agder.

Fordelen med å få jevnere regioner er at de samme oppgavene må fordeles ut fra staten til alle regioner. 

Det er umulig hvis en av «regionene» har færre innbyggere enn en middels stor norsk by som Fredrikstad.

At SV og Senterpartiet står i revers, er forståelig. Men Arbeiderpartiet har tidligere programfestet at man kan gå inn for tvang i spesielle tilfeller, og da er det overraskende at de ikke bruker den sikkhetsventilen i spørsmålet om å slå sammen Troms og Finnmark.

Finnmark har i dag bare rundt 1,5 prosent av innbyggerne i Norge.

Det er greit å være for lokalt selvstyre, men argumentet blir dårligere når det uansett er staten som tar regningen. Og Arbeiderpartiet skal passe seg for å bli et reversparti som stanser åpenbart fornuftige endringer, noe som raskt blir lett komisk. 

Å tviholde på en region med kun 76.000 innbyggere virker ikke særlig fremtidsrettet. 

Hva mener du? Er det logisk at Finnmark fortsetter som en egen region, eller støtter du tanken om å slå fylke sammen med Troms?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar