hits

Stadig færre arbeidsledige

Arbeidsminister Anniken Haugli kan glede seg over at ledigheten er på vei ned. (Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD).


Stadig færre arbeidsledige i Norge og Europa tyder på økonomisk lysere tider.

Ledigheten er på full fart nedover i Norge, viser nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Toppen ble nådd i fjor sommer, men siden har ledigheten sunket, riktignok med en utflating og ørliten oppgang fra forrige måned.

Det er gode nyheter som bekrefter at det verste er over for denne gang.

Og det samme bildet ser vi i Europa: - I EU sett under ett gikk arbeidsledigheten ned med 0,3 prosentpoeng fra november 2016 til februar 2017, til 8,0 prosent, heter det hos Statistisk sentralbyrå.

Les saken: Arbeidsledigheten på 4,3 prosent

 

 

Norge har to mål på ledigheten. I grove trekk teller NAV de som går på ledighetstrygd, mens Statistisk sentralbyrå undersøker hvor mange som er i jobb - og hvor mange som oppgir at de gjerne skulle arbeidet (AKU).

Også NAVs tall viser at færre går på ledighetstrygd.

Les saken hos NAV: Fjerde måned på rad med nedgang i arbeidsledigheten

NAV-tallene viser at 2,9 prosent får ytelser som arbeidsledige, mens AKU-undersøkelsen viser at 4,3 prosent oppgir at de er arbeidsledige.

Grafikken viser forskjellen på antall som går på trygd (NAV) og antallet som oppgir at de søker arbeid (AKU). Men alle målene viser at ledigheten nådde toppen i fjor.


- Fra november (gjennomsnitt oktober-desember) 2016 til februar (gjennomsnitt av januar-mars) 2017 gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer, skriver Statistisk sentralbyrå.

Det viktigste tallet for norsk økonomi er likevel hvor mange som faktisk er i arbeid, og også det viser en oppgang siden i fjor høst.I store tall er de gode nyhetene oppsummert i at vi har 11.000 færre arbeidsledige, og 9.000 flere i arbeid.

I juli i fjor var det 138.000 ledige, ifølge Statistisk sentralbyrås undersøkelse.

Siden den gang er det 18.000 færre som oppgir at de er arbeidssøkende.

Her kan du lese flere tall:  Sysselsetting og arbeidsledighet

De siste ti årene har Norge stort sett hatt vesentlig lavere arbeidsledighet enn resten av Europa.

I Norge har ledigheten variert rundt 3,0 prosent, mens store land som Tyskland, Storbritannia og Frankrike har opplevd ledighet som har vært to til tre ganger høyere.

Trenden ble brutt med oljeprisfallet. Mens ledigheten i Europa sank, så steg den i Norge. Og for første gang på mange år hadde Norge høyere arbeidsledighet enn Tyskland.

De siste tallene viser at den økonomiske oppgangen fortsetter i Europa, hvis man skal dømme etter ledighetstallene.

Med litt optimistiske norske briller kan vi gjenvinne vår posisjon som landet med lavest arbeidsledighet i løpet av våren og sommeren.

Og det er gode nyheter.

Hva mener du? Er det verste over, eller er det stille før stormen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar