hits

Innvandrerne skal ikke telle

Senterpartiet tjener allerede stort på at valgordningen straffer Oslo, og gir ekstra makt til distriktene. Nå vil han at beboere uten norsk statsborgerskap ikke skal telle med. (Foto: Senterpartiet).

Senterpartiet vil at en ubebodd kvadratmeter på Finnmarksvidda skal telle mer enn en innvandrer i Oslo i valgordningen.

Er du blant dem som tror at alle stemmer teller likt ved stortingsvalget?

Tro om igjen.

I dag nedprioriteres byene, mens distrikter med få folk og store vidder får mye høyere uttelling.

 

 

Men mye vil ha mer, og nå ønsker Senterpartiet enda skjevere fordeling. I forslaget til nytt valgprogram vil ikke partiet ta hensyn til den delen av befolkningen som ikke er norske statsborgere.

Forslaget vil innebære at Oslo mister representanter på Stortinget, mens Senterpartiet får større uttelling. (Kilde: Senterpartiets forslag til nytt valgprogram).

I dag får bare norske statsborgere stemme ved Stortingsvalg, mens valgreglene ved kommunevalg er mer liberale.

Men siden vi bruker ressurser på alle innbyggerne, og ikke bare norske statsborgere, så er det fornuftig at mandatfordeling tar hensyn til hvor mange som faktisk bor et sted.

Senterpartiets forslag rammer Oslo og storbyene direkte. Rundt 16,2 prosent av innbyggerne i Oslo har utenlandsk statsborgerskap, og disse vil ikke lenger telle i «kjøttvekta». 

Klassekampen har fått valgforsker Bernt Aardal til å regne på hvordan dette ville slått ut på 2013-valget.

Ikke overraskende ville Senterpartiet fått et ekstra distriktsmandat. Oslo ville mistet to representanter på Stortinget, mens Hedmark og Nordland ville fått et mandat mer. 

- Jeg støtter helt klart flertallsinnstillingen. Men det gjør jeg helt uavhengig av at jeg kommer fra Tynset i Hedmark og ikke fra Oslo, sier Senterpartiets stortingsrepresentant fra Hedmark, Per Martin Sandtrøen, til Klassekampen.

Partiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti protesterer - og Senterpartiets stortingsrepresentant fra Hordaland har tatt dissens på forslaget. Men det kan likevel gå gjennom på landsmøtet.

Oslo og Bergen er imot forslaget på landsmøtet om å nekte å telle med innvandrere i fordelingen av mandater på Stortinget. (Kilde: Klassekampen).

Senterpartiet har frekkhetens nådegave når de tør å foreslå dette. Partiet nyter allerede godt av en udemokratisk og urettferdig valgordning.

  • Det gjør også utkant-Norge, som får meget godt betalt for få innbyggere. Mens det stod over 19.000 stemmer bak hver representant fra Oslo, trengte man bare 7.500 stemmer i Finnmark.
  • Ved forrige valg stod det drøyt 15.500 stemmer bak hver person Senterpartiet fikk på Stortinget, mens Miljøpartiet De Grønne kun fikk en representant med nesten 80.000 stemmer.
Denne oversikten viser forskjellen på en matematisk rettferdig valgordning der alle stemmer teller likt, og dagens ordning hvor folketomme distrikter får ekstra godt betalt.

Det verste er allikevel ikke frekkheten og ønske om enda større privilegier. Langt verre er at Senterpartiet frir til innvandrerfiendtlige velgere og ønsker å se bort fra flere hundre tusen innbyggere i Norge.

Det blir interessant å se om mulige regjeringspartnere som Arbeiderpartiet og SV vil akseptere et slikt populistisk forslag, eller sette foten ettertrykkelig ned.

Les bloggen: Han er Norges Donald Trump

Forhåpentligvis faller Senterpartiets egoistiske forslag på steingrunn hos de andre partiene.

Et bedre forslag er å ta konsekvensen av hvor folk ønsker å bo, og sørge for at en stemme teller likt over hele landet.

Hva mener du? Er det rettferdig at en tom kvadratmeter i Finnmark teller, mens borgere uten norsk statsborgerskap ikke skal telle med?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar