hits

Sp gjør det lett å skaffe seg våpen

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Marit Arnstad står bak forslaget om at det ikke skal bli så tungvint å skaffe seg nye skytevåpen. (Foto: Senterpartiet).

Norge har 1,3 millioner private skytevåpen, men Senterpartiet er opptatt at det skal være lett å få våpenkort.

Stortinget behandler nå justeringer av den såkalte nærpolitireformen.

Et sentralt konfliktpunkt er om Politiet skal satse på sentraliserte og spesialiserte tjenester - eller om innbyggerne blir tryggere av å ha lensmenn og politifolk i gatene. 

Stort sett er Stortinget enige om at fremtidens trusselbilde - eksempelvis terrorisme og cyberkrim - betinger høyt spesialiserte politifolk. Senterpartiets medlem i justiskomiteen, Jenny Klinge, viser derimot til Politirolleutvalget fra 1981, der et av ti punkter er: «Politimannen skal være en generalist».

Her kan du se hva partiene mener: Debatt om nærpolitireformen

Nærpolitireformen har satt sinnene i kok i mange distrikter fordi innbyggerne føler seg mer trygge når lensmannen er kort vei unna, selv om det ikke ville hjulpet for eksempelvis terroraksjonen på Utøya. Konflikten mellom lokale ressurser og sentrale ressurser er viktig i diskusjonen.

 

 

Komiteen er enige om følgende mål:

  • Minst 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.
  • 95 prosent av alle anropene til 112 skal være besvart innen 20 sekunder på landsbasis.

Debatten om politireformen har gått høyt etter massedrapene på Utøya, mens en annen diskusjon har kommet lengre i bakgrunnen - nemlig en ny våpenlov som skal gjøre det vanskeligere å få våpen, og muligens forby halvautomatiske våpen.

De fem siste årene har antallet skytevåpen økt i Norge. Ifølge tall Aftenposten har fått fra Politidirektoratet er det nå 1,3 millioner private skytevåpen registrert i Norge. Hedmark og Agder troner helt på topp med nær et skytevåpen per femte innbygger. Det er nesten tre ganger flere våpen enn det er registrerte jegere i landet.

Politiet gjennomfører stadig våpenamnestier for å få folk til å levere fra seg ulovlige skytevåpen uten straff.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er våpenlovbrudd relativt utbredt, og det er nesten bare menn som står for slike lovbrudd.

Men hverken antall skytevåpen eller våpenamnesti står høyt på dagsorden når Stortinget nå vurderer justeringer av nærpolitireformen. Tvert imot - Senterpartiet er opptatt av at det ikke skal være så tungvint å skaffe seg et nytt våpenkort.

Les her: Representantforslag

I et forslag fra partileder Trygve Slagsvold Vedum, nestleder Marit Arnstad og resten av Senterpartiets gruppe på Stortinget står følgende:

Senterpartiet er opptatt av at det ikke skal bli så tungvint å skaffe seg våpenkort til et nytt skytevåpen. (Kilde: Representantforslag til Stortinget).

Nå har partiet fått med seg de andre partiene på at det ikke skal være tungvint å skaffe seg våpenkort.

Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sivile oppgaver som bl.a. utstedelse av våpenkort og pass, ikke ligger lenger unna enn 45 minutter for minst 90 pst. av innbyggerne slik at servicetilbudet overfor publikum blir opprettholdt på en best mulig måte.»

De aller fleste skal altså kunne skaffe seg et nytt skytevåpen uten å reise lenger enn 45 minutter.

Det er sikkert populært blant elgjegerne i distriktene, men gjør det Norge tryggere?

 

PS: Senterpartiets Jenny Klinge mener at denne bloggen er en skivebom: - Det er feil at det skal bli lettare å skaffe seg nye våpen, vi ønskjer berre at det reint praktisk ikkje skal bli vanskelegare å søkje om å få det. Det skal vera like vanskeleg å få lov sjølvsagt, sier hun.

Hva mener du? Er det for lett å skaffe seg våpen i Norge, eller er du enig i at alle må kunne skaffe seg våpenkort på et politikontor i nærheten av hjemmet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar