hits

Vernet mot eiendomsskatt

Arbeiderpartiets hovedkvarter i Youngsgaten 2 slipper eiendomsskatt, ifølge forslaget som byråd Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen har utformet. (Kilde: Google Street View/Oslo kommune).

Arbeiderpartiet lager unntak for seg selv, og slipper unna millionbeløp i eiendomsskatt for sitt hovedkvarter i Oslo.

Den nye eiendomsskatten i Oslo er dårlig utredet, og slår urettferdig ut.

Et gruppesøksmål fra 1.300 huseiere gjennom Huseiernes landsforbund kan føre til at kommunen må betale tilbake 796 millioner kroner i eiendomsskatt for 2016 og 2017 fordi skatten er skreddersydd for å ramme noen, men skjerme andre.

Fra før vet vi at de rødgrønne byrådene stort sett bor i bydeler hvor eiendomsskatten slår lavt ut, og nå kommer nyheten om at Arbeiderpartiet har lagt frem en liste over 50 næringseiendommer som skal få null eiendomsskatt - blant dem deres eget hovedkvarter i Youngsgaten 2.

Les saken hos VG: Ap innførte eiendomsskatt i Oslo - slipper å betale selv

Arbeiderpartiets hovedkvarter i Youngsgaten 2 er unntatt fra eiendomsskatt. (Kilde: Oslo kommune).

Byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen har utarbeidet forslaget som skjermer studentboliger og fredete bygninger fra eiendomsskatten. 

Her er listen: Disse slipper eiendomsskatt

 

 

Youngstorget 2 eies av eiendomsselskapet Youngstorget Eiendom AS, der sønn av Gro Harlem Brundtland - advokat Knut Brundtland - er styreformann.

Brundtland sier til VG at han støtter vedtaket om å beskytte verneverdige bygninger: - Jeg støtter vedtaket helt uavhengig av hvem som eier og leier i slike bygninger, sier han.

Største eier er Arbeiderpartiet, som eier 75 prosent av aksjene. Selskapet hadde i 2016 inntekter på 20,7 millioner kroner, og hadde et overskudd på 5,7 millioner kroner. Det ga et utbytte på 2,1 millioner kroner til Arbeiderpartiet.

- Det er visst ikke alle som betaler sin skatt med glede likevel, kommenterer statsråd og Frp-politiker Ketil Solvik-Olsen på Facebook.

Kritikerne antyder at Arbeiderpartiet bevisst har unntatt sin egen eiendom, mens de rødgrønnes støttespillere viser til at loven åpner for å unnta bygg av historisk verdi, og at det i Oslo gjelder alle bygg som er fredet.

Byrådsleder Raymond Johansen står bak forslaget om å verne fredete bygninger som Arbeiderpartiets hovedkvarter fra eiendomsskatten (Foto: Sturlason).

Eiendomsskatteloven har en rekke unntak fra kommunal eiendomsskatt. De fleste statlige eiendommer er unntatt, og kommunen har adgang til å unnta bygninger som har historisk verdi og bygninger som tilhører «institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten», som det heter.

Det er altså ikke et lovmessig krav at bygget skal være vernet, men likevel faller Høyres hus utenfor skatteamnestiet, slik det er foreslått av Arbeiderpartiets byråder.

Da Bystyret vedtok ordningen i desember, definerte de bygninger med historisk verdi som «bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven». Bystyret ville så vedta hver enkelt eiendom i et eget vedtak, og det er dette som nå foreslås basert på informasjon fra Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner.

Høyres Hus, som er avbildet på dette bildet fra 1935, er et historisk bygg i Oslo sentrum. (Foto: Anders Beer Wilse, Oslobilder.no).

Raymond Johansen og Robert Steen er neppe så utspekulerte at de kokte sammen en plan for å verne Arbeiderpartiet og ramme Høyre.

Men uansett om det er tilsiktet eller ei, er utfallet at Høyre får en skatteregning på over en halv million kroner for sitt bygg, mens Arbeiderpartiet slipper å betale eiendomsskatt. Det får betydning for partienes økonomiske slagkraft, uansett om det ikke er gjort med vilje.

Som for private boliger vil også eiendomsskatten på næringseiendom få utslag som mange opplever som urettferdig. To advokater fra Ernst & Young Advokatfirma har eksempelvis vist at to like bygninger på hver sin side av en gate kan få henholdsvis 22.000 kroner og 105.000 kroner i takstverdi per kvadratmeter.

Les saken på Estate: - Eiendomsskatten i Oslo vil ramme skjevt

Hovedinntrykket er at eiendomsskatten i Oslo er hasteinnført, og at regningen blir vesentlig høyere enn mange trodde. Skatteinngangen fra private boligeiere blir eksempelvis doblet fra 230 millioner kroner i fjor, til 530 millioner kroner i år - og det er fortsatt adgang til å doble dette enda en gang hvis det er politisk flertall for det.

Men den treffer altså ikke Arbeiderpartiets hovedkvarter. Som er vernet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar