hits

Dobbel lønn for samme jobb

Bane NOR får ansvaret for jernbaneskinnene i hele Norge, som her ved Polarsirkelen. Foto: NSB.


Nesten dobbel lønn er fasiten når staten flyttet Gorm Frimannslund fra Jernbaneverket til Bane NOR.

Det er vanskelig å se logikken bak å doble lønnen bare fordi Jernbaneverket blir et statlig foretak.

Frimannslund (bildet) ble hentet fra Jernbaneverket til Bane NOR, og fikk lønnen økt fra 1,4 til 2,8 millioner kroner over natten.

Unødig, mener førsteamanuensis Ivar Bragelien ved Norges Handelshøyskole, som har skrevet en kronikk hvor han raljerer over lønnsøkningen.

Les mer: Unødig lønnsdobling i Bane NOR

Saken skal diskutteres på NRKs Dagsnytt18 tirsdag klokken 18:00.

Normalt mener jeg at offentlige lønninger ikke er spesielt høye, og jeg blir heller ikke sjokkert over at direktørene i de gigantiske statlige helseforetakene tjener omtrent som en direktør i en mellomstor privat bedrift.

 

Men jeg mener også at alle arbeidsgivere - også staten - skal holde igjen på lønningene, og ikke betale mer enn de trenger for å skaffe den kompetansen de er ute etter. Jeg har i likhet med NHH-forskeren vanskelig for å forstå at ikke Frimannslund ville tatt jobben for vesentlig lavere lønn - og at lønnsveksten kunne kommet når resultatene var på bordet, ikke før.

Bane NORs rolle er å drive infrastrukturen, og la jernbaneselskapene stå for driften. (KIlde: Bane NOR).

Bane NOR så dagens lys ved nyttår, etter en omdanning av Jernbaneverket og en rendyrking av NSB som et rent transportselskap.

Dette følger av den såkalte jernbanereformen, som innebærer at Bane NOR overtar eiendeler for 143 milliarder kroner og overtar anvaret for eiendomsselskapet ROM.

- Bane NOR eies av staten alene og har ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom, heter det i selskapets egen presentasjon.

Det er en gedigen oppgave. Gamle Jernbaneverket hadde en årlig omsetning på rundt 20 milliarder kroner, og det er snakk om rundt 4.500 ansatte. I den målestokken er ikke 2,8 millioner kroner noen ublu lønn. Den er god, for all del, men ikke i forhold til tilsvarende lønninger i privat næringsliv.

Tidligere lønnet det offentlige relativt dårligere enn privat virksomhet. Til gjengjeld hadde de offentlig ansatte bedre pensjonsavtaler og tryggere arbeidsplasser. Nå er de i ferd med å få i pose og sekk - altså markedstilpasset lønn, kompinert med solid stillingsvern.

Det pussige er likevel at man måtte by opp lønnen fra 1,4 til 2,8 millioner kroner - altså en dobling.

At det skulle være slik rift etter infrastrukturdirektøren i Jernbaneverket, er overraskende.

Hva mener du? Er det rimelig at vedkommende dobler lønnen når han blir toppsjef, eller er det penger ut av vinduet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar