hits

Du må betale skatt for å få skattelette

Regjeringen har gitt 20 milliarder kroner i skattelettelser. Det meste har gått til folk med normale inntekter og formuer.

 

Arbeiderpartiet tror at de rike og høytlønte har fått mest skattelette, men glemmer det åpenbare: Du må betale skatt for å få skattelette.

Hver gang skattene settes ned, kommer de samme klagene:

Skattelettene går bare til de rikeste eller høytlønte

Skattelettene går mest til menn, og mindre til kvinner

Det høres forferdelig ut, helt til du tar følgende inn over deg: Skattelettelser betyr at de som betaler skatt, betaler mindre skatt. Dermed er det også helt naturlig at de som betaler mest i skatt (eksempelvis høytlønte) også får mest i skattelette. Slik det er naturlig at menn (som betaler vesentlig mer skatt enn kvinner) også får en større glede av skattereduksjoner.

I dag er det på an igjen, og denne gangen er det Arbeiderpartiets Truls Wickholm som har sendt brev til finansminister Siv Jensen med spørsmål om hvordan skattelettene slår ut for ulike grupper.

"Skattefest for de rikeste", skriver VG.

Men er det korrekt når vi ser på svaret? Vel, det kommer an på om du ser på innholdet med venstresidens eller høyresidens øyne. Det er riktig at de mest høytlønte og formuende får mest skattekutt i kroner per person (fordi de betaler mest skatt).

Men VG og Arbeiderpartiet legger mye mindre vekt på at de store summene i skatteletter går til folk med normale innteker.Fra 2014 til 2017 er det gitt 19,7 milliarder kroner i skattelettelser. Av dette er bare en fjerdedeler lettelser i formueskatten.

Det spenner også beina under forestillingen om at lettelser i formueskatten rammer offentlige tjenester og syke og uføre. I virkeligheten er bare 3,5 prosent av det såkalte handlingsrommet brukt til formueskattelettelser, og de er gitt for å styrke norsk eierskap.

Når det gjelder personskatter, har omtrent halvparten av skattelettene gått til personer som tjener under 600.000 kroner i året.

- Det ska lønne seg å jobbe, spare og investere, kommenter finansminister Siv Jensen i brevet.

Du kan lese det her: Svar til Truls Wickholm

Eller som hun også kunne sagt: Skattelettelser går til folk som betaler skatt. Selvsagt.

Hva mener du om skattelettelsene? Går de bare til de rike, eller er det rettferdig fordelt?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar