hits

Den smilende nasjonalisten

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum surfer på en bølge av nasjonalisme. (Foto: Senterpartiet).

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum er så smilende og trivelig at folk glemmer at han står for en knallhard nasjonalisme som vil koste Norge tusenvis av arbeidsplasser.

Det er påfallende hvordan Sverigedemokratene tynes, mens Senterpartiet slipper unna kritikk.

På mange områder står de to partiene for nøyaktige samme politikk.

Sverigedemokratenes slagord er trygghet og tradisjon - de fremstiller seg som hele Sveriges parti, og sier at «jordbruk og skogbruk utgjør fundamentale pilarer i den svenske økonomien og bidrar til en levende og livskraftig landsbygd» - og partiet vil øke Sveriges selvforsyning.

Les mer: Landsbygdpolitikk

I Senterpartiets nylig foreslåtte prinsipprogram er de to første punktene å gå imot sentralisering, og «forsvare norske interesser mot blind liberalisme og globalisering».

Les mer: Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

Også Senterpartiet vil «følge opp målsettingen om økt matproduksjon på norske ressurser med sikte på økt sjølforsyning».

Senterpartiet vil ut av EØS, og vil ha et sterkt norsk folkestyre i en velfungerende nasjonalstat.

Sverigedemokratene vil ta tilbake makt fra Brussel, og ønsker en folkeavstemning for å melde Sverige ut av EU.

Senterpartiet står sterkest på landsbygda og svakt i byene. 

Det samme gjelder Sverigedemokratene, som har under 10 prosent i Gøteborg og Stockholm - og godt over 20 prosent på landsbygda i Skåne.

Men det er også klare forskjeller.

Senterpartiet har tradisjonelt stått litt til høyre for sentrum i norsk politikk, men byttet side med den rødgrønne regjeringen i 2005.

Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson (bildet) begynner nå gradvis å bli tatt inn i varmen av det største borgerlige partiet i Sverige, Moderaterna.

Og selv om Senterpartiet ønsker å profilere seg på en hard linje i innvandrings- og asylspolitikken, så har Sverigedemokratene blitt avslørt mange ganger for å ha ytterliggående og tildels rasistiske nasjonalister i sin midte.

Slike miljøer har ikke vært knyttet til Senterpartiet i moderne tid. 

Civita-leder Kristin Clemet analyserte den norske nasjonalismen i en blogg i høst, og mener at på Stortinget er «Fremskrittspartiet fortsatt er Norges mest innvandringskritiske parti».

Men så tar hun Senterpartiet: - Norges mest nasjonalkonservative parti er, etter min mening, Senterpartiet. Senterpartiet er det partiet som for tiden kombinerer en restriktiv innvandringspolitikk med skepsis til europeisk integrasjon og globalisering og et ønske om å gjeninnføre en mer permanent grensekontroll, mener den tidligere Høyre-statsråden, som satt i regjering sammen med Senterpartiet.

Les bloggen: Nasjonalisme på fremmarsj

I økonomisk politikk er faktisk Senterpartiet mer proteksjonistisk enn Sverigedemokratene. 

Sverigedemokratene er i prinsippet for frihandel, men ønsker å gjøre enkelte unntak.

Senterpartiets unntaksliste er lang, og partiet vil «sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler».

I fartene er det vanskelig å se hva som ikke står på unntakslisten.

Senterpartiet surfer på en nasjonalistisk bølge, og nærmer seg nå 10 prosents oppslutning på gjennomsnittet av partimålinger. (Kilde: Pollofpolls.no).

At ikke Senterpartiet blir hardere utfordret på sin økonomiske politikk, er underlig. I sin iver etter å beskytte landsbygda, truer en slik proteksjonisme titusenvis av arbeidsplasser som lever av eksport. Norge kan ikke kreve frihandel og tollfrihet for våre varer, hvis vi ikke innrømmer andre land det samme.

 

 

Frykten for at Trump og Brexit kan gi mindre verdenshandel var et kjernepoeng i årstalen til sentralbanksjef Øystein Olsen: - Som en liten, åpen økonomi er mye av vår velstand basert på handel med andre land. Det gir oss tilgang på varer og tjenester andre har bedre forutsetninger for å produsere.

Les talen: Økonomiske perspektiver

Norge er en liten åpen økonomi. Eksport og import utgjør rundt 75 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt, og slik har det vært siden krigen. Vår vekst og velstand hviler på frihandel. 

Alle de norske sjeføkonomene er enig i at Norge taper på proteksjonisme, og påpeker at det vil skape lavere vekst i verdensøkonomien og ramme Norge.Vi selger varer til utlandet for over 1.000 milliarder kroner i året. Mange hundre tusen arbeidsplasser avhenger av at vi får solgt olje, fisk, industriprodukter, kjemikalier og tjenester til andre land.

Her er listen over hva vi selger til utlandet: Eksport av varer og tjenester

Landbruket er en miniatyrnæring målt i sysselsetting. Under to prosent av de sysselsatte arbeider i jordbruk og skogbruk. 

Senterpartiet er bekymret for landsbygda, men politikken deres truer hundrevis av tusen arbeidsplasser i distrikts-Norge som er avhengig av eksport og import.

Her ser du hvor folk jobber: Sysselsatte personer etter næring

En fersk forskningsrapport fra statistikkbyråene i Norden viser at etterspørsel fra utenlandske markeder er enda viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved kun å se på eksportørene.

Les rapporten: Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene 

Rapporten viser at mellom 30 og 50 prosent av arbeidsplassene i norske bedrifter er direkte eller indirekte avhengige av salg til utlandet, og at import og eksport går hånd i hånd for å skape arbeidsplasser.

Les rapporten her: Nordiske land i globale verdikjeder

Norges Bank-direktør Øystein Olsen frykter at gryende proteksjonisme og mindre handel med varer og tjenester kan dempe veksten.

- Fordelene ved et mest mulig fritt internasjonalt varebytte er udiskutable, sa han i årstalen.

- Tegnene til økt proteksjonisme er urovekkende. I en verden preget av felles problemer er alenegang ikke løsningen var budskapet til Øystein Olsen.

Han har helt rett. Norge bør stå på barrikadene for en fri verdenshandel fordi vi mer enn noen andre land taper på tollmurer.

Nå er Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum fra andre siden av Mjøsa, men Bjørnstjerne Bjørnsons dikt har fortsatt aktualitet:

Andersen fra Toten

Andersen fra Toten
snart paa højre, snart paa venstre Foten,
 Andersen fra Toten.


Andersen fra Toten,
han maa altid være med paa Moten,
Andersen fra Toten.


Andersen fra Toten:
«Skidt i Norge», sa'n, «leve Toten!»
Andersen fra Toten.


Andersen fra Toten
skal bli hjemme, suge pent på Poten,
Andersen fra Toten.

 

Hva mener du? Vil du ha internasjonal frihandel uten tollmurer, eller vil du ha mer stengte grenser for handel?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar