hits

Når forskning blir brukt politisk

Oslos byråd Lan Marie Nguyen Berg betalte 300.000 kroner for at forskeren Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt skulle evaluere millionstøtten til elsykler. Nå viser det seg at forskeren selv foreslo ordningen og har vært for den i mange år. (Faksimile: Nettavisen).

 

Å bruke oppdragsforskning til å støtte politikk er det eldste trikset i boken. Men det er sjeldent man hyrer åpenbare støttespillere som nøytrale dommere.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne, har brukt evalueringen for alt den er verdt: - Selv om vi hadde en stor bølge av kritikk i fjor, så viste jo en rapport vi fikk utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt at det var en veldig god effekt, uttalte hun til NRK.

Det er ikke første gang politikere bruker oppdragsforskning politisk, og pressen har en tendens til å være lite kritisk til slike rapporter.

Men det byråden ikke fortalte i intervjuet er at forskeren som fikk oppdraget i mange år har vært tilhenger av offentlig subsidiering av elsykler, og at han faktisk har foreslått ordningen han ble satt til å evaluere.

Les saken: Oslo betalte elsykkel-entusiast 300.000 kroner for å evaluere elsykkel-ordningen

 

 

Allerede i april 2015 twitret forskeren om sitt forslag, som han hentet fra Paris.

 

Det fremgår av artikkelen at elsykkelkjøpere i Paris får inntil 33 prosent offentlig støtte for å kjøpe elsykkel, oppad begrenset til 3.600 kroner.

Forslaget fra Aslak Fyhri ble så vedtatt av det rødgrønne byrådet, og TØI-forskeren kvitterte med ros til Arbeiderpartiets byrådsleder-kandidat Raymond Johansen: - Han Raymond har skjønt det. Elsykkel skaper endring, vanlige sykler gjør det ikke. Derfor momsfritak, skrev TØI-forskeren 4. juni 2015.

Som kjent vant de rødgrønne valget, Raymond Johansen ble byrådsleder og Oslo kommune vedtok å gi en ordning tilsvarende momsfritak (25 % støtte) og inntil 5.000 kroner per elsykkel i 2016.

Da det ble vedtatt, kvitterte forskeren med en jubelmelding på Twitter, der han roper hurra for Miljøpartiet De Grønne og elsykkel-sponsing i Oslo.

Som det fremgår av jubelmeldingen på Twitter mener altså forskeren fra Transportøkonomisk institutt at det var deres eget forslag som ble praktisk politikk.

Som kjent ble det massiv kritikk mot ordningen da det fremkom at Oslo kommune sponset millionærer med inntil 5.000 kroner for å kjøpe seg elsykkel.

Og kritikken blåste opp igjen da Oslos bymilljøbyråd nylig vedtok å bruke nye fem millioner kroner i år på inntil 10.000 kroner i støtte for å kjøpe el-transportsykler.

Les saken på NRK: Byrådet sponser elektriske varesykler

Siden dette er «gratis penger», forsvant de fem millionene ut av vinduet på tre timer.

Det dempet ikke på viljen til å ta imot penger at ordningen er dyr og har liten effekt for klimautslipp.

Les saken: - Elsykkelstøtte er penger ut av vinduet

Jeg gjentok min kritikk fra i fjor, og skrev i en blogg at «Oslos rødgrønne byråd insisterer igjen på å kaste fem millioner kroner nye kroner ut av vinduet på kommunal elsykkelstøtte».

Les bloggen: Kaster millioner etter elsyklister

Men Oslos bymiljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg hadde alternative fakta, og trakk opp av skuffen en evalueringsrapport fra Transportøkonomisk institutt, og hevdet at den viste at ordningen «hadde veldig god effekt».

Du kan lese rapporten her: Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp

Miljøbyråden sa derimot ingenting om at forskeren som fikk oppdraget er samme mann som foreslo ordningen, og som har vært entusiast for slike ordninger i flere år.

Det blir heller ikke opplyst i rapporten.

TØI-direktør Gunnar Lindberg erkjenner at det kunne vært fortalt: - Det er mulig vi kunne ha opplyst. Det hadde ikke kostet oss noe. Men uansett er det slik at personlige oppfatninger ikke skal spille noen rolle for resultatet, sier Lindberg til Nettavisen.

Jeg mener at rapporten er gjennomgående velvillig til forslaget ved å overdrive utslipp fra biler, ha udokumenterte anslag for langtidsvirkningen av å kjøpe elsykkel, og ved å la være å si tydelig at tiltaket er dyrt og nesten uten betydning for å få ned CO2-utslipp.

Her kan du lese min kritikk: Forskning og politikk

For balansens skyld skal det nevnes at TØI-forskerne slår tilbake: Elsykler og subisider - here we go again

Det fremgår av svarinnlegget at TØI-forskerne tror at hver million kroner Oslo bruker på ordningen gir 150 millioner kroner i helsegevinst. Og de mener at det er et konservativt anslag.

- Tar vi utgangspunkt i at 500 personer i dette tilfellet får støtte til elsykkel og erstatter en biltur på 2,5 km (som er et konservativt anslag på tallene fra vår egen rapport), får vi fra fem millioner subsidiekroner en total effekt på hele 750 millioner kroner i form av bedret helse og færre tapte leveår, skriver forskerne.

Er det rart de er entusiastiske?

Hva mener du? Har du tillitt til at evalueringen som Transportøkonomisk institutt har gjort av elsykkel-ordningen er nøytral?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar