hits

Verken hudfarge eller religion skaper kriminelle

Den erfarne politietterforskeren Peter Springare fortalte om sine opplevelser på Facebook, og høstet en strøm av sympatier. (Kilde: Facebook).


Hvorfor provoserer det så voldsomt når politifolk forteller det de opplever om kriminelle innvandrere og utlendinger?

Om kort tid går Peter Springare av for pensjon etter 47 år i politiet.

Ved midnatt fredag kveld la han ut et Facebook-innlegg for å fortelle om sine opplevelser ved Ørebro-politiet forrige uke: 

  • Voldtekter, utpresning og trusler
  • Mange ikke typisk svenske navn
  • Nesten alle mistenkte fra utlandet.

- Jeg kommer nå og hver uke fremover å redegjøre i detalj for hva som sysselsetter meg som etterforsker på grov kriminalitet ved politiet i Ørebro, skrev politietterforskeren i statusoppdateringen som til nå er likt av 37.000 lesere og spredt 17.200 ganger på Facebook

- Slik har det sett ut de seneste 10-15 årene, .

Den erfarne svenske kriminaletterforskeren får bølger av sympati, men også grov kritikk. Fylkesmannen i Ørebro har anmeldt ham til politiet fordi ett av fornavnene er sjeldent og kan identifisere den mistenkte.

 

 

Kriminologen Jerzy Sarnecki svarer at man har visst siden 1974 at innvandrere er overrrepresenterte blant mistenkte for kriminalitet, og at det er bekreftet i rundt 25 undersøkelser.

- Forskning viser at hovedproblemet ikke er hvilke land man kommer fra, men hvordan man lever når man har kommet til Sverige. For eksempel den gigantiske arbeidsledigheten og dårlig fungerende integrasjon, sier Sarnecki til SVT.

Les saken: Kriminologen: «Dette har vi visst siden 1974»

Sverige har ikke ført statistikk over kriminelles bakgrunns siden 2005, og justisminister Morgan Johansson (Sosialdemokratene) sier blankt nei til å ta frem ny statistikk.

Les saken: Blankt nei til å føre statistikk over mistenktes bakgrunn

Facebook-oppdateringen har skapt enorm debatt i Sverige, og nyheten har spredt seg verden over.

Spørsmålet er hvorfor, og svaret er trolig at svensk offentlighet har nektet å ta dette inn over seg.

I Norge hadde vi tilsvarende debatter i fjor, etter at politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Haugesund fortalte om sine opplevelser i et innlegg i Haugesunds Avis.

Les bloggen: Uberettiget fremmedfrykt?

Nettavisen gikk gjennom flere uker ved Oslo Tingrett, og bildet var entydig: Av 35 tiltalte, hadde bare åtte typiske norske eller nordiske navn.

En stikkprøve gjort i dag viser at av ialt 23 tiltalte i straffesaker i Oslo tingrett fra 7. til 10. februar, har 13 utenlandske og 10 typisk norske navn.

Det er åpenbart at mange lovbrudd begås av personer som har utenlandsk opphav eller kriminelle utlendinger som oppholder seg i Norge.

Men så kommer nyansene:

  • Innvandrere er hyppigere kriminelle (overrepresentert) enn folk med norsk bakgrunn.
  • Men sammenhengen svekkes når man justerer for økonomi og sosiale faktorer.
  • Kriminelle som reiser fritt over landegrenser gir store utslag i statistikken.

I den ferske offentlige utredningen Integrasjon og tillit brukes et par sider på innvandring og kriminalitet: «Samlet viser en rekke studier at innvandrere er overrepresentert blant dem som siktes og/eller straffes for kriminalitet begått i Norge», heter det, men det opplyses også at sammenhengen svekkes når man «kontrollerer for demografiske og sosiale bakgrunnsfaktorer».

Men la oss komme videre. Folk blir ikke kriminelle fordi de kommer fra et spesielt land, har mørk hudfarge eller bekjenner seg til en spesiell religion.

Men det betyr ikke at kriminalitet ikke henger sammen med innvandring. Og den sammenhengen vil være der til vi løser grunnproblemet - nemlig en effektiv integrasjon som sikrer at nye nordmenn får utdannelse og jobb og forsørger seg selv.

Altså det samme som Sverige har visst siden 1974, men som mange fortsatt lukker øynene for.

Hva mener du? Er det relevant eller irrelevant å se på kriminelles bakgrunn? Og hvorfor skaper det så voldsomt engasjement når politifolk forteller om hva de har opplevd på jobben?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar