hits

Ap lover mer skattelette til sine sponsorer

Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik presenterer forslaget til nytt partiprogram, der et av punktene er større skattelette til LO-medlemmer og andre fagforeningsmedlemmer. (Skjermdump: Arbeiderpartiets web-tv).

 

Arbeiderpartiet vil skjerpe skattene, men ikke for sine egne støttespillere. De får skattelette.

I sentralstyrets forslag til nytt partiprogram gjentar Arbeiderpartiet behovet for skatteskjerpelser, men de har ett unntak: Partiet vil øke fagforeningsfradraget.

Les mer: Forslag til nytt partiprogram

Arbeiderpartiet mener at økte skatter er nødvendig fordi det «er behov for en mer bærekraftig finanspolitikk og en skatte- og avgiftspolitikk som gir bedre fordeling og økt sysselsetting».

Unntaket er altså LO-medlemmer og andre fagforeningsmedlemmer. De skal få økt sitt øremerkede skattefradrag for fagforeningskontingent.

  • Da den rødgrønne alliansen vant valget i 2005 var fagforeningsfradraget 1.800 kroner.
  • Fradraget ble økt hvert eneste år til 3.850 kroner da regjeringen til Jens Stoltenberg gikk av i 2013.

Det er snakk om betydelige beløp. Ifølge LOs hjemmeside har organisasjonen 910.000 medlemmer.

Under den forrige rødgrønne regjeringen ble altså inntektsfradraget for LO-medlemmene økt fra 1,6 til 3,5 milliarder kroner.

I tillegg kommer omtrent like mange fagforeningsmedlemmer utenfor LO, slik at det totale inntektsfradraget var økt til rundt 6,7 milliarder kroner da den rødgrønne regjeringen gikk av.

 

 

Regningen for statskassen er trolig rundt to milliarder kroner.

Under statsminister Erna Solberg er dette fradraget ikke økt.

Men nå skal det altså videre oppover, hvis Arbeiderpartiet vinner valget og får igjennom sin politikk.LO og fagforeningene er den definitivt største bidragsyteren til Arbeiderpartiet. 

Ifølge Partifinansiering.no fikk Arbeiderpartiet 14,9 millioner kroner fra arbeidslivsorganisasjonene i 2015.

Rundt 13 millioner kroner gikk til Arbeiderpartiet sentralt i 2015.

Det var også fagforeningene som bidro mest til valgkampen for Arbeiderpartiet og AUF i 2015 - og det er ingen andre partier som er i nærheten av å få like lukrative gaver fra økonomiske støttespillere.

Selv Høyre, med sine «rike onkler» blir blåbær i forhold.

Her kan du se alle partienes pengegaver: Partifinansiering

Selvsagt er det helt lovlig at fagbevegelsen støtter Arbeiderpartiet med mange millioner kroner, selv om det er et faktum at mange LO-medlemmer ikke personlig stemmer Arbeiderpartiet.

Selvsagt er det også helt legitimt at Arbeiderpartiet vil skjerpe skattene, men gi nye lettelser til sine viktigste økonomiske støttespillere.

Men pengestrømmen er interessant:

  • LO-medlemmene og andre fagforeningsmedlemmer får milliarder i skattelette fordi de betaler kontingent.
  • Noe av kontingenten brukes til å støtte Arbeiderpartiet med millionbeløp.
  • Og Arbeiderpartiet går altså på valg på å øke skatteletten for fagforeningsmedlemmene.

Enda godt at staten har råd.

Hva mener du? Er det greit at statskassen brukes til skatteletter til LO-medlemmer og andre fagforeningsmedlemmer, samtidig som fagforeningene støtter partiene som vil øke skattefradraget?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar