hits

Bedre integrering utrolig lønnsomt

Professor Grete Brochmann har ledet utredningen om langsiktige økonomiske konsekvenser av høy innvandring.

Dårlig integrering av innvandrere er ekstremt dyrt. I snitt går det offentlige med 10 milliarder kroner årlig i underskudd ved 5.000 nye ikke-vestlige innvandrere.

Dette går frem av den nye rapporten om hvordan høy innvandring påvirker norske velferdsordninger

En beregning for utvalget fra Statistisk sentralbyrå viser at virkningen av 5.000 flere innvandrere hvert år fra 2015 til 2100 kan bli dyrt hvis ikke integreringen av ikke-vestlige innvandrere blir bedre.

Den mørkeblå linjen er ikke-vestlige innvandrere, og det fremgår at SSB mener at 5.000 flere slike innvandrere gir en minus på 12-13 milliarder kroner årlig hvis vi ikke lykkes bedre i integrasjonen.

Mens vestlige innvandrere (R1 og R2) gir betydelige netto inntekter, er bildet mer nedslående for ikke-vestlige innvandrere (R3).

Hovedårsaken er sysselsetting. De ikke-vestlige innvandrerne har vesentlig lavere sysselsetting enn både nordmenn og innvandrere fra Europa og andre vestlige land.


Sysselsettingen er lav for menn fra enkelte land, og enda lavere for kvinnene. For innvandrerkvinner fra Somalia, Irak og Afghanistan er godt under halvparten i arbeid. Et problem er at mange kommer til Norge med lav utdanning, og at integrasjonsprogrammet de går igjennom ikke løfter kvalifikasjonene tilstrekkelig.

Fafo-forsker Anne Britt Djuve stiller et sentralt spørsmål: - Hva gjrø vi dersom flyktningenes produktivitet ikke forsvarer de laveste lønningene i arbeidsmarkedet?Det nye utvalget har også sett på kostnadene ved flyktninger. I løpet av de seks første årene i Norge er kostnadene beregnet til mellom 1,4 og 9,0 millioner kroner per flyktning.

Du kan se hele presentasjonen her: Statistisk sentralbyrås tall for innvandring

Det interessante med utvalget er at man også har regnet på verdien av bedre integrasjon - eksempelvis ved at ikke-vestlige innvandrere i løpet av ti år får samme adferd som ikke-innvandring.

 

 

Dersom vi får til «perfekt» integrering, gir det følgende netto inntekter:

  • 23 milliarder kroner mer i 2020
  • 41 milliarder kroner mer i 2100

Det positive ved utvalget er at regneeksemplene kan brukes både av tilhenger og motstandere av økt innvandring.

De restriktive får støtte for at innvandring og asylpolitikk er kostbart, og at de trolig går ut over andre offentlige tjenester eller betyr høyere skatter.

Samtidig får tilhengere av bedre integrering gode argumenter for hvor lønnsomt det er å få til utdanning og få flere ut i arbeid.

Dårlig integrering er utrolig dyrt, og perfekt integrering er utrolig lønnsomt.

Hva mener du? Tror du at Norge vil få til bedre økonomisk integrering av innvandrere i årene som kommer, og hva må i så fall til?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar