hits

Kaster millioner etter elsyklister

Det rødgrønne byrådet gjentar fjorårets feil - og bruker nye fem millioner kroner av kommunens midler til å gi elsykkelkjøpere inntil 10.000 kroner i støtte.

 

Oslos rødgrønne byråd insisterer igjen på å kaste fem millioner nye kroner ut av vinduet på kommunal elsykkelstøtte.

Å lære av sine feil er normalt en dyd, men i politikken er det vel så vanlig å være retthaverske og ikke innrømme feil.

Annerledes er det vanskelig å tolke at Oslo kommune også i år vil bruke fem millioner kroner på å gi millionærer og andre tilfeldige heldige opptil 10.000 kroner hver i støtte for å kjøpe elsykkel.

Les sakene på NRK: 

Byrådet sponser elektriske varesykler

- Elsykkelstøtte er penger ut av vinduet

Nytt av året er at det er snakk om såkalte el-lastesykler. For uinvidde er det snakk om elektriske sykler som har et lasterom for barn eller bagasje, og de finnes i mange varianter.

Sykler av denne typen kommer fort opp i 50.000 kroner med elektrisk motor. Kjøper du en slik, kan du få 10.000 kroner rett fra Oslo kommune uansett om du har god økonomi eller ikke.

Les mer her: Lastesykkelvelgeren: Hvem er din type?

De fem millionene blir trolig blåst bort, for det er sjeldent at kommunen kaster penger etter folk. Så tipset er å komme først i køen når søknadsskjemaet blir tilgjengelig onsdag morgen, 1. februar.

Les mer her: Tilskudd til kjøp av el-lastesykkel

At folk kjøper elsykkel, er vel og bra. Folks transportbehov er forskjellig. Noen går, andre sykler, og det er en viss ironi i at disse beste valgene for miljø og helse ikke får fem øre i støtte, og de gir normalt heller ingen skattefradrag for jobbreisen.

Setter du tråsykkelen i garasjen, og kjøper en elsykkel til 30.000 - 50.000 kroner, tar Oslo kommune nå 25 prosent av regningen.

Pengene går til dem som står først i køen, uansett om de trenger pengestøtten eller ikke.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (Miljøpartiet De Grønne) er fornøyd med fjorårets utdeling, trass kritikken: - Selv om vi hadde en stor bølge av kritikk fjor, så viste jo en rapport vi fikk utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt at det var en veldig god effekt, hevder hun overfor NRK.

Det er en sannhet med modifikasjoner, hvis man leser rapporten.

Les den her: Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2-utslipp

Rapporten, som delvis er betalt av Oslo kommune, omhandler ikke hovedkritikken, nemlig at de fem millionene ikke gikk til folk som trenger pengene, men til mange velstående.

Det er ikke overraskende at når kommunen gir mer penger desto dyrere elsykkel du kjøper, så blir effekten usosial.

Men så til kjernespørsmålet: Virker det, og er det vel anvendt bruk av kommunens penger?

Svaret er ja og nei.

På oppdrag fra Oslo kommune har Transportøkonomisk institutt evaluert forrige runde. Resultatet er (ikke overraskende) at folk som kjøper el-sykkel, bruker den. Men miljøeffekten er dessverre liten og dyr: «Antar vi at en elsykkel har en levetid på 7 år, vil dette innebære et sted mellom 5000 og 8000 kroner per redusert tonn CO2», heter det i evalueringen.

Fremover mener forskerne at effekten vil bli mindre, og ligge «nærmere 8000 kroner enn 5000 kroner for ett tonn reduksjon i CO2».

På den annen side viser undersøkelsen at de som kjøpte elsykkel syklet betydelig mindre enn andre før de kjøpte elsykkelen. Det underbygger at det er fornuftig for mange å kjøpe elsykkel - slik det også er fornuftig å ta en joggetur eller å begynne å trene.

Denne kurven viser at folk flest sykler 14 % av reisekilometrene (søylen til venstre), mens sykkelandelen øker til 19 % når man har eid elsykkel i mer enn 60 dager. Samtidig viser kurvene at både eiere av elsykler og andre bruker bil i rundt to tredjedeler av sin transport. Alle målingene er fra perioden mai til juni.  (Kilde: Transportøkonomisk institutt).

Forskerne vet ikke om den kommunale støtten virkelig fikk folk til å kjøpe elsykkel, eller om det var fem millioner kroner fra kommunen til folk som ville kjøpt elsykkel uansett. Svakheten er at de bare har intervjuet dem som fikk kommunal støtte, og ikke alle andre.

I rapporten fremgår det at en produsent økte salget i hele Norge med 117 % (og der var det ikke kommunal pengestøtte), mens elsykkelsalget økte noe mer i Oslo til 131 %.

Elsykkel er i vinden, og salget økte uansett. Men det er grunn til å anta at de fem millionene hadde en viss effekt i å gi enkelte tvilere en dytt bak. Men hvor stor effekten var, er det ingen som vet.

Så på spørsmålet om tiltaket påvirket folk til å kjøpe elsykkel, er svaret under en viss tvil ja.

Derimot er det mer nedslående resultater for effekten på reduserte klimagassutslipp, og det hjelper ikke at Transportøkonomisk institutt har brukt velvillige briller for oppdragsgiveren.

  • I rapporten regner Transportøkonomisk institutt med svært høye utslipp fra bilkjøring (200 gram CO2 per kilometer, mens nye biler i snitt ligger på 93 gram, og gjennomsnittsbilen på 180 gram og fallende). Hvis bilutslippene settes for høyt, overdrives miljøeffekten av elsykler.
  • Transportøkonomisk institutt beregner også effekten som om alle som fikk kommunal støtte gjorde det som følge av pengestøtten og ikke ville gjort det uansett.
  • I tillegg antar man at elsyklistene bruker den 200 dager i året, noe som virker høyt. Til alt overmål antar forskerne at elsyklene varer i syv år, hvilket også er optimistisk.

Uansett - selv med all mulig godvilje fra TØI-forskerne er resultatet nedslående i økonomisk forstand. Tross alle optimistiske forutsetninger er prisen på å kutte CO2 altså rundt 8000 kroner per tonn CO2. Kommunal støtte til elsykler er et dyrt og lite effektivt tiltak for å få ned utslipp av klimagasser.

Transportøkonomisk institutt har tidligere beregnet klimaeffekten av støtte til elbil, og anslo at det koster mellom 400 kroner og 2.500 kroner per tonn CO2-reduksjon.

Selv elbilstøtte er altså vesentlig mer effektivt enn støtte til elsykkel for å få ned klimagassutslipp, skal vi tro Transportøkonomisk institutt

Prisen på utslippskvoter for CO2 ligger på drøyt fem euro per tonn CO2.

Hva koster ulike tiltak for å få ned klimagassutslipp?

  • Elsykkel: 8.000 kroner per tonn CO2-reduksjon
  • Elbil: Under 2.400 kroner per tonn CO2-reduksjon
  • Andre rensetiltak: Rundt 1.500 kroner per tonn CO2-reduksjon
  • Kjøp av klimakvoter: Rundt 45 kroner per tonn CO2-reduksjon 

På spørsmålet om elsykkelstøtte er et rimelig og godt klimatiltak, er svaret definitivt nei.

Nå er ikke fem millioner kroner all verden i et Oslo-budsjett på over 60 milliarder kroner, men likevel er det viktig for våre folkevalgte å huske at de bruker våre penger så effektiv som mulig.

Og for de miljøbevisste:

  • Over to år bruker Oslo kommune 10 millioner kroner på elsykler, og det blir optismistisk anslått til å redusere verdens CO2-utslipp med 1.250 tonn CO2.
  • Hadde kommunen heller brukt pengene til å kjøpe klimakvoter, ville de samme pengene bidratt til å kutte utslippene med 222.000 tonn CO2.

Oslo kommune har altså valgt et av de dårligste og dyreste klimatiltaket de kunne kommet på.

Hva mener du? Er det en god idé at Oslo kommune støtter elsykkelkjøpere med inntil 10.000 kroner per elsykkel, eller er det penger ut av vinduet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar