hits

Rødt lys for nye barnehager i Oslo

Oppvekstbyråd Tone Tellevik Dahl sier nei til to private barnehager som ville gitt 225 nye barnehageplasser i Oslo. (Foto: Sturlason).

 

Mens flere hundre fortvilte foreldre står i kø, stopper Byrådet nye barnehager fordi de ikke liker private tilbud.

Rent prinsipprytteri fra partiet Rødt stopper nye barnehager i Oslo.

Byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, stopper to planlagte barnehager til tross for at det er lange køer i bydelene.

Les saken: Her har de planlagt to barnehager, men Oslo-byrådet sier nei

Det private barnehageselskapet Espira har fått nei på søknader om å drive to barnehager på Økern og Grünerløkka med totalt 225 barnehageplasser. Formelt skjer det ved at Oslo nekter å betale offentlig bidrag per barn, slik de gjør til alle andre barnehager. Og uten slikt bidrag er det umulig å drive barnehage.

- Konsekvensen er at småbarnsforeldre risikerer ikke å få barnehageplass til barna sine, sier Espira-direktør Jens Schei Hansen til Nettavisen.

- Espira har vært fullt klar over den politiske omlegging som pågikk etter kommunevalget i 2015. Vi mener derfor at Espira tok en kalkulert risiko ved å inngå en kontrakt om kjøp av barnehageprosjekter uten å ha sikret seg tilsagn om offentlig finansiering på forskudd, sier oppvekstbyråd ToneTellevik Dahl til Nettavisen.

 

 

Problemet er at det rødgrønne byrådet har inngått en hestehandel med Rødt for å få flertall i bystyret. Det gir partiet på ytterste venstre fløy rett til å diktere barnehagepolitikken i Oslo.

I avtalen mellom Arbeiderpartiet, SV, De Grønne og Rødt heter det: «Partiene er enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo».

Avtalen med Rødt sier at ingen nye barnehager skal drives av vanlige private barnehageselskaper. (Kilde: Rødt).

Du kan lese hele avtalen her.


Ingen nye barnehager skal altså drives av vanlige private aktører som Espira. 

Dette er ekstrem venstresidepolitikk, og kommer til tross for at Arbeiderpartiet og SV i regjering var helt avhengige av private drivere for å oppfylle politiske løfter om full barnehagedekning (som vi ennå ikke har).

Den politiske skepsisen til private drivere kommer til tross for at alle undersøkelser viser at foreldre i private barnehager er vesentlig mer fornøyde enn foreldre i offentlige barnehager.

Og det er all grunn til å anta at foreldrene som nå står i kø heller vil ha en privat barnehageplass, enn å vente på oppfyllelse av politiske løfter det vil ta flere år å oppfylle.

Syv år på rad er foreldre med barn i private barnehager mer tilfreds med tilbudet enn brukerne av kommunale barnehager. (Kilde: EPSI Norway).

For å oppsummere:

  • Byrådet sier nei til 225 nye barnehageplasser det er stort behov for i bydelene
  • Byrådet sier nei til en type barnehager som foreldrene er mest fornøyde med.

Ikke bare har foreldre med barn i private barnehager vært mest fornøyde i syv år på rad - de private barnehagene slår også de offentlige barnehagene på absolutt alle forhold.

Brukerne mener at private barnehager er bedre enn offentlige på absolutt alt. (Kilde: EPSI Norway).

 

Det politiske prinsipprytteriet kommer til tross for at det står 1.913 barn i kø uten barnehagetilbud i Oslo.

De to bydelene hvor de nye private barnehagene stanses vokser sterkt, og behovet for barnehager er stort.

Grünerløkka har 133 barn på venteliste, mens 368 barn ønsker plass i bydel Bjerke.

- Espira prøver å gi inntrykk av at småbarnsforeldre ikke vil få barnehageplass. Det er feil, hevder Tone Tellevik Dahl.

Hun kan spørre foreldrene til de 1.913 barna som ikke får barnehageplass hva de mener om den politiske hestehandelen på venstresiden.

Hva mener du? Er det riktig og viktig å stanse private utbyggere fra å bygge barnehager?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar