hits

Skattegunstig boligspekulasjon

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik er modig når hun foreslår å gjøre det mindre skattegunstig å selge egen bolig med gevinst. (Foto: Arbeiderpartiet).

 

Alle politikerne vet at de burde stramme inn på sykelønnsordningen og gjøre det mindre gunstig å spekulere i boligprisene.

Norge har verdens gunstigste sykelønnsordning, og verdens høyeste sykefravær.

Vi har boligpriser som stiger eksplosivt, mens boligkjøperne får store skattelettelser.

Begge deler er eksempler som økonomene river seg i håret over, men hvor de største politiske partiene er redde for å ta i. Årsaken er enkel: De ønsker ikke å tråkke velgerne på tærne.

Mens gründere blir skattet ihjel med høy skatt på papirformuer og teoretiske opsjonsgevinster, er det ekstremt gunstig å investere i eiendom - og spesielt egen bolig:

  • Kjøperne får trekke fra 24 prosent av rentekostnadene på skatten.
  • Verdiene settes langt lavere enn reell verdi i formueberegningen.
  • Og gevinsten er skattefri hvis du har bodd i boligen mer enn ett år.

Enkelt sagt får du statsstøtte for å kjøpe boligen, hjelp til å trylle bort formuen din, og skattefri gevinst. Er det rart at nordmenn setter alt de har inn i boligen, men helst ikke vil investere i nye bedrifter?

 

 

Verdien av skattefradraget er på vei ned, men ikke på grunn av boligmarkedet. Nedgangen følger firmabeskatningen, og den vil fortsette å falle i årene som kommer. Den var opprinnelig på 28 prosent, falt til 25 prosent i fjor, 24 prosent i år, og vil falle videre til 23 prosent neste år.

Derimot er det vanskelig å forstå hvorfor en million kroner i eiendom verdsettes lavere enn en million i børsnoterte aksjer eller en million i banken. Effekten av ulike verdsettelser er at man stimulerer til å investere i eiendom, og det virker: Milliarder av kroner er investert i boliger og næringseiendom de siste årene.

Med lave renter klarer norske husholdninger å betjene boliggjelden. Men selv med rekordlave renter spiser gjelden mer av disponibel inntekt, og da vil mange svette hvis rentene stiger kraftig.

Dette er en potensiell felle som boligkjøperne delvis er fristet inn i med skattemessige gulrøtter.

Det viktigste er likevel at gevinsten er skattefri. For de aller fleste er verdistigningen på boligen den viktigste formueoppbyggingen, og det vil være svært upopulært å røre den.

Nå foreslår et utvalg i Arbeiderpartiet at partiet skal gå til valg på at man kun slipper gevinstskatt på boligen hvis man har bodd der i to eller tre år.

Det er et lite skritt i riktig retning.

Men det grunnleggende spørsmålet er hvorfor det i hele tatt skal være skattefritt å selge en privat eiendom med fortjeneste - uansett om man har bodd der eller ei.

Nå er det ikke slik at økte boliginvesteringer nødvendigvis gir høyere boligpriser, kanskje snarere tvert imot. Jo mer penger som investeres i boliger, desto flere boliger blir bygget. Sånn sett stimulerer gunstig boligbeskatning også til at det blir bygget flere boliger.

På den annen side fyrer lav skatt opp boligprisveksten fordi økt boligformue også gir økt sikkerhet overfor banken, og dermed mulighet til å finansiere en enda dyrere bolig.

Problemet er at de fleste selger boligen for å kjøpe en ny i samme marked. En brå innføring av full gevinstskatt vil gjøre det vanskelig å flytte, hvis man ikke samtidig lar boligkjøperne reinvestere gevinsten uten skatt. Og da er man like langt.

Faren er at vi har skapt en skattemotivert boligspekulasjon som gjør at nordmenn flest har alt for mye av formuen bundet i egen bolig, og for liten vilje til å satse på nye bedrifter og andre investeringer som gir økonomisk vekst og arbeidsplasser.

Er det rart vi blir sykemeldte når det er så fint hjemme?

Hva mener du? Bør boligen beskattes annerledes enn andre investeringer?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar