hits

Tilgir grov vold men ikke asyljuks

Den 30-årige bioingeniøren Mahad Abid Mahamud hevder å komme fra krigsherjede Somalia, mens UDI og Utlendingsnemnda mener at han kommer fra Djibouti. I går ble han intervjuet på Dagsnytt18. (Skjermdump: NRK).

 

Ingen bør miste statsborgerskapet etter 17 år i Norge. Stortinget bør styre med prinsipper, og ikke følelser.

Programleder Fredrik Solvangs gode intervju med Mahad Abid Mahamud på Dagsnytt18 avslørte flere punkter hvor forklaringen til familien spriker.

Se intervjuet her: Fratas statsborgerskapet etter 17 år i Norge

Men poenget er ikke om Mahad Abid Mahamud løy eller ei.

Det sentrale spørsmålet er om han bør miste statsborgerskapet hvis han løy.

Det er ikke åpenbart, mener jusprofessor Hans Petter Graver: - Det er riktig at statsborgerloven sier at man kan tilbakekalle statsborgerskapet om vedtaket er ugyldig. Men forutsetningen for at noe skal være ugyldig er at man foretar en vurdering av hvordan ugyldigheten vil ramme og sakens øvrige omstendigheter, sier eksperten på forvaltningsrett til Aftenposten.

Les saken: Jusprofessor: Ikke nok å se på id-juks for å miste statsborgerskap

Utlendingsloven pålegger asylsøkere å medvirke til å avklare egen identitet. Brudd på dette kan straffes som uriktig forklaring etter straffeloven, og i inntil to års fengsel. Det er verdt å merke seg at straffeansvaret for å gi uriktige opplysninger foreldes etter fem år.

 

 

En ting er juss, noe annet er rettferdighet og rimelighet.

Dette hensynet er avveid i den norske straffeloven, som har foreldelse på alle forbrytelser. Jo høyere strafferamme, desto lengre tid før foreldelse. Men selv i alvorlige straffesaker går forbryteren fri for straffeansvar etter noen år. 

Den ferske saken viser at brutale lovbrytere som driver med menneskehandel blir hurtigere tilgitt enn en asylsøker som oppgir feil opplysninger. Staten forelder grovt skattesvik og grove bedragerier i mangemillioners-klassen, men tilgir aldri feil opplysninger i asylsøknaden.

En rekke svært alvorlig forbrytelser som kidnapping, grov vold, menneskehandel og personforfølgelse er foreldet etter ti år. Det gjelder også grovt skattesvik og grove bedragerier. (Kilde: Lovdata/Straffeloven)

Selv etter de siste dagenes debatt står alle partiene støtt på at løgn må få konsekvenser for statsborgerskapet, og at det vil skape helt feil signaler om man ser gjennom fingrene på ren svindel.

Selv SV står fast på det: - SV har ikke foreslått å fjerne muligheten for tilbakekall i statsborgerskapsloven, sier partiets stortingsrepresentant Karin Andersen til Nettavisen.

- Vi ønsker ikke å endre på innholdet i regelverket, men vi ønsker å styrke rettssikkerheten i praktiseringen av det, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) til Nettavisen.

Les saken: Krever stans i utkasting, men vil ikke endre loven som kaster Mahad ut

Nå får Mahad Abid Mahamud prøvd sin sak for retten. Og hvis det viser seg at han løy om sin bakgrunn for 17 år siden, så risikerer han å miste statsborgerskapet. Uenigheten blant politikerne går på om Utlendingsdirektoratet, med ankeinstansten Utlendingsnemnda, skal ha fullmakt til å ta den avgjørelsen - eller om den må opp i domstolen først.

De som er sinte over behandlingen av 30-åringen slipper for lett unna at ordningen ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

Les Nett på sak: Falske politikere og flyktninger

«Løsningen» hvis man vil unngå slike saker er å innføre en foreldelsesfrist, slik det ellers er på selv svært alvorlige forbrytelser.

Å lure seg til asyl som flyktning er et alvorlig tillitsbrudd, men ikke så alvorlig som grove millionbedragerier, grov vold eller systematisk skatte- og trygdejuks.

En foreldelsesfrist sikrer den enkeltes rettssikkerhet og gir Utlendingsdirektoratet et dytt for å bli ferdig med gamle saker.

En frist på eksempelvis ti år vil hindre de mest ekstreme konsekvensene for uskyldige barn.

Det er åpenbart urimelig å behandle asyljuks hardere enn grovt bedrageri og menneskehandel.

Hva mener du? Er det greit å ha en foreldelsesfrist på løgn i asylsøknaden, eller bør muligheten til å miste statsborgerskapet virke livet ut?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar