hits

Falske politikere og flyktninger

Tidligere Arbeiderparti-politiker Thorbjørn Jagland satt selv på Stortinget da man enstemmig vedtok loven som nå kan frata folk statsborgerskapet. (Kilde: Lovdata).

 

For hver falske flyktning som lyver seg til opphold, er det en ekte flykting som ikke får asyl og beskyttelse.

Dessverre finnes det politikere som slår mynt på en tragisk asylsak, og som «glemmer» at de selv har vært med på å vedta at folk som lyver, kan miste statsborgerskapet sitt.

Les saken: Jagland forbannet over Mahmoud-saken

Norge har en human asylpolitikk, og den baserer seg på at flyktninger snakker sant når de forteller om sitt hjemland og hvordan de har vært forfulgt.

Dessverre ser vi at mange asylsøkere lyver - noen om alderen sin, andre kaster sine legitimasjonspapirer og påstår at de kommer fra et annet land enn hjemlandet. Alt for å få asyl.

De siste dagene har det vært stor oppmerksomhet rundt den 30-årige bioingeniøren Mahad Abid Mahamud, som risikerer å miste statsborgerskapet sitt etter 17 år, og som kan bli statsløs og uten rett til å arbeide.

Mahad Abid Mahamud (30) kom til Norge som 14-åring, og oppga at han var flyktning fra Somalia. Nå mener UDI at han løy, og at han kommer fra Djibouti.

Da Mahamud kom til Norge i år 2000, oppga han å være flyktning fra krigsherjede Somalia. UDI mener at det er løgn, og at han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti.

Les saken: Mahad (30) mister statsborgerskap etter 17 år i Norge: - Viser hvor håpløs politikken er

Mahamud kan anke vedtaket til Utlendingsnemnda, og anke videre i rettsapparatet.

Ord står mot ord om hva som er sant. Hvis Mahamud snakket sant, er det snakk om en alvorlig saksbehandlingsfeil som UDI må ta ansvar for.

Hvis det derimot blir slått fast at Mahad Abid Mahamud løy, er saken politisk prinsipiell. Da er det helt etter regelen som Stortinget vedtok at han kan miste statsborgerskapet. Det var nemlig ingen på Stortinget som ønsket en foreldelsesregel om slik løgn.

I Stortingets arkiv finnes ingen spor av uenighet om dette da saken passerte Odelstinget og Lagtinget i mai og juni 2005.

Les om saksbehandlingen her: Lov om norsk statborgerskap

Tvert imot: Hadde dette blitt oppdaget allerede i 2005, ville Mahamud blitt sendt rett ut av Norge som 19-åring - som følge av loven Thorbjørn Jagland og resten av Stortinget vedtok våren 2005.

 

 

Dersom du oppgir feil opplysninger, kan statsborgerskapet tilbakekalles. Dette er noe alle asylsøkere får klar beskjed om, og regelverket er vedtatt av et flertall på Stortinget og står i Lov om statsborgeskap.

- Tilbakekall av statsborgerskap som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan likevel bare foretas hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, heter det i loven.

Les den her: Lov om statsborgerskap

I helgen har det vært stor strid om denne saken, og en av de hardeste kritikerne er tidligere norsk statsminister, Thorbjørn Jagland. Ifølge ham selv gikk han fire mil på ski, «eitrende forbannet over at man gjør folk statsløse uten lov og dom».


 

Jaglands kritikk har bare én hake - han var selv med på å vedta at folk kan gjøres statsløse uten lov og dom!

Prinsippet om at man kan miste statsborgerskapet hvis du med vilje oppgir feil opplysninger har vært norsk lov i 11 år, og ble vedtatt av et enstemmig storting der Thorbjørn Jagland var med.

Verken Arbeiderpartiet, SV, Venstre eller Senterpartiet var imot regelen som nå truer med å kaste 30-årige Mahad Adib Mahamud ut av landet.

Bloggeren George Gooding har et poeng når han skriver at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i denne saken står på skuldrene til udugelige politikere.

Les bloggen: Listhaug på udugelige skuldre

Dette er paragrafen Thorbjørn Jagland og de andre var med på å vedta:

Paragraf 27 i Lov om statsborgerskap (Kilde: Lovdata).

Jagland var altså med på å vedta at forvaltningen kan frata folk statsborgerskapet, eller det han i dag kaller uten lov og dom.

Og han var med på å vedta at folk kan fratas statsborgerskapet hvis de har oppgitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger.

På denne bakgrunnen virker det temmelig falskt å rase rundt i sinne i skisporet i Swartzwald.

At det ikke skal lønne seg å lyve og oppgi feil opplysninger, vil de fleste være enige i.

Samtidig virker det urimelig å ha et regelverk uten foreldelse. Er du eksempelvis en økonomisk forbryter, foreldes økonomisk utroskap etter 10 år.

Det virker også urimelig at den 30-årige bioingeniører mister alle sine rettigheter mens saken pågår. Han kan ikke tvangsreturneres til Somalia, så det er ikke usannsynlig at han mister jobben og evnen til å forsørge seg og sine og betale skatt - og sendt på gata som statsløs i Norge.

Det er åpenbart urimelig, men dessverre en konsekvens av regelen Thorbjørn Jagland og de andre som nå klager, var med på å vedta.

 

Hva mener du bør være konsekvensen av å oppgi feil land når du får statsborgerskap? Og bør det være en foreldelse i slike saker?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar