hits

Vil ha 100.000 flere flyktninger

Tidligere NHH-professor og Høyre-politiker Victor D. Norman vil at Norge skal ta imot 100.000 syriske flyktninger. (Skjermdump: NRK Torp).

 

Tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman vil at Norge skal ta imot 100.000 flyktninger. Han bør si tydelig fra hvor pengene skal hentes fra.

Norman har vært en av landets mest respekterte samfunnsøkonomer, og en ikke fullt så vellykket Høyre-politiker.

Nå gjentar han for andre gang sitt forslag om at Norge skal ta imot 100.000 flyktninger.

Les kronikken han skrev i 2015: 100.000!

Se intervjuet med Torp på NRK: Victor Norman

- Jeg  har sagt at vi uten vanskeligheter kan ta imot 100.00 flyktninger, og jeg personlig synes at vi burde gjøre det, sier han cirka 15 minutter ut i intervjuet.

Forslaget er politisk dødfødt, men likevel interessant.

Det er vanskelig å få tak i om Victor D. Norman vil ta imot flyktningene av humanitære grunner, eller om han faktisk mener at det vil lønne seg økonomisk.

Det første er et moralsk spørsmål, det andre er et fagøkonomi. Sånn sett er det uklart om det er politikeren eller samfunnsøkonomen som snakker.

Hvor mange flyktninger Norge bør ta imot av humanitære grunner, kan alle ha en mening om. Det handler om moralske valg og prioritering, og jeg er enig i at Norge kan gjøre vesentlig mer enn vi gjør akkurat nå - hvor bare rundt 10 syriske flyktninger i uka kommer seg til den norske grensen for å søke asyl. Norge bør øke antallet kvoteflyktninger radikalt, etter min oppfatning.

Samfunnsøkonomisk er Normans ytringer mer oppsiktsvekkende.

Den tidligere NHH-professoren har følgende analyse: Norge er et underbefolket land, og det ikke finnes den kommunen i Norge som ikke enkelt kan ta imot 2 prosent flere innbyggere i løpet av et år.

Dette er oppsiktsvekkende påstander fra en tidligere NHH-professor, og de står skarpt i strid med det historiske faktagrunnlaget som hans kone - direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå - sitter på.

Basert på SSBs historiske tall for innvandreres - og deres etterkommeres - arbeidsdeltakelse og sosiale ytelser, vil 100.000 syriske flyktninger koste anslagsvis mellom 430 og 750 milliarder kroner på lang sikt.

Les NRKs regnestykke: Flyktningene kan koste 750 milliarder kroner

Les saken: - Regningen for 100.000 syriske flyktninger blir 430 milliarder kroner

Forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå mener at 750 milliarder kroner i langtidskostnader er et realistisk tall: - De vil jobbe relativt lite, og dermed betaler de relativt lite i skatt - forhold til det de mottar av offentlige goder. Det er dels i form av trygdeytelser og sosiale stønader, bostøtte og lignende, og det er også i form av de helsetjenester og utdannelsestjenester vi skal skattefinansiere, sa Holmøy til NRK.

- Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre folk på at snillhet koster. På lang sikt har man ikke  noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter, mener Holmøy - også han en svært anerkjent samfunnsøkonom.

Victor D. Norman vedgår at det vil koste penger i første generasjon, men viser til at også nordmenn koster samfunnet penger de første 20-25 årene av livet.

Underforstått: Også flyktningene blir «lønnsomme» på sikt, men Norman begrunner ikke hvordan det vil skje.

 

 

De siste tallene fra SSB viser at arbeidsledigheten blant innvandrere ligger på 7,2 prosent, mens befolkningen eksklusiv innvandrere ligger på 2,3 prosent. 

Kilde. Statistisk sentralbyrå 

Her kan du lese mer: Arbeidsledighet blant innvandrere

I en kronikk SSB-direktør Christine B. Meyer skrev i gårsdagens Dagens Næringsliv står det at flyktningene som kom til Norge i 2002, i snitt har fått 0,73 familiemedlemmer inn til Norge gjennom familiegjenforening.  Ved første øyekast tilsier det at 100.000 flyktninger nå betyr 173.000 om 10-15 år, men det er trolig feil.

Syriske kvoteflyktninger vil ofte være familier som kommer samlet - og vil dermed gi vesentlig færre familiegjenforeninger på sikt.

Uansett - her står flere samfunnsøkonomer mot hverandre i synet på hva det vil koste Norge å ta imot 100.000 syriske flyktninger.

SSBs forskningsleder mener 750 milliarder kroner er et realistisk tall, og varsler skatteskjerpelser og kutt i offentlige ytelser.

NHH-professoren mener at vi kan gjøre det uten vesentlige problemer, og at alle kommuner lett kan ta imot 2 % flere innbyggere på et år.

Det betyr i så fall over 13.000 nye innbyggere i Oslo i 2017 - noe som vil doble den allerede sterke folketilveksten i hovedstaden.

Les mer: Befolkningsendringer i Oslo

Det går fint, ifølge Victor D. Normans kronikk: - Å få det til er bare et spørsmål om prioritering: Kommunene må være villige til å gå på boligjakt og om nødvendig å by opp prisene slik at gamle hageleiligheter blir konvertert tilbake fra kjellerstuer til boliger; de må finne egnede lokaler som kan bygges om til midlertidige boliger; og de må gi eller søke dispensasjon fra plan- og bygningsloven slik at nye boliger kan bygges raskere og billigere.

Dessverre ble ikke den tidligere NHH-professoren utfordret på sine regnestykker i det lange intervjuet hos Ole Torp på NRK.

Det kunne vært interessant å høre samfunnsøkonomen Victor D. Norman  forklare hvorfor Statistisk sentralbyrå har feil.

Hva mener du? Kan Norge ta imot 100.000 syriske flyktninger uten særlige problemer, slik tidligere NHH-professor Victor D. Norman hevder?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar