hits

Kirkeskatt er ikke statens oppgave

Kulturminister Linda Hofstad Helleland skal revurdere finansieringen av trossamfunn til neste år. Katolske og muslimske (grafikken) menigheter er blant dem som vokser mest og får størst økninger i offentlig støtte. (Foto: Kulturdepartementet).


 

Nå kommer de første kravene om å gjeninnføre kirkeskatt. Det er et dårlig forslag fordi det ikke bør være statens oppgave.

Stat og kommuner bruker rundt 2,5 milliarder kroner i året på Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Dagens ordning fungerer slik at jo flere som melder seg ut av Den norske kirke, desto mer penger til fremvoksende trossamfunn som katolske og muslimske menigheter. I år vil disse trossamfunnene utenfor Den norske kirke motta rundt 620 millioner kroner i støtte.

Les Nett på sak: Kutt pengestøtte til trossamfunn

Stat og kommuner støtter trossamfunnene med rundt 1.000 kroner per medlem i året.

Statens støtte regnes ut etter hvor mye hvert medlem i Den norske kirke "koster" staten, og så gir kommunene omtrent det samme.

- Min foretrukne metode er en lav livssynsavgift som alle betaler via skatteseddelen. Den skal være basert på medlemskap, sier prost Trond Bakkevik til Klassekampen.

Han var i sin tid en av arkitektene bak dagens ordning, men har nå kommet på andre tanker. 

Forslaget hadde vært mer fornuftig om de som ikke er medlem av et tros- eller livssynssamfunn slapp livssynsskatten, men det er ikke Trond Bakkeviks synspunkt: - Nei, det må velge et allmennyttig formål som avgiften skal gå til, for eksempel til en humanitær organisasjon, sier Bakkevik til Klassekampen.

Det er en underlig tanke at de som ikke tror på Gud eller Allah, og som derfor slipper å betale trosavgiften, likevel skal få en ny skatt.

 

 

Forslaget er dårlig fordi det ikke bør være statens oppgave å kreve inn kontingent på vegne av religiøse bevegelser. Like lite som det er statens oppgave å kreve inn en idrettsavgift fra alle som driver med idrett eller en kulturavgift fra alle som driver med kultur.

Prinsippet må være at frivillige organisasjoner samler inn kontingent fra medlemmene, og søker om offentlig støtte til kirker, idrettshaller eller kulturhus. Staten legger til rette infrastruktur, men organisasjonene må drive økonomisk forsvarlig for det medlemmene er villig til å betale.

Det bør også gjelde Den norske kirke, nå som statskirken blir avviklet fra nyttår. 

Hva mener du? Bør det være statens oppgave å kreve inn penger på vegne av kirker og andre religiøse trossamfunn?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar