hits

Uber og Airbnb må følge regler

Både Airbnb og Uber markedsfører seg mot norske kunder på norsk. (Faksimile: Uber/Airbnb).

Airbnb og Uber er geniale tjenester, men de bør ikke få oppføre seg som snyltere av den grunn.

Først en innrømmelse: Jeg har brukt både Airbnb og Uber i utlandet, og er svært fornøyd med tjenestene.  Selv opplever jeg Uber som nokså likt Oslo Taxi, mens Airbnb er en tøff konkurrent til dyre hoteller som tar seg betalt for tjenester du egentlig ikke trenger.

Denne bloggen er altså ikke et angrep på tjenestene, men det betyr ikke at de bør få oppføre seg som snyltere og pirater av den grunn.

Konkurransen må være lik for alle.

Et raskt søk viser at det er mer enn 300 ledige rom og leiligheter i Oslo en tilfeldig dag i neste uke på Airbnb, og da er bare 17 prosent av alle rom på tjenesten tilgjengelig.

En tilfeldig dag i neste uke er det over 300 ledige overnattingsmuligheter hos Airbnb i Oslo, og da er bare 17 prosent av boligene ledig. Det sier noe om omfanget. (Kilde: Airbnb).

 

Derfor er det lett å følge logikken til Arbeiderpartiets Jan Bøhler, som frykter at «de som trenger bolig i Oslo får mye mer problemer med å skaffe seg bolig».

Les saken: Oslo må stanse utleie gjennom Airbnb

Bøhler likestiller alt utleie av boliger, og der mener jeg han bommer.

Det blir ikke færre boliger i Oslo om noen eies, mens andre investerer i eiendommer som de deretter leier ut som boliger. Utleie av boliger skjer stort sett i ordnede former, har en lang varighet, følger norsk lov og skjer innenfor den hvite delen av økonomien.

Airbnb er noe helt annet. Det er stort sett korttidsutleie som konkurrerer med hotellene uten noen krav til brannsikkerhet eller hygiene, og det er ingen kontroll med at utleierne betaler skatt av inntektene.

Det geniale med Airbnb og Uber er reduserte kostnader fordi kjøper og selger finner hverandre på sosiale nettverk, og bidrar til bedre ressursutnyttelse ved at biler og boliger brukes mer.

 

 

I starten var Airbnb en tjeneste hvor folk leide ut et ledig rom for en natt, men nå har både Airbnb og Uber blitt profesjonelle konkurrenter til hoteller og drosjesentraler over hele verden. Det er bra, men det er ikke rettferdig at konkurransen er ulik.

Svaret er regulering og skattlegging, ikke forbud.

I tjenestenes hjemland, USA, er det knallharde konflikter i en rekke byer. San Francisco godtar korttidsutleie, men krever at utleierne registrerer seg hos kommunen. Og nå vurderer byen å innføre en maksgrense på 60 dagers utleie.

Les mer på San Francisco Examiner: San Francisco foreslår 60 dagers grense på Airbnb-utleie

For grunnidéen til Airbnb er ikke 60 dagers utleie i året noe problem, men forslaget går rett på de som kjøper leiligheter for å leie dem ut året rundt på Airbnb.

I New York vanker det bøter for opptil 50.000 kroner for ulovlig markedsføring av leiligheter på Airbnb. Siden 2010 har byen forbudt utleie av hele leiligheter i mindre enn 30 dager, og Airbnb har vært villig til å slå ned på utleiere som markedsfører flere boliger slik at det ikke skal bli vanskeligere for folk å finne leiligheter de har råd til å bo i.

Lignende kamper blir kjempet over hele verden. Barcelona bøtela eksempelvis nylig Airbnb med rundt en halv million kroner fordi tjenesten markedsførte leiligheter som ikke var godkjent for utleie.

En fornuftig tilnærming er å legge til rette for at folk kan leie ut sporadisk, men regulere utleievirksomhet som drives som ren business. Det betyr ikke at kortidsutleie bør forbys, men at Oslo kommune kan kreve registrering, godkjenning og økonomisk rapportering fra virksomheten - slik det er for all annen næringsvirksomhet.

Konflikten i drosjenæringen er langs samme linjer. I Norge må du ha drosjeløyve og konsesjon for å drive taxivirksomhet, og sjåførene må ha kjøretillatelse og kjentmannsprøve. Omfattende skattesnyting viser at drosjenæringen må holdes i ørene, og det handler også om passasjerenes sikkerhet. 

Derfor er pirattaxi forbudt.

Ubers versjon er tjenesten UberPop, hvor privatpersoner matches gjennom tjenesten. Uber hevder at dette er en samkjøringstjeneste hvor sjåførene tilbyr skyss i sin privatbil.

I Norge er samkjøring lov, men ikke når det er en næring med et visst omfang og for å tjene penger. Da krysser man grensen over til ulovlig drosjevirksomhet.

Derfor behandler politiet UberPop-sjåfører som pirattaxi og avskilter bilene, men uten å straffe passasjerene.

Les mer: Er Uber lovlig eller ikke? Derfor krangler de

UberPop minner om Airbnb i den forstand at tjenesten legger til rette for en glidende overgang fra en frivillig tjeneste med minimal inntjening, til regulær næringsvirksomhet. Og det er logisk at Oslo Taxi ikke skal ha strengere regler enn konkurrenten. Dersom vi krever drosjeløyve og konsesjon for en aktør, må samme regler gjelde for den andre. 

Uber krever at du er 21 år og har hatt sertifikatet i minst ett år.

Kravene hos Oslo Taxi er vesentlig strengere. Du må eksempelvis ha bodd i Norge i minst fire år, og det er et krav at du har kjøregodtkjennelse fra Politiet. Den får du først hvis du har bestått kjennskapsprøven for Oslo og Akershus.

Skal du få drosjeløyve, er det enda strengere krav.

I tillegg har Oslo kommune stengt dørene for nye drosjesentraler, og der står det flere foran Uber i køen.

Til nå har politikerne vært passive overfor tjenester som Airbnb og Uber. Det er som å stikke hodet i sanden. Tjenestene kommer fordi de er gode og populære, og fordi de matcher tilbydere og kjøpere av tjenester på en elegant og effektiv måte.

Så skal det nevnes at Oslo Taxis nye drosjeapp ikke står langt tilbake. Også der kan du følge din drosje på kartet mens du venter, eksempelvis. Om appen er egenutviklet eller et svar på Uber, vet jeg ikke. Det viktigste er at konkurranse er bra, men at den må være fair.

Heller ikke i UberPops tilfelle er forbud svaret, men klare regler. Kjører du drosje for å tjene penger, så må du akseptere at det stilles krav til sjåførene om vandel, lokalkjennskap og økonomisk rapportering. 

Også Uber er involvert i konflikter over hele verden, men i hjembyen San Francisco har man gjort det smarte - nemlig å regulere virksomheten.

Såkalte transportnettverks-selskaper pålegges å sjekke sjåførenes bakgrunn, gi dem opplæring, kreve en forsikring på minst en million dollar og registrering hos offentlige myndigheter.

Airbnb og Uber er gode idéer, men de må finne seg i å følge lover og regler som alle andre som driver profesjonell kjøring av passasjerer eller utleie.

Hva mener du? Bør det være fritt frem, eller må også Airbnb og Uber finne seg i lover og regler som gjelder alle andre?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar