hits

Dårlig nytt for klimafornekterne

Verdens mektigste mann tror at klimaforandringer er noe kineserne har funnet på. Men alle data viser at temperaturen på jorden fortsetter å stige. (Kilde: Verdens Meterologiske Organisasjon).

 

Temperaturen på jorden fortsetter å stige, og ligger nå på det høyeste nivået på mange hundre år.

Samtidig har USA valgt en president som ikke tror på global oppvarming, og at det er funnet opp av kineserne for å gjøre amerikansk industri mindre konkurransedyktig.

Det er omtrent like dumt som å hevde at jorden er flat, og at det er solen som går i bane rundt jorden.

 

Donald Trumps klimafornektene twittermelding er delt over 100.000 ganger. (Kilde: Twitter).

Donald Trumps utrolige tweet føyer seg inn i en historisk tradisjon for å benekte det åpenbare, slik kirken i mange hundre år nektet for at jorden sirkulerer rundt solen - og ikke omvendt.

Men Donald Trump er ikke alene. På sosiale medier deler folk bilder av frost og kulde som «bevis» på at det ikke er noen grunn til bekymring. Andre forsøker å innbille oss at vi står overfor en gigantisk konspirasjon av alle verdens klimaforskere.

 

 

Men nå kommer nye tall fra Verdens metereologiorganisasjon (World Meteorological Organization) og tallene er dessverre entydige: 2016 kommer til å slå temperaturrekorden fra 2015.

Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO) har data som viser at 2011-2015 er den varmeste femårsperioden som er målt, og en fersk studie viser at menneskeskapte utslipp bidro til ekstremvær i over halvparten av tilfellene.

- Noen studier viser at sannsynligheten for ekstrem varme har økt med ti ganger eller mer, fortalte WMOs direktør Petteri Taalas FNs generalsekretær Bank Ki-moon da han nylig orienterte ham om klimaforandringene.

Les mer: WMO briefer FNs generalsekretær Ban Ki-moon om klimasituasjonen

WMOs målinger viser at konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har passert 400 deler per million, at 2016 ligger an til å bli det varmeste året som er målt, og at temperaturen nå ligger rundt 1,2 grader høyere enn før industrialderen.

- På grunn av klimaforandringene skjer ekstreme hendelser oftere. «En gang per generasjon»-varmebølger og oversvømmelser skjer stadig oftere. Havnivået har økt, og økt faren for stormflo sammen med tropiske sykloner, sier Taalas.

Les mer: Foreløpig status for globalt klima i 2016

Å påstå at vi ikke står overfor klimaforandringer er like dumt som å påstå at jorda er flat. Sammenligningen er faktisk ikke så dum, får når du står og ser utover et landskap ser jo jorda flat ut. 

Det sentrale spørsmålet er hva vi kan gjøre med den globale oppvarmingen, og det er åpenbart at lille Norge ikke kan gjøre stort alene - og at vårt viktigste bidrag må være gjennom samarbeid med andre land.

Globalt regner man med at utslippene av CO2 ligger på rundt 40 gigatonn i året.

Det er 40 milliarder tonn, mens Norge slipper ut 54 millioner tonn.

Norge står altså for 1/740-del av de globale utslippene, eller rundt 1,4 promille.

Sånn sett har de foreslåtte økningene i bensin- og dieselavgifter på 15 og 35 øre null og niks å si for de globale klimagassutslippene.

Verre er at statsbudsjettet totalt vil redusere landets utslipp med ynkelige 100.000 tonn CO2 i 2017, mens Norge har forpliktet seg til å følge EUs mål og redusere utslippene med 800.000 tonn hvert år frem til 2030.

Stortignet er flink til å sette ambisiøse mål, men viser null evne til å gjennomføre dem i praktisk politikk.

Klimafornekterne har rett i at norske kutt i utslipp har svært lite å si. Men det er likevel en avsporing.

Norge kan gjøre et bidrag ved å gå foran som et godt eksempel, være en internasjonal pådriver og få andre land med på globale kutt i klimagassutslipp.

Eller vi kan gjøre som Donald Trump, og stå for en moderne versjon av teorien om at jorda er flat - og at sola går i bane rundt jorden.

Hva mener du? Er du bekymret for klimaforandringene, og tror du at menneskene eventuelt kan gjøre noe med kllimagassutslippene for å påvirke temperaturforandringene?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar