hits

Øker skatteletten til «sine egne»

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og partiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, foreslår å øke fagforeningsfradraget til 4.200 kroner i året. (Foto: Arbeiderpartiet.no).


Arbeiderpartiet er mot skattelettelser, men ikke når det gjelder sine egne sympatisører.

Skatt blir en hovedsak i det kommende stortingsvalget, og Arbeiderpartiet er svært kritisk til lettelsene regjeringen har innført.

«For de aller fleste spises skattekuttene raskt opp av økt barnehageavgift, økte egenandeler eller økt el-avgift», heter det i partiets alternative statsbudsjett

«Dette øker de økonomiske forskjellene i Norge, og er finansiert ved hjelp av usosiale velferdskutt og store lån fra fremtidige generasjoner. Det er kortsiktig og lite bærekraftig».

Partiet mener altså at skattekutt fører til usosiale velferdskutt og tapping av Oljefondet. 

Men det finnes et unntak - nemlig de øke skattelettelsene Arbeiderpartiet foreslår til fagforeningsmedlemmer.

Hvis Arbeiderpartiet får flertall for sitt forslag, vil folk som melder seg inn i LO og andre fagforeninger få 1.008 kroner i skattelette gjennom det såkalte fagforeningsfradraget, der du får 24 prosent i skattefradrag for kontingenten.

Dette er en formidabel skattelette til LOs 910.000 medlemmer. Dersom alle får fullt fradrag, er verdien av skatteletten 917 millioner kroner - i året.

Ifølge LOs egen årsberetning organiserer de drøyt 25 prosent av alle sysselsatte, eller 50 prosent av de organiserte.

Totalt vil altså fagforeningsfradraget økte nær to milliarder kroner i året, hvis Arbeiderpartiets forslag blir vedtatt.

 

 

Siden alle skatteletter går fra samme pengesekk, så må også denne skatteletten føre til «usosiale velferdskutt og store lån fra fremtidige generasjoner», for å bruke Arbeiderpartiets egen ordbruk.

Foran valget i 2005 krevde LO-leder Gerd-Liv Valla fullt fradrag for all fagforeningskontingent, uten maksimumsgrensen (som da var på 1.800 kroner).

Først ville hun ha en dobling av fradraget: - Litt lenger frem må vi kunne trekke fra hele kontingenten, sa hun til Dagsavisen.

Daværende Ap-leder Jens Stoltenberg kvittere med å love en fordobling gil 3.600 kroner, mens SV-leder Kristin Halvorsen tok forbehold om at det ble dyrt, og at det neppe var det første SV ville ta fatt på.

Nå vil altså Arbeiderpartiet øke fradraget til 4.200 kroner.

Skattelette på kontingenten bidrar til LOs inntekter og er med på å øke organisasjonens finansielle slagkraft.

Den er allerede formidabel.

  • LOs årsregnskap for 2015 viser et overskudd på 101,2 millioner kroner.
  • LO har 4,1 milliarder kroner i egenkapital, og 1,6 milliarder i bankinnskudd.
  • LO-ledelsen har åtte personer med lønninger i millionklassen.

Du kan lese mer her: LOs årsregnskap for 2015

Kilde: LOs årsberetning for 2015

Ved kommunevalget i 2015 var LOs mål å sørge for rødrgrønt flertall i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.

For å nå målet bidro fagforeningene med over 13 millioner kroner til Arbeiderpartiet.

Kilde: Partifinanseringen.no

Nylig vedtok for øvrig LO å sponse Dagsavisen og Klassekampen med 19 millioner kroner.

Les bloggen: Når LO sponser journalistikken

LO vurderer både sponsingen av journalistikken og støtten til Arbeiderpartiet som vel anvendte penger.

Til gjengjeld vurderer Arbeiderpartiet de to milliardene i fagforenings-skattefradrag som vel anvendte penger.

Hva mener du? Er det greit med nær to milliarder kroner i skattefradrag for fagforeningsmedlemmer, eller burde skatteletten gå til alle arbeidstakere - uansett om de er medlem i en fagforening eller ei?

comments powered by Disqus