hits

Listhaug vil få flere innvandrere

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug må regne med fortsatt sterk nettoinnvandring i årene som kommer. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet).

De 11 siste årene har høy nettoinnvandring sørget for stadig folkevekst i Norge. Polakkene overtar rollen pakistanerne hadde på 70-tallet.

Norges befolkning blir stadig større, og er nå på 5,3 millioner innbyggere.

Årsaken er delvis at det fødes flere enn det dør, men den virkelige store faktoren er nettoinnvandring.

Hvert kvartal kommer det nesten 10.000 flere innvanderere enn de som flytter ut. Årlig øker altså folkemengden på grunn av innvandring med rundt 40.000 i året - tilsvarende en by som Sandefjord eller Bodø.

De siste ti årene har folkemengden økt hovedsaklig på grunn av netto innvandring.

Det nye er at strømmen av arbeidsinnvandrere har snudd. Nå flytter det flere svensker og polakker fra Norge, enn det kommer nye hit.

Men de aller fleste polakkene blir værende, så det er grunn til å anta at polakker etterhvert blir en stor innvandrergruppe - altså omtrent som pakistanerne ble etter arbeidsinnvandringen på 70-tallet.

Norske kvinner er blant de mest fruktbare i Europa, men et snitt på 1,7 barn per kvinne er ikke nok til å holde folketallet varig oppe - rundt 2,1 må til for at folketallet ikke skal synke på lengre sikt. 

 

 

Til gjengjeld lever vi lenger og lenger, og kombinert med netto innvandring på rundt 25.000 i året, anslår Statistisk sentralbyrå at det vil bo mellom syv og åtte millioner mennesker i Norge i 2050.

  • Gruppen av etniske nordmenn blir eldre og eldre.
  • Andelen med innvandrerbakgrunn vil øke og øke.En sterk befolkningsvekst presser offentlige tjenester, og skaper behov for barnehage, skole og sosiale ytelser.

I dette bildet teller det også inn at arbeidsinnvandringen synker, mens flyktningestrømmen øker.

- Tallet på innvandrere med statsborgerskap fra land med konflikter vokser, mens innvandrere som kommer på grunn av arbeid synker, konkluderer Statistisk sentralbyrå.

I mange fylker pågår en sterk endring av befolkningen. Finnmark har eksempelvis stor fraflytting, men også stor innvandring fra utlandet. Det samme gjelder Nordland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane.

I Finnmark innebærer flyttestrømmene at andelen etniske nordmenn «tynnes ut», slik at andelen med innvandrerbakgrunn øker.

Innenlands går flyttestrømmen til Oslo, Bergen og Trondheim - mens Rogaland opplever utflytting på grunn av oljenedgangen.

Oslo og Akershus hadde størst vekst i folketallet, og stod for 40 prosent av folketilveksten i landet.

Hvis dette fortsetter, så vil det være boligmangel i hovedstaden i mange tiår fremover.

Hva mener du? Er det bra eller ikke at vi har netto innvandring som veier opp for at norske kvinner føder for få barn til å opprettholde follkemengden på lang sikt?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar