hits

Riksrevisjonen refser Posten

 


Konsernsjef Tone Wille har bare en måned bak seg i stolen.(Foto: Birger Morken, Posten).
 

Postens lønnsomhet svikter, og staten gjør for lite for å rette opp skuta.

Etter å fjernet rundt 11.000 årsverk er det statseide selskapet Posten Norge AS fremdeles i tunge problemer.

Nå får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kjeft fra Riksrevisjonen fordi departementet har latt det skure for lenge.

Et ferskt sjefsbytte forteller sin del av historien. Den nylig avgåtte sjefen Dag Mejdel legger ikke fingrene i mellom i årsrapporten for 2015, og han er nøktern i sine forventninger til 2016.

- Det ser relativt mørkt ut på kort sikt. Vi opplever en markant svekkelse i volumene, og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Ingen hadde sett for seg så lav oljepris som vi har nå, sier Mejdell.

 

 

Mejdell så or seg helt andre resultater. Nå har Tone Wille overtatt fra oktober 2016.Posten sliter både med den tradisjonelle virksomheten og med nysatsingen. (Kilde: Årsapporten for 2015).

 

I 2010 hadde Posten Norge et overskudd før skatt på 1,5 milliarder kroner. I fjor var resultatet bare en tiendedel, nemlig rundt 151 millioner kroner.

Ikke bare forlater tradisjonelle postkunder papirpost og går over til elektronisk post, men satsingen på logistikk (vareleveranser) har også vært en bom, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

I årsrapporten blir Dag Mejdell spurt om hvor han er om ti år. Garantert ikke her, svarte han, og det viste seg å være korrekt. Bare kort tid etter at rapporten var ferdig overtok Tone Wille som ny konsernsjef.

Postens store problem er at den gamle virksomheten faller, mens man har kastet seg inn i en tøff internasjonal konkurranse om transport. For å gjøre det lønnsomt har man kuttet fra 30.000 til snaut 19.000 årsverk - men det har ikke vært nok til å gi tilfredsstillende lønnsomhet,

Riksrevisjonen mener at Samferdelsesdepartementet (som eier) har vært for passive og ikke fulgt opp godt nok. 

Les kritikken her: Riksrevisjonen kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2015 

Spørsmålet er hvorfor staten skal drive på med logistikk og vareleveranser i konkurranse med private aktører. 

Posten selger tjenester til staten, blant annet avisdistribusjon. Og nylig kuttet man ut lørdagsdistribusjonen for å spare penger. Gjennomgåelsen fra Riksrevisjonen tyder på at problemene på langt nær er over. Alle de viktige inntektsområdene har langvarige, og vedvarende, fall. 

Dette er hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport:


Nå har man altså fått en ny sjef, men de grunnleggende problemene består. Posten skal frem, men det skjer mer og mer elektronisk. Og i varetransporten sliter Posten med tøff internasjonal konkurranse og konjunkturnedgang.

Det sentrale spørsmålet stiller derimot ikke Riksrevisjonen: Er det statens oppgave å drive med varetransport?

Hva mener du? Har du tro på at Posten Norge klarer å bli mer lønnsomt, eller bør staten trekke seg ut?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar