hits

Tvilsom praksis får fortsetteNettavisen har satt søkelys på fastlegeordningen, men helseminister Bent Høie vil ikke gjøre noe med kjøp og salg av pasientlister.

Det er verdt å minne om at fastlegene er private næringsdrivende, men at mesteparten av pengene kommer fra offentlige budsjetter.

For å sitere samfunnsøkonom Steinar Juel: - Det er heller ikke det offentliges oppgave å sikre at selvstendig næringsdrivende får noe igjen for virksomheten sin når de slutter. Det er den enkelte næringsdrivendes ansvar.

Kjernen i ordningen er at hver lege kan ha inntil 2.500 pasienter, og få 442 kroner per pasient i offentlig tilskudd fra kommunen.

Ganske mange bidrar på den måten til legens lønn uten at de har besøkt fastlegen sin.

 

 

De færreste private næringsdrivende har 1,1 millioner kroner i «bunn» før de begynner på jobben.

Les saken: Fastleger: Tjener én million - før de begynner å jobbe

Om det er for mye eller for lite har ikke vært Nettavisens hovedpoeng. Beløpet regulereres år for år etter forhandlinger mellom legeforeningen og offentlige myndigheter, og fastlegene påtar seg også et ansvar for pasientene på listen.

Vi har vært opptatt av at pasientlistene selges eller leies ut fra en lege til en annen. Siden alle pengene kommer fra det offentlige, har vårt poeng vært at pasientlistene bør gå tilbake til kommunen når en lege gir seg - og ikke selges for millionbeløp.

Les saken: Legepraksis solgt for 1,6 millioner

Forskning viser at nettopp pasientlisten er den viktigste verdien når en legepraksis selges. Det er lett å forstå. Alle som har vært innom en vanlig allmennpraktiker vet at kontorutstyr og medisinsk utstyr bare utgjør noen få hundre tusen kroner.

Det er den innarbeidete kundekretsen - eller pasientlisten - som er årsaken til at noen må betale millionbeløp for en legepraksis. 

Helseminister Bent Høie avfeier kritikken med at det er frivillig å kjøpe en legepraksis, og at legene fritt kan etablere seg utenfor storbyene. Det er riktig, men også feil. Skal en ny lege inn i en storby er det tilnærmet umulig å komme igang uten å kjøpe en pasientliste: - Tvangskjøp gir kunstig høye priser, mener Steinar Juel, og det har han rett i.

Saken blir ikke bedre av at det også er tilfeller hvor leger «leier ut» pasientlisten til vikarleger, og krever en andel av milliontilskuddet som betaling.

Legene er selvsagt glade for at de kan bli millonærer på å selge videre avtalen de har med det offentlige om en fast millionstrøm, men det er ingen grunn til at denne tvilsomme praksisen skal fortsette.

Den opplagte løsningen er at pasientlistene går tilbake til kommunen når en lege gir seg, slik at den neste legen kan starte uten en milliongjeld.

Hva mener du om systemet der legepraksiser - altså i praksis pasientlister - selges videre?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar