hits

Kontantstøtten kan begraves nå

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
KrF-ledelsen vil heve kontantstøtten til 9.000 kroner i måneden. Et bedre forslag er å avvikle hele ordningen. (Foto: KrF).

Begrav kontantstøtten en gang for alle når vi har full barnehagedekning.

Kristelig Folkeparti vil betale foreldre 9.000 kroner i måneden for å gå hjemme med barnet, i stedet for å gå i barnehage.

Heldigvis er partiet nokså alene om den politikken.

Kontantstøtten hadde sin misjon da den ble innført fordi det var en urimelig forskjell på de som fikk barnehageplasser, og de som måtte skaffe privat barnepass. Det skulle bare mangle om ikke foreldre som hadde fast arbeid og betalte sin skatt skulle ha samme rettigheter som andre som var heldigere og fikk barnehageplass.

Men den begrunnelsen er borte når vi får full barnehagedekning. 

 

 

Men i dag er kontantstøtten et negativt tiltak som ødelegger for barn integrering. Kontantstøtten er en premiering for å holde mødre hjemme, og på kjøpet holder man særlig innvandrerbarn unna barnehagen.

I sitt nye budsjettforslag foreslår KrF å heve kontantstøtten til 9.000 kroner i måneden fra 1. august 2017. I tillegg vil partiet utvide kontantstøtten med en måned.Smart nok foreslår partiet bare fem måneders effekt i 2017. Men året etter vil utvidelsen gjelde hele året, og da vil forslaget nærme seg en milliard kroner i årlige merkostnader.

Kontantstøtten ble innført som et kompromiss mellom konservative, kristne familieverdier (som vil ha foreldre - ofte mor - hjemme, i stedet for barnehage) - og høyresidens liberalister som ville tilby et valg mellom en dyr offentlig tjeneste og private tilbud.

Kompromisset kunne gjennomføres fordi det ikke var full barnehagedekning, og fordi kontantstøtten var økonomisk rettferdig.

Med full barnehagedekning er det ingen grunn til å gi foreldre penger for å være hjemme. Spesielt ikke når det er påvist hvor systematisk ordningen brukes av lavinntektsfamilier som ofte har innvandrerbakgrunn. Nettopp barna i disse familiene vil ha mest nytte av å gå i barnehagen.

Derimot er det viktig å gjøre noe med barnefattigdommen, og der står Kristelig Folkeparti og Venstre sammen om på heve barnetrygden. Venstre vil heve den med 6.000 kroner i året for familier med dårlig økonomi, mens KrF vil øke barnetrygden for alle (noe som koster 600 millioner kroner i året).

Trolig blir ingen av de to forslagene vedtatt, men det må ikke bli en sovepute i budsjettbehandlingen.

Å løfte de fattigste barna ut av fattigdommen er et viktig tiltak.

Gratis barnehage og SFO for alle barn i lavinntektsfamilier er et bedre øremerket tiltak enn økt kontantstøtte og mer barnetrygd til alle.

Mitt forslag er å fjerne kontantstøtten og øremerke pengene til familiene som har dårligst råd, i stedet for å betale folk for å være utenfor arbeidsmarkedet.

Hva mener du? Støtter du mer kontantstøtte og økt barnetrygd eller vil du ha andre tiltak?

comments powered by Disqus