hits

Selger pasienter for millionbeløp

Helseminister Bent Høie bør se på fastlegeordningen og praksisen med at pasientlister selges når legepraksiser skifter eier. I det siste er legelpraksiser omsatt for millionbeløp. (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet).


Norske leger tjener millionbeløp på å selge pasientlister. Det er en utilsiktet virkning av fastlegeordningen.

Alle nordmenn har rett på fastlege, og legene får 442 kroner i året per pasient som står på listen deres.

Dette klippekortet på offentlig støtte er gull verdt. 

I en serie artikler har Nettavisen sett på virkningen av fastlegeordningen etter 15 år, og gjennomgåelsen viser at det foregår både salg og utleie av pasientlister.

Les saken: Legepraksis solgt for 1,6 millioner

 

 

Det er naturlig at legene får en kompensasjon for pliktene som følger med å være fastlege.

Men det er på ingen måte like selvklart at pasientlisten skal tilhøre legen når vedkommende gir seg.

Siden inntektene kommer fra kommunen, ville det vært mer nærliggende om pasientlisten gikk tilbake til kommunen, og at det var opp til kommunen hvem som kunne overta praksisen.

Les Nettavisen mener: Fastlegene blir millionærer på felleskapets regning

Allmennlegeforeningen protesterer på at dette er salg av pasienter: - Det er praksisen som overdras, ikke pasientlisten. Vi selger ikke folk. Norske pasienter har fri rett til å bytte fastlege, sier foreningens avtroppende leder, Kari Sollien.

Det er delvis korrekt.

Men når en lege selger praksisen til en ny lege, så er ikke hoveddelen av oppgjøret betaling for kontormøbler og utstyr. Det er pasientlisten som gir millionverdiene.

Dette er dokumentert i en NHH-oppgave og det fremgår også av Legeforeningens egen nemnd som avgjør prisen i tvilstilfeller.

Denne oversikten fra Legeforeningen viser at antallet pasienter på listen er det som avgjør prisen. Inventar og utstyr er som regel bare en brøkdel. (Kilde: Legeforeningen/Nettavisen).

Listen viser at pasientene i praksis er verdt rundt tusen kroner, og det er ikke så urealistisk. Legeforeningen har rett i at alle kan bytte fastlege, men i praksis beholder du legen din år ut, og år inn. Bare rundt 10 prosent bytter fastlege.

Å gi tusen kroner for en årlig pengestrøm på 442 kroner virker ikke urimelig for en ny lege (som egentlig ikke har noe valg). 

Bare det kommunale tilskuddet til fastlegene beløper seg til rundt 2,3 milliarder kroner i året. Men for legene er det bare en liten del av inntektene. I tillegg kommer selvsagt behandling, og der får legene betalt per konsultasjon.

En uhøytidlig undersøkelse Nettavisen gjorde blant leserne viser at rundt 55 prosent oppga å ha vært hos fastlegen siste år, mens 45 prosent svarte nei. Hvis det er representativt, får legene altså nærmere 900 kroner for å stå i beredskap for pasientene mellom hvert besøk.

Jeg har ingen formening om prisen på 442 kroner i året er rettferdig eller ei. Selv om de i mange tilfeller kan få det årlige beløpet uten å ha løftet en finger for pasienten, så er det en god ordning at folk flest har rett på legehjelp.

Men at legene kan selge pasientlistene videre er i praksis en tapping av offentlige verdier.

Legeforeningen opplyser at det er overdratt rundt 250 hjemler - inkludert pasientlister - hvert år de siste årene. Hva de overtagende legene har betalt i gjennomsnitt er ukjent, men det er åpenbart snakk om hundrevis av millioner kroner i året.

Og det er altså penger som går til legene som gir seg, og betales av legene som skal etablere seg. Og verdiene skyldes utelukkende det offentlige tilskuddet.

Det er på høy tid at noen gransker dette sugerøret rett inn i kommunekassene.

Hva mener du? Bør det være lov å selge eller leie ut pasientlister, eller bør de gå tilbake til kommunen når en lege gir seg?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar