hits

Venstre kupper norsk politikk

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
Venstre-ledelsen kan være godt fornøyd med taktikken så langt. Fra venstre Ola Elvestuen, Terje Breivik og Trine Skei Grande. (Foto: Jo Straube).

 

Venstre har under fem prosents oppslutning, men har likevel klart å bli senter for oppmerksomheten i høst.

Venstre-leder Trine Skei Grande er den store vinneren i årets statsbudsjett.

Ved å gå knallhardt ut mot miljøprofilen i budsjettet har Venstre klart å definere hva som skal diskuteres.

Glem arbeidsledighet, omstilling og oljepengebruk - budsjettinnspurten kommer til å handle om 1,6 milliarder kroner i miljøavgifter er nok eller for lite for «tidenes grønneste statsbudsjett».

Jeg tror på følgende:

  • Det blir ingen regjeringskrise på statsbudsjettet. Verken regjeringspartiene eller støttepartiene ønsker det.
  • Siden debatten vil handle om miljø, vil Venstre-leder Trine Skei Grande få en fremtredende plass i debatten.
  • Venstre kommer til å få gjennomslag for mer grønn politikk, men ikke nødvendigvis høyere privatbilavgifter.

 Venstre har klart seg svært godt som støtteparti for regjeringen, og det er en myte at partiet lekker stemmer til andre miljøpartier. - Lekkasjen fra Venstre til SV, KrF og MDG er minimal, skriver Pollofpolls i en analyse av velgervandringer.

Les mer: Lekker Venstre til «miljøpartier»?

Analysen viser at Venstres hovedproblem er velgere som går mellom partiet og henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet.

Det indikerer at synlighet er vel så viktig som tydelighet. I så fall er det mye viktigere for Venstre å være i søkelyset i hele høst, enn de helt konkrete seirene partiet vil få politisk. Aller best er det politiske Kinderegget: Ingen regjeringskrise, synlighet og noe gjennomslag.

I Kristelig folkeparti er enkelte politikere irriterte på Venstres «krisemaksimering», og det er fullt forståelig. Slik budsjetthøsten nå har begynt risikerer Kristelig folkeparti å vandre i skyggenes dal. 

Problemet er at både KrF og Venstre har erfart at de får mest oppmerksomhet når de oppfattes som illojale og usikre støttespillere for regjeringen, men det er et farlig spill.

Strekkes strikken for langt, ryker den.

Både i Venstre og Kristelig folkeparti er det et mindretall som ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet. Disse kaster seg naturlig nok på når partiledelsen stiller krav til regjeringen.

Men det er lite som tyder på at Venstre-leder Trine Skei Grande plutselig har skiftet side.

Derfor må kravene til statsbudsjettet tolkes som et ønske om fokus på Venstres kjernesaker, ikke et ønske om regjeringsskifte.

Og slik vil det trolig gå.

Hva mener du? Vil Venstre-ledelsen lykkes med sitt forsøk på å gjøre årets budsjettdebatt til en klimadebatt, og vil partiet i så fall tjene på det?

comments powered by Disqus