hits

Velkommen, det er snart jul

Etter mer enn 100 dagers møtepause, står Kongen for den høytidelige åpningen av Stortinget denne uken. Nå er det bare 56 arbeidsdager igjen til julepausen for stortingspresident Olemic Thommessen (ryggen til) og resten av de 169 representantene. (Foto: Morten Brakestad, Stortinget).

 

Mandag 3. oktober er første stortingsmøte etter sommeren. Nå er det bare 11 uker igjen til julepausen.

Det er over 100 dager siden Stortinget tok møtepause for sommeren, og det er bare 56 dager igjen til jul.

På denne tiden skal de 169 stortingsrepresentantene bli enige om rikets tilstand og veien fremover (Trontaledebatten), og så hvordan de skal bruke drøyt 1.600 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2017.

Fra nå og frem til Stortinget går fra hverandre 20. desember, skal de altså bruke rundt 30 milliarder kroner om dagen. 

I praksis betyr det at det aller meste som regjeringen foreslår i statsbudsjettet på torsdag, kommer til å gå igjennom uforandret.

Stortingets møteplan er stort sett uforandret siden representantene reiste med hest og karjol til hovedstaden, eller tok lange slitsomme reiser. Den gang var det naturlig å ta korte, men intensive økter. 

 

 

I dag kommer du deg til Oslo på noen få timer, og det er bredbånd over hele landet. Alt ligger til rette for en storstilt reform av Stortinget. Stikkord er heldigital saksbehandling, videomøter og elektroniske avstemninger. Representantene er nesten ikke i salen, uansett. Og når de kan stemme fra kontoret, bør de også kunne stemme fra hjemstedet.

(Presisering: De stemmer ikke fra kontoret, men partigruppenes innpiskere avtaler utbytting - slik at like mange kan være borte fra hver side i avstemningen).

Samfunnet lønner de 169 representantene med 907.000 kroner i året. I tillegg kan de få ytterligere ett års etterlønn på 600.000 kroner, samt feriepenger det året de går av. I tillegg får de gratis hjemreiser i helgene, samt at familien får to besøksreiser i året.

Her kan du lese mer: Lønn og andre godtgjørelser

Ytelsene viser at samfunnet vurderer Stortinget som en viktig institusjon med god avlønning. Da bør vi også være opptatt av å få mest mulig ut av arbeidskapasiteten til representantene. En sideeffekt av å tillate mer arbeid hjemmefra er at representantene da også får bedre kontakt med sine velgere og nærmiljøet.

Sannheten er at systemet skriker etter en reform, men at Stortinget verken har vilje eller evne til å gjøre noe:

  • La stortingsperiodene følge skoleåret.
  • Start prøveordning med Skype-møter.
  • Test digitale avstemninger hjemmefra.

Hvis erfaringene er bra, bør Stortinget sakte, men sikkert, nærme seg normal arbeidstid og ferie.

Jo likere hverdag som folk flest, desto bedre evne til å ta beslutninger på vegne av oss alle.

Hva mener du? Er det naturlig at Stortinget har over 100 dagers møtepause om sommeren, eller bør arbeidet reformeres og ta i bruk moderne hjelpemidler?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar