hits

Dyrere buss og trikk med De Grønne

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) må ta sin del av ansvaret for at billettprrisene på buss, trikk og t-bane i Oslo blir satt kraftig opp.

Høyere priser på kollektivtransport er både usosialt og miljøfientlig. Det er en stor ripe i lakken for Miljøpartiet De Grønne.

Det samme partiet som ga fem millioner kroner i støtte slik at millionærer kunne kjøpe seg el-sykkel, står nå medansvarlig for å øke prisene på buss og trikk i hovedstaden.

Prisøkningen på billetter i Oslo ligger an til å bli 4-5 prosent på toppen av vanlig prisstigning.

Årsaken er at Byrådet ikke vil bidra nok til å dekke Ruters driftsunderskudd for å hindre økningene i billettprisene som kommer fra Oslopakke 3.

 

 

Kattepinen Miljøpartiet De Grønne nå er i, minner om Fremskrittspartiets motstand mot bompenger. Har du ikke flertall, har du heller ikke vetorett - hvis du da ikke setter samarbeidet inn på saken.

Tidligere miljøbyråd Guri Melby (V) er kritisk til at tilskuddet til Ruter kan bli redusert fra 2018.

- Byrådet forutsetter en vekst i kollektivtrafikken uten å følge opp med tilskudd utover 2017. Tvert imot kutter de i tilskuddet til Ruter i 2018, 2019 og 2020, sier hun til Aftenposten.

I budsjettforslaget vil det rødgrønne byrådet bruke 4,5 milliarder kroner på miljø og samferdsel neste år, men så skal utgiftene ned i resten av perioden. 

Planen er at «en vesentlig del av det økte transportbehovet skal dekkes av sykkel», og det er i 2017 satt av mer enn dobbelt så mange penger til å bygge sykkelvei som økningen i støtten til Ruter.

«Byrådet vil ha en mer levende by. En by hvor menneskene, ikke bilen, står i sentrum. Hvor det er mer plass til barn som leker, grønne pustehull, sykkelveier, utekonserter eller skaterammer», heter det i situasjonsbeskrivelsen.

Alt dette er vel og bra, men det er ikke slik at folk stort sett kjører bil for egen fornøyelse. Hull i kollektivtilbudet og dårlig tid for å få kabalen til å gå opp med jobbreiser, barnehage, skole og barnas fritidsaktiviteter er hverdagen for folk.

Miljøpartiet De Grønne vil altså presse folk over fra bil til kollektivtransport og sykkel (helst). 

Virkemidlene er blant annet økte bompenger, investeringer i kollektivtilbud og sykkelveier.

Men intet av dette forhindrer at byrådet kunne skjermet de reisende for økte billettpriser.

Rundt regnet 150 millioner kroner i året ville det kostet å kompensere Ruter.

Haken er at Oslo eier 60 prosent av Ruter, slik at økt tilskudd fra Oslo ville kommet kollektivreisende fra Akershus til gode.

I 2014 ga Oslo 1,6 milliarder kroner i tilskudd til Ruter, mens Akershus fylkeskommune betalte 740 millioner. De hvite søylene er i hovedsak bompenger gjennom Oslopakke 3. (Kilde: Ruters årsrapport 2014).

Hva Ruter må ta i billettpriser avhenger blant annet av antall passasjerer og støtten fra Oslo og Akershus.

Det er et politisk valg at man nå skrur opp billettprisene for å finansiere vei- og kollektivprosjekter.

Det handler om politiske kompromisser og prioritering, og bordet fanger også for Miljøpartiet De Grønne.

Nå har de medansvar for Oslopakke 3 og et budsjettforslag for Oslo som vil gi en kraftig økning av billettprisene på buss, trikk og t-bane i hovedstaden.

Økte priser på kollektivtransport er isolert sett både miljøfientlig og usosialt.

Hva mener du? Er det Miljøpartiet De Grønnes feil at prisene på kollektivtransport i Oslo nå blir satt opp kraftig, eller er de uskyldig offer for andre partiers politikk?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar