hits

Tannløs kamp mot trygdejuks

Den relativt ferske NAV-direktøren Sigrun Vågeng bør styrke kontrollen med trygdejuks. Det er for dårlig når NAV kun avslører 1/20 av svindelen. (Foto: Eivind W. Skifjeld).

 

NAV gjør alt for lite for å avsløre trygdejuks. Kontrollsjefen innrømmer selv at de kun tar en brøkdel av svindlerne.

Det gjentar seg hvert halvår. NAV legger frem tall for trygdejuks, og mediene gjengir sakene som om det er snakk om et voldsomt omfang.

Les pressemeldingen: Trygdesvindel for 183 millioner

 

 

Sannheten er at NAV trolig kun tar en liten andel av svindlerne.

Det er i hvertfall hva de selv tror: - Proba Samfunnsanalyse anslo for noen år tilbake mørketall opptil åtte milliarder kroner. Så, ja, det er en liten del vi avdekker og anmelder, sier direktør Sverre Lindal for NAV Kontroll til Dagens Næringsliv.

Smak på tallet: NAV antar altså selv at trygdesvindelen dreier seg om åtte milliarder kroner, så NAV avslører under en av tyve svindlere.

Det foregår altså svindel for 8.000 millioner kroner i året, ifølge NAVs egen vurdering, og så blir bare svindel for 400 milloner kroner avslørt.

Den lille brøkdelen som blir tatt utgjør 907 personer hittil i år.

De fleste har skjult at de er i arbeid, mens andre uberettiget har fått økonomisk støtte mens de har vært i utlandet.

- De 10 største sakene utgjør tilsammen 16,5 millioner kroner. Hver av disse sakene gjelder trygdesvindel for en million kroner eller mer. Flertallet har jobbet svart og samtidig mottatt trygd de ikke har hatt krav på, skriver NAV.

Statistikken viser at den typiske trygdesvindleren NAV tar er folk som mottar trygd, men som arbeider svart. Tallene er for perioden januar til og med august. (Kilde: NAV).

Samfunnet ser alvorlig på trygdesvindel, og trygderetten mener at ubetinget fengsel bør være normal straff for svindel over 90.000 kroner.

Til tross for dette er altså kontrollen nærmest en vits, når NAV bare avslører under en tyvendedel av mørketallene etaten selv tror på.

I løpet av et vanlig år mottar rundt 210.000 personer dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, mens det er nærmere 320.000 uføretrygdede.

Se selv: Personer med stønad

Nesten syv milliarder kroner ble utbetalt til utlandet - blant annet to milliarder kroner til uføretrygd og sykepenger.

Bare siden 2010 er utbetalingene til utlandet økt fra 4,8 til 6,8 milliarder kroner. Spørsmålet er hvor god kontroll det er med disse utbetalingene når kontrollen uansett bare tar en liten brøkdel av de antatte svindlerne i Norge.

Trygdesvindel er alvorlig fordi det er et tyveri av fellesskapets penger, men også fordi det undergraver tilliten til det sosiale sikkerhetsnettet i et land som vårt.

Derfor er det viktig at NAV får ressurser til å drive med en reell kontroll av utbetalingene, og ikke får slå seg til ro med at de avslører trygdejuks for under 400 millioner kroner i året, når de selv anslår omfanget til 8.000 milliarder kroner. 

19 av 20 trygdesvindlere slipper unna.

Hva mener du? Er det mørketallene som anslås for høyt, eller tar NAV bare en brøkdel av dem som arbeider svart mens de går på trygd?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar