hits

Sylvi Listhaug tar et moderne valg

Statsråd Sylvi Listhaug er gravid, og planlegger kun fire måneders permisjon før hun er tilbake på jobb. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet).

Statsråd Sylvi Listhaug skal bare være hjemme i fire måneder, og da overtar mannen. Slik viser Frp-statsråden vei for moderne kvinnelige ledere.

Det skal bli spennende å se hvordan venstresiden vil takle graviditeten til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Beslutningen om å være hjemme i fire måneder og overlate stafettpinnen hjemme til mannen, burde være som manna fra himmelen for de fremste feministene. Listhaug har to barn fra før med ektemannen Espen Espeset: - Jeg blir kanskje hjemme tre-fire måneder, så overtar Espen stafettpinnen, sier Listhaug til Se og Hør, og kaster seg dermed inn i den pågående debatten om fedrekvoten.

Lengden på den såkalte fedrekvoten har vært en kampsak mellom høyresiden og venstresiden de siste årene. Fra 2005 ble den utvidet en rekke ganger, og statsminister Jens Stoltenberg med å få vedtatt 14 dagers fedrekvote rett før valget i 2013.

Dette ble endret av regjeringen Erna Solbeg, som senket andelen forbeholdt menn fra 14 til 10 uker i 2014. Siden den gang har antallet som tar ut mer enn 10 uker falt.

I forslaget til nytt partiprogram i Høyre foreslås å beholde fedrekvoten som i dag, men å åpne for at både mor og far kan være hjemme sammen - og dermed «spise dobbelt» av foreldrepengeperioden.

I dag må mor ta ut tre uker før termin og de seks første ukene etter fødsel (av medisinske årsaker).

Både mor og far har 10 uker hver i såkalte mødrekvote og fedrekvote, mens det er 26 uker i fellesperiode (som begge kan ta ut).

Krav om aktivitetsplikt blir neppe noe stort hinder for at Sylvi Listhaugs ektefelle kan ta ut deler av fellesperioden. (Kilde:NAV).

Frp-statsråden velger altså trolig å ta ut rundt 20 uker av foreldrepermisjonen selv, og la mannen være hjemme med barnet i rundt 30 uker (avhengig av om familienvelger 100 prosent eller 80 prosent av lønn).

 

 

Spørsmlet er hvor mye politikerne skal legge seg opp i valgene til hver enkelt familie. Hovedhensikten med foreldrepermisjon er å sikre familier økonomisk, slik at barna får omsorg og foreldrekontakt det første året etter fødselen. At foreldrepermisjon også har konsekvenser for likestillingen, bør komme i annen rekke.

De fleste føder uten store komplikasjoner, og for mange familier er foreldrepermisjonen nå i lengste laget. Derfor er det et godt forslag når Høyre vil gi fleksibilitet til å være sammen i en måned, og avkorte pensjonsperioden tilsvarende - vel å merke uten å kutte i fedrekvoten.

Kjønnsforskjellen på ledernivå er på vei nedover.

Nå viser Sylvi Listhaug ved egen handling at det fint går an å fordele permisjonsperioden annerledes enn den tradisjonelle fedrekvoten. Det er trolig et moderne valg som vil treffe mange familier der mor har en lederstilling - og det blir faktisk mer og mer vanlig.

Sånn sett har Frp-statsråden gjort et moderne valg.

Hva mener du? Er det samfunnet eller den enkelte familie som bør ha avgjørende ord på hvor lang permisjon far og mor skal ta ved fødsel?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar