hits

Derfor vil strøm bli stadig dyrere

Olje- og energiminister Tord Lien har sagt ja til å bygge flere nye strømkabler til Europa. (Foto: Olje- og energidepartementet).

For hver strømkabel som legges til kontinentet øker strømprisen til norske forbrukere.

Norge er så godt som selvforsynt på utslippsfri kraft. Likevel er de norske strømprisene på full fart oppover mot gjennomsnittet i Europa.

De tre europakratene fra stortingsmeldingen om energipolitikken mot 2030 viser hvorfor det er så sterk etterspørsel etter norsk elektrisistet.

  • Norge er det landet i Europa som er minst avhengig av import.
  • Vi er det landet i Europa med høyest fornybar elektrisitetsproduksjon.
  • Og vi er på topp i å bruke fornybar energi.


Samtidig er disse kartene også et bevis på at strømmen til norske forbrukere vil bli dyrere, uansett tilbud og etterspørsel i Norge.

Årsaken er enkel: I «gamle» dager gikk strømmen til norske forbrukere, men nå dannes prisen stadig mer av det europeiske kraftmarkedet. Kort fortalt går strømmen til dem som betaler mest.

Sjekk grafikken - den viser at de norske strømkundene betaler omtrent som kunder i Øst-Europa, og at prisen kan gå opp 25-30 prosent for å nå nivået i snittet i eurosonen.

Strømpriser i alle Europas land. Norske strømkunder ligger fortsatt 25-30 prosent under snittet i eurosonen. Danmark og Tyskland har dyrest strøm. (Kilde: Eurostat).

I fjor ble det kjent at National Grid og Statnett ble enige om å bygge en ny overføringskabel for 17 milliarder kroner for elektrisitet og gass - en kabel med kapasitet for å forsyne 750.000 britiske hjem med strøm.

Avisen The Guardian siterte et estimat fra britiske Ofgem om at det kabelen kan spare britiske kunder for rundt 40 milliarder kroner de neste 25 årene.

Statnett skal også bygge en undersjøisk kabel mellom det norske og tyske kraftmarkedet, kalt NordLink. Den skal i drift fra 2020. Prosjektet skal koste 1,5-2,0 milliarder euro og vil gjøre det mulig å selge norsk kraft til tyske forbrukere.

Statnett-direktør Auke Lont, konsernsjef Mel Kroon og styremedlem Markus Scheer i investeringsbanken KfW skrev under avtalen om NordLink i fjor. (Foto: Statnett).

Norsk strøm gjør det mulig for Tyskland å erstatte forurensende kullkraft, samtidig som norske forbrukere kan kjøpe tysk vindkraft i perioder hvor Tyskland har overskudd. Samtidig er det et mål at forsyningssikkerheten øker i begge land.

Men baksiden av medaljen er dyrere kraft for norske forbrukere. Hvor mye høyere, gjenstår å se, men det kan fort være snakk om rundt åtte prosent, ifølge analytiker Johan Olav Botnen i Markedskraft.

Les saken: - Nye kabler til utlandet gir dyrere strøm

Paradoksalt nok vil norske forbrukere være med på å spleise på nye strømkabler som i neste omgang gjør strømmen dyrere her i landet.

 

 

I andre kvartal betalte norske forbrukere 88,4 øre per kilowatttime, og av dette står nettleie, selve kraften og diverse avgifter for omlag en tredjedel hver. Prisen er 9,1 prosent høyere enn samme tid året før.

Det er ingen dristig spådom at strømregningen vil bli høyere når strømmen kan selges dyrere i Tyskland og Storbritannia.

Hva mener du? Er det greit at billig norsk strøm hjelper Tyskland å løse sine klimaproblemer, eller er det urimelig at norske strømkunder må betale regningen for å bli en del av det europeiske strømmarkedet og høyere priser?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar