hits

Bankene bør kreve fastrente

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
Finanstilsynet gjør det vanskeligere å ta opp lån. En bedre løsning er å kreve forsikring mot renteøkninger. (Foto: Finanstilsynet).

I stedet for å gjøre det vanskeligere å låne penger til bolig, bør bankene kreve at usikre kunder binder renten for sikkerhets skyld.

Finanstilsynet ønsker å stramme inn på bankenes utlån til boliglån.

Blant annet skal ikke bankene kunne fravike kravet om 15 prosents egenkapital eller at lånet skal være under fem ganger brutto årsinntekt.

Les mer: Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Finanstilsynet har mange tilrådinger, men glemmer det mest logiske: Kunder med dårlig økonomi bør binde renten. (Kilde: Finanstilsynet).

I praksis gjør denne forskriften det enda vanskeligere for unge å komme inn i boligmarkedet.

Les også bloggen: Frykt og grådighet i boligmarkedet

La oss si at du er ferdig utdannet og akkurat har fått deg en jobb med 500.000 i årslønn.

Da kan du låne maks 2,5 millioner kroner, ifølge Finanstilsynets ufravikelige krav.

I tillegg må du spare opp 375.000 kroner i egenkapital.

Din maksimale kjøpekraft er altså en leilighet til 2.875.000 kroner - og langt under åpningsprisen på en tilfeldig 54 kvadratmeter stor leilighet på Rodeløkka, sakset fra Finn.

En leilighet på 54 kvadratmeter er utenfor rekkevidde. (Kilde: Finn).

Hvis økonomien ikke forandres, er dette urimelig strengt.

La oss si at låntakeren ikke har fem øre i egenkapital, og må låne 3,15 millioner kroner for å kjøpe leiligheten på Rodeløkka.

Med 2,2 prosent rente vil lånet koste 69.000 kroner i året i renter. Etter skatt betyr det 4.300 kroner i måneden før avdrag. (Avdragene kommer i tillegg, men det er å regne som sparing).

Konklusjon: Selv i dagens opphetede boligmarked kan en nyetablert person i starten av karrieren fint betjene et lån som går helt opp til pipa.

Om det er lurt på lengre sikt, er et annet spørsmål. Og det er et mulig fremtidig boligprisfall som bekymrer Finanstilsynet. Riktignok ikke hensynet til kjøperne, men til bankenes sikkerhet og fare for tap.

Finanstilsynet mener at økonomisk usikkerhet, noe høyere arbeidsledighet og lavere realinntektsvekst burde dempe husholdningens lånevilje og etterspørsel etter boliger. - Til tross for dette, er gjeldsveksten og boligprisveksten fortsatt høy. En viktig drivkraft bak denne utviklingen er rekordlav rente og forventninger om langvarig lav rente, skriver Finanstilsynet, som frykter at dette kan fortsette og øke risikoen for «brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag».

Frykten er berettighet, men forslagene til tiltak er ulogisk og usosialt. Er det virkelig unge i etableringsfasen som utgjør den største risikoen i boligmarkedet, og er det en sunn utvikling om disse tvinges til å ta opp forbrukslån for toppfinanseringen?

Et mye mer logisk krav er at folk som strekker økonomien sin, blir tvunget til å binde hele eller deler av lånet på fastrente i mange år.

Ta eksempelet over. Nå kan man binde renten i fem år for 2,4 prosent. Hvis lånekunden tvinges til å være forsiktig, kan vedkommende altså sikre seg mot rentesjokk de fem neste årene for 393 kroner i måneden etter skatt.

For 1.572 kroner i måneden kan du binde renten de ti neste årene. I den perioden vil sikkert boligprisene både ha gått opp og ned, og bekymringer for det første boliglånet er forlengst glemt.

Norge er et spesielt boligmarked fordi så få tenker langsiktig og binder renten. Det er helt normalt i andre land, og nå burde Finanstilsynet brukt muligheten til å foreslå det som en trygg løsning.

Det enkle er ofte det beste.

 

comments powered by Disqus